Koulutukset / Maa- ja metsätalousalat (myös puutarha-ala) /

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Ammattitutkinnot

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Floristiikka | Puutarhakasvituotanto | Viheralueiden rakentaminen | Viheralueiden kunnossapito

Lisää suosikkeihin
Ammattitutkinnot

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Jatkokoulutus puutarha-alalle

Puutarha-alan ammattitutkinto on tarkoitettu jatkokoulutukseksi puutarha-alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai työelämäkokemusta puutarha-alalta hankkineille. Keudassa voit opiskella neljällä eri osaamisalalla.

Floristina tunnet kukkakauppa-alan erikoistuotteet ja palvelut. Sinulla on vahva kasvintuntemus, hyvät kädentaidot ja osaat tehdä yksilöllisiä kukkasidontatöitä. Lisätiedot: Tiina Räihä, Tuija Näriäinen ja Johanna Leinonen

Viheraluerakentajana työskentelet erilaisten viheralueiden rakentamisen tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla. Lisätiedot: Jyrki Autio ja Johanna Leinonen

Puistopuutarhurina työskentelet viheralueiden ylläpito-, hoito- ja kunnossapidon tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla. Lisätiedot: Jyrki Autio ja Johanna Leinonen

Tuotantopuutarhurina suunnittelet viljelykasvien tuotantoa sekä viljelet, jatkojalostat, markkinoit ja myyt laadukkaita puutarhatuotteita. Lisätiedot: Maikki Peltola ja Johanna Leinonen

Sopiiko tämä tutkinto minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo alan ammattilainen ja haluat kehittää ammattitaitoasi. Sinulla on alan työkokemusta ja olet joko käynyt alan perustutkinnon haettavalta osaamisalalta tai kerryttänyt itsellesi sitä vastaavat tiedot ja taidot työelämässä. Viheraluerakentajan, puistopuutarhurin ja tuotantopuutarhurin opinnot edellyttävät, että toimit alan työtehtävissä jo hakeutuessasi koulutukseen. Floristiikan osaamisalalla sinulla ei välttämättä tarvitse olla alan työpaikkaa vielä opintojen alkuvaiheessa, vaan voit hankkia työ- tai harjoittelupaikan myös opiskelujen aikana.

Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Mikäli nämä edellytykset eivät täyty, haethan puutarha-alan perustutkintoon.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Keudan Saaren kartanolla pidettäviin lähijaksoihin sisältyy teoriaopetusta sekä harjoituksia käytännön työtehtävissä. Floristiikan osaamisalalla teoriaopetukseen voi osallistua etäyhteydellä. Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella.

Toimipiste

Saaren kartano, Mäntsälä

Maksaako tämä koulutus?

Viheraluerakentajan, puistopuutarhurin ja tuotantopuutarhurin koulutus on maksutonta.

Floristin koko tutkinnon opiskelumaksu on 400 euroa ja se laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen alettua. Mikäli suoritat yksittäisiä floristiikan osaamisalan tutkinnon osia, opiskelumaksu on 200 euroa tutkinnon osaa kohden.

Miten haen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki.

Kysy lisää!

Leinonen Johanna

Opinto-Ohjaaja

+358 401 745 508

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Näriäinen Tuija

Opettaja

+358 504 397 656

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Räihä Tiina

Opettaja

+358 503 860 887

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Autio Jyrki

Opettaja

+358 401 745 397

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Peltola Maikki

Opettaja

+358 503 860 888

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Ajankohtaista alalla