Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Polku lähihoitajaksi/hoiva-avustajaksi, sosiaali- ja terveysalan pt

Perustutkinnot Työvoimakoulutus

Polku lähihoitajaksi/hoiva-avustajaksi, sosiaali- ja terveysalan pt

Työvoimakoulutus nro 702312

Lisää suosikkeihin

Hoiva-alalla on pulaa osaavista tekijöistä – hae ammatilliseen koulutukseen!

Koulutus alkaa

21.3.2022

Hakuaika päättyy

27.2.2022

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaksi pakollista tutkinnon osaa työvoimakoulutuksena. Kaikki opiskelevat tutkinnon osan Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp), jonka jälkeen opiskelija voi valita jatkaako hoiva-avustajaksi vai lähihoitajaksi. Opiskelija valitsee tutkinnon osan Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen (35 osp), jos hän jatkaa hoiva-avustajaksi. Opiskelija valitsee tutkinnon osan Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp), jos hän jatkaa lähihoitajaksi. Lähihoitajaksi opiskelevat voivat opiskella koulutuksen aikana lisäksi yksilöllisen suunnitelman mukaisesti yhteisiä opintoja (35 osp) ammatillisiin opintoihin integroituen tai verkkokursseina.

Sisältö

Koulutus toteutuu ajalla 21.3. – 25.11.2022 kullekin yksilöllisesti suunnitellun aikataulun mukaisesti Keudan Tuusulan toimipisteessä.

Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)

  • 21.3.- 6.5.2022 Lähiopetus oppilaitoksessa
  • 9.5.-12.8.2022 Koulutussopimus työpaikoilla

Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp) tai Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen (35 osp)

  • 15.8 – 14.10.2022 Lähiopetus tai työvaltainen opetus oppilaitoksessa ja työpaikalla
  • 17.10. – 25.11.2022 Koulutussopimus työpaikoilla

Tutkinnon osan alussa opiskellaan oppilaitoksessa, jonka jälkeen siirrytään työelämään oppimaan ja osoittamaan osaamista.

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Mm. seuraavat työnantajat ovat mukana koulutuksessa:

  • Eteva
  • Keusote
  • Mehiläinen
  • Norlandia Care
  • Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva

Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittymissuunnitelma, jota päivitetään koulutuksen aikana. Opiskelija opiskelee vain puuttuvan osaamisen ja osaaminen näytetään sekä arvioidaan aidoissa työelämän tilanteissa.

Haku TE-palveluiden sivuilla

Kysy lisää!

Hiltunen Marika

Opettaja

+358504419917

marika.hiltunen@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Mitä koulutuksen jälkeen?

Työvoimakoulutuksen jälkeen, kun olet suorittanut kaksi ammatillista tutkinnon osaa, voit jatkaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon loppuun suuntautuen ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen, mielenterveys- ja päihdetyöhön, vammaistyöhön, sairaanhoitoon tai lasten ja nuorten kasvatukseen ja hoitoon omaehtoisena opiskeluna tai oppisopimuksella.

Edellytykset hakemiselle

Hakijan tulee olla työtön työnhakija tai työttömyysuhan alainen henkilö.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen. Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote opintojen alkaessa. Lisää tietoa terveydentilavaatimuksista löytyy Opintopolusta.

Hakeutuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston tai kuntakokeilun 20 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus TE-palveluiden sivuilla. Löydät linkin koulutuksen sivulle tältä sivulta. TE-palveluiden sivuilla on tarkempi hakuohjeistus.

Jos äidinkielesi ei ole suomi kerro hakemuksessasi oletko ollut suomen kielen tasotestissä. Jos olet ollut, niin kerro milloin. Kerro myös minkä testituloksen sait. Mikäli suomen kielen taitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun osaamiskartoitukseen.

Opiskelijavalinta

Valinnat koulutukseen tehdään hakemusten ja haastattelujen perusteella, joten täytä hakemuksesi huolella, mm. kerro selkeästi perustelut koulutukseen hakeutumiselle. Koulutusvalintaan sisältyy haastattelu, joka suoritetaan 7.3.2022.

Valinnasta ilmoitetaan kirjallisesti haastattelun jälkeen.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Lisätietoa työvoimakoulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saat TE-toimistostasi tai TE-palveluiden valtakunnallisesta puhelinpalvelusta Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-17.00.) tai www.facebook.com/koulutusneuvonta.

Ajankohtaista alalla