Koulutukset / Valmistava ja yleissivistävä koulutus /

Perusopetuksen lisäopetus

Tutkintoa edeltävä koulutus

Perusopetuksen lisäopetus

Kymppiluokka

Lisää suosikkeihin

Keudaan myös kymppiluokalle!

Perusopetuksen lisäopetus, eli kymppiluokka, on ensisijaisesti tarkoitettu samana tai edellisenä vuonna perusopetuksen päättötodistuksen saaneille nuorille, jotka eivät ole päässeet pyrkimäänsä jatkokoulutuspaikkaan. Lisäopetuksessa jokaiselle hakijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Lisäopetukseen voi kuulua perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojensa suunnittelussa ja suorittamisessa, jatko-opintojen valinnassa sekä uran ja elämän suunnittelussa.

Tavoite

Lisäopetuksen tavoitteena on tukea opiskelijan kasvua ja kehitystä sekä ehkäistä syrjäytymistä. Tavoitteena on, että opiskelija oppii itsenäisyyttä ja vastuullisuutta ja kehittää itsetuntemustaan sekä oppii yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Lisäopetuksessa kehitetään myös opiskelijan tiedonhankinta- ja opiskelutaitoja tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.

Lisäopetuksen tavoitteena on parantaa opiskelijan jatko-opintoihin pääsyn edellytyksiä sekä niitä tietoja ja taitoja joita hakija opinnoissa tarvitsee. Tavoitteena on, että lisäopetuksen jälkeen jokaisella opiskelijalla on sekä suunnitelma jatko-opinnoista että valmiudet aloittaa ne.

 

Hakeminen ja aloitusinfo

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Olemme sinuun yhteydessä sähköpostitse.

Lisäopetuksen aloitusinfo pidetään lukuvuoden alussa opiskelijoille. Päivämäärä ilmoitetaan opiskelupaikan saaneille opiskelijoille hyväksymiskirjeessä postitse.

Koulutuksen sisältö

Koulutus kestää yhden lukuvuoden (yht. 1100 tuntia) ja oikeuttaa kuuteen (6) lisäpisteeseen yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen haettaessa.

 • äidinkieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä
 • ruotsi
 • englanti
 • matematiikka
 • tieto- ja viestintätekniikka
 • terveystieto
 • yhteiskuntaoppi ja historia
 • maantieto
 • biologia
 • fysiikka ja kemia
 • elämänkatsomustieto
 • liikunta
 • opinto-ohjaus

Opintojen rakenne

Lisäopetuksessa jokaiselle hakijalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Lisäopetukseen voi kuulua perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä oppiaineita, perusopetuksen valinnaisia aineita, perusopetuksen tehtävän mukaisia muita aineita ja oppiainekokonaisuuksia, ammattiin valmentavia opintoja sekä työelämään tutustumista.

Opiskelijalla on myös mahdollisuus korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvien yhteisten aineiden arvosanoja ja koulun opetustarjonnan mukaan myös valinnaisten aineiden arvosanoja. Jokaisella opiskelijalla on mahdollisuus saada henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opintojensa suunnittelussa ja suorittamisessa, jatko-opintojen valinnassa sekä uran ja elämän suunnittelussa.

Lisätietoa koulutuksesta

 • Opetus on päiväopiskelua, oppitunnit sijoittuvat 8.30-15.30 välille.
 • Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka tehdään yhteistyössä opiskelijan, vastuuopettajan, opinto-ohjaajan ja huoltajan kanssa.
 • Opetuksen pääpaino on perusopetuksen arvosanojen korottamiseen tähtäävissä kursseissa. Opintoja voi täydentää iltalukion kursseilla tai harrastustoiminnalla.
 • Jokaisella opiskelijalla on yhtäläiset mahdollisuudet korottaa lukuaineiden arvosanoja.
 • Opiskelija voi hakeutua perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen lukioon tai ammatillisiin opintoihin.
 • Opintoihin sisältyy myös työelämään tutustumista (tet).
 • Jos lisäopetuksessa ei aloita oman ryhmän muodostamiseen tarvittavaa määrää opiskelijoita, sijoitetaan lisäopetuksen opiskelijat VALMA-koulutuksen ryhmiin.
 • Opetus tapahtuu suomen kielellä.
 • Lisäopetuksessa opiskelijan opintoihin sisältyy aina opinto-ohjausta.

Jatko-opinnot

Tavoitteena on, että perusopetuksen lisäopetuksen jälkeen opiskelijalla on suunnitelma tai suunnitelmia, missä jatkaa opintojaan. Koulutuksen suorittanut voi pyrkiä suorittamaan ammatillista peruskoulutusta tai lukio-opintoja.

Hakijan tärkeät linkit

Hakulomake

Kysy lisää!

Kaisa Tolvanen

Opettaja

+358 504 150 742

kaisa.tolvanen@keuda.fi

Toimipiste

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla