Koulutukset / Maa- ja metsätalousalat (myös puutarha-ala) /

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Ammattitutkinnot

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Floristi | viheraluerakentaja | puistopuutarhuri | tuotantopuutarhuri

Lisää suosikkeihin

Jatkokoulutus puutarha-alalle

Puutarha-alan ammattitutkinto on tarkoitettu jatkokoulutukseksi puutarha-alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai työelämäkokemusta puutarha-alalta hankkineille. Keudassa on valittavana seuraavat osaamisalat.

Floristiikan osaamisala (floristi)

Floristi on kukkakaupan ammattilainen!

Floristina tunnet kukkakauppa-alan erikoistuotteet ja palvelut. Sinulla on vahva kasvintuntemus, hyvät kädentaidot ja osaat tehdä yksilöllisiä kukkasidontatöitä. Olet ammattitaitoinen asiakaspalvelija, jolla on myös markkinointiosaamista. Työskentelet vastuullisesti, sitoutuneesti ja itsenäisesti myymäläympäristössä. Työssäsi tarvitset myös tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa.

Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintojesi aikana ja pääset kehittämään taitojasi monipuolisissa oppimisympäristöissä laadukkaita materiaaleja hyödyntäen. Opiskelun tukena ovat aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissa mm. kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä kilpailuina. Keudan opiskelijat ovatkin niittäneet menestystä alan kilpailuissa.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Hyvät kädentaidot ja halu oppia uutta
 • Kyky itsenäiseen työskentelyyn
 • Hyvät sosiaaliset ja vuorovaikutustaidot sekä kyky myydä omaa osaamista

Työllistyminen

Työskentelet pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla kukkakaupassa, kukkatalossa tai puutarhamyymälässä. Voit toimia joko yrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina.

Lisätiedot

Opettaja Tiina Räihä ja Tuija Näriäinen (yhteystiedot alla)

Viheralueiden rakentamisen osaamisala (viheraluerakentaja)

Tule rakentamaan vihreää maailmaa!

Viheraluerakentajana työskentelet erilaisten viheralueiden rakentamisen tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla.

Keudassa voit opiskella joustavasti, ja rakennat oman näköisesi opintopolun kokeneiden opettajien ohjauksella. Tarjoamme loistavan oppimisympäristön, jossa on ilo oppia. Pääset opintojen aikana verkostoitumaan ammatillisesti yritysvierailuilla, tutustumaan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot
 • Organisointitaidot
 • Tiimityöskentelytaidot

Työllistyminen

Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakentamisen ja -ylläpidon yrityksissä, kiinteistöhuollon tehtävissä, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien tehtävissä sekä toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Opettaja Jyrki Autio (yhteystiedot alla)

Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala (puistopuutarhuri)

Tule rakentamaan vihreää maailmaa!

Puistopuutarhurina työskentelet viheralueiden ylläpito-, hoito- ja kunnossapidon tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla.

Keudassa voit opiskella joustavasti, ja rakennat oman näköisesi opintopolun kokeneiden opettajien ohjauksella. Tarjoamme loistavan oppimisympäristön, jossa on ilo oppia. Pääset opintojen aikana verkostoitumaan ammatillisesti yritysvierailuilla, tutustumaan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot
 • Organisointitaidot
 • Tiimityöskentelytaidot

Työllistyminen

Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakentamisen ja -ylläpidon yrityksissä, kiinteistöhuollon tehtävissä, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien tehtävissä sekä toimia yrittäjänä.

Lisätiedot

Opettaja Jyrki Autio (yhteystiedot alla)

Puutarhakasvituotannon osaamisala (tuotantopuutarhuri)

Pellolta pöytään ja markkinoille!

Tuotantopuutarhurina suunnittelet viljelykasvien tuotantoa sekä viljelet, jatkojalostat, markkinoit ja myyt laadukkaita puutarhatuotteita.

Keudassa tarjoamme sinulle loistavan oppimisympäristön, jossa pääset innostuneen opetushenkilöstön avulla tutustumaan monipuolisesti puutarhakasvien tuotantoon sekä käyttämään erilaisia koneita ja laitteita. Voit osallistua opintojen aikana erilaisiin tapahtumiin, kuten seminaareihin, alan messuille ja puutarhanäyttelyihin sekä vierailla tutustumiskäynneillä eri yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Innostus puutarhakasvien tuottamiseen
 • Yhteistyökyky
 • Tiedonjano

Työllistyminen

Valmistuttuasi voit toimia itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä sekä esimies- ja työnjohtotehtävissä puutarhakasvien tuotannon ja myynnin alalla.

Lisätiedot

Opettaja Tuula Tiirikainen (yhteystiedot alla)

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Autio Jyrki

Opettaja

+358401745397

jyrki.autio@keuda.fi

Leinonen Johanna

Opinto-ohjaaja

+358401745508

johanna.leinonen@keuda.fi

Tiirikainen Tuula

Opettaja

+358401745367

tuula.tiirikainen@keuda.fi

Räihä Tiina

Opettaja

+358503860887

tiina.raiha@keuda.fi

Näriäinen Tuija

Opettaja

+358504397656

tuija.nariainen@keuda.fi

Toimipiste

Saaren kartano, Mäntsälä

Jaa sivu

Tulosta sivu

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Päivä-monimuotokoulutus | Mäntsälä Saaren kartano

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Saaren kartanolla pidettäviin lähijaksoihin sisältyy teoriaopetusta sekä harjoituksia käytännön työtehtävissä. Floristiikan osaamisalalla teoriaopetukseen voi osallistua etäyhteydellä.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

 

Edellytykset opiskelulle

Floristiikan osaamisala

 • Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.
 • Floristiikan osaamisalassa alan työpaikkaa ei tarvitse olla hakeutumisvaiheessa. Floristiikan alan työpaikan tai paikan, jossa voidaan hankkia osaamista voi etsiä myös opiskelujen aikana.
 • Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.
 • Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Viheralueiden rakentamisen osaamisala

 • Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.
 • Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.
 • Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.
 • Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala

 • Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.
 • Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.
 • Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.
 • Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Puutarhakasvituotannon osaamisala

 • Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.
 • Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.
 • Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.
 • Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Kustannukset

Viheraluerakentaja, puistopuutarhuri ja tuotantopuutarhuri

Koulutus on maksuton.

Floristi

Floristin koko tutkinnon opiskelumaksu on 400 euroa. Mikäli suoritat yksittäisiä tutkinnon osia, opiskelumaksu on 200 euroa tutkinnon osaa kohden.

Ajankohtaista alalla