Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (30 osp)

Perustutkinnot

Perhepäivähoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (30 osp)

Muuntokoulutus, tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Voit hakeutua tähän muuntokoulutukseen, jos olet aiemmin suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon. Tämän tutkinnon osan suoritettuasi olet kelpoinen varhaiskasvatuslain 28 §:ssä tarkoitettuun varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtävään. (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018).

Tutkinnon osassa perehdytään varhaiskasvatussuunnitelman käyttämiseen työvälineenä päiväkodissa, yksilön ja ryhmän ohjaamiseen sekä pedagogisen tiimin jäsenenä toimimiseen.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Ilta-monimuotokoulutus | etäopetus

Koulutusaika on 5.4. – 17.5.2022.
Koulutus toteutetaan etäopetuksena Teamsin välityksellä tiistai-iltaisin klo 16.30 – 20.00. Koulutusta järjestetään noin seitsemän viikon ajanjaksolla kerran viikossa, mutta opiskelun kesto määritellään kullekin opiskelijalle yksilöllisesti.

Teams-etäopetuspäivät:

 • 5.4.2022
 • 12.4.2022
 • 19.4.2022
 • 26.4.2022
 • 3.5.2022
 • 10.5.2022
 • 17.5.2022

Verkkokoulutus

Koulutusaika on 11.1. – 15.2.2022.
Koulutus sisältää kolme Teams-tapaamista klo 16.30 – 20.00. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua verkossa.

Teams-tapaamiset:

 • 11.1.2022
 • 25.1.2022
 • 15.2.2022

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella sekä opettajan haastattelussa.

Koulutukseen hakeutujalla tulee olla suoritettuna perhepäivähoitajan ammattitutkinto TAI kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon perhepäivähoidon osaamisala.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Satu Packalen

Opettaja

+358 504 150 949

satu.packalen@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla