Koulutukset / Maa- ja metsätalousalat (myös puutarha-ala) /

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Ammattitutkinnot

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Floristi | Viheraluerakentaja | Puistopuutarhuri | Tuotantopuutarhuri

Lisää suosikkeihin
Ammattitutkinnot

Puutarha-alan ammattitutkinto (150 osp)

Jatkokoulutus puutarha-alalle

Puutarha-alan ammattitutkinto on tarkoitettu jatkokoulutukseksi puutarha-alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai työelämäkokemusta puutarha-alalta hankkineille. Keudassa voit opiskella neljällä eri osaamisalalla.

Floristina tunnet kukkakauppa-alan erikoistuotteet ja palvelut. Sinulla on vahva kasvintuntemus, hyvät kädentaidot ja osaat tehdä yksilöllisiä kukkasidontatöitä.

Viheraluerakentajana työskentelet erilaisten viheralueiden rakentamisen tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla.

Puistopuutarhurina työskentelet viheralueiden ylläpito-, hoito- ja kunnossapidon tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla.

Tuotantopuutarhurina suunnittelet viljelykasvien tuotantoa sekä viljelet, jatkojalostat, markkinoit ja myyt laadukkaita puutarhatuotteita.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen alussa sinulle tehdään yksilöllinen opintosuunnitelma, jossa otetaan huomioon myös aikaisempi osaamisesi. Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia).

Opinnot toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähi- ja etäopetusta sekä työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Keudan Saaren kartanolla pidettäviin lähijaksoihin sisältyy teoriaopetusta sekä harjoituksia käytännön työtehtävissä. Floristiikan osaamisalalla teoriaopetukseen voi osallistua etäyhteydellä.

Koulutus on myös mahdollista suorittaa oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Toimipiste

Saaren kartano, Mäntsälä

Voit opiskella ammattitutkinnon neljällä eri osaamisalalla!


Floristiikan osaamisala

Floristi on kukkakaupan ammattilainen!

Floristina tunnet kukkakauppa-alan erikoistuotteet ja palvelut. Sinulla on vahva kasvintuntemus, hyvät kädentaidot ja osaat tehdä yksilöllisiä kukkasidontatöitä. Olet ammattitaitoinen asiakaspalvelija, jolla on myös markkinointiosaamista. Työskentelet vastuullisesti, sitoutuneesti ja itsenäisesti myymäläympäristössä. Työssäsi tarvitset myös tietoteknisiä taitoja ja kielitaitoa.

Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintojesi aikana ja pääset kehittämään taitojasi monipuolisissa oppimisympäristöissä laadukkaita materiaaleja hyödyntäen. Opiskelun tukena ovat aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissa mm. kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä kilpailuina. Keudan opiskelijat ovatkin niittäneet menestystä alan kilpailuissa.

Sopiiko tämä tutkinto ja osaamisala minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo alan ammattilainen ja haluat kehittää ammattitaitoasi. Floristiikan osaamisalan opinnot sopivat sinulle, jos olet joko käynyt alan perustutkinnon samalta osaamisalalta tai kerryttänyt itsellesi sitä vastaavat tiedot ja taidot työelämässä. Lisäksi sinulla tulee olla alan työkokemusta. Floristiikan osaamisalalla sinulla ei välttämättä tarvitse olla alan työpaikkaa vielä opintojen alkuvaiheessa. Työpaikan tai paikan, jossa voidaan hankkia osaamista voi etsiä myös opiskelujen aikana.

Tämän tutkinnon käytyäsi työskentelet pääsääntöisesti yksityisellä sektorilla kukkakaupassa, kukkatalossa tai puutarhamyymälässä. Voit toimia joko yrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta käytynä tai sitä vastaavat työelämässä hankitut tiedot ja taidot sekä riittävästi työkokemusta alalta. Floristisen alan työpaikkaa ei välttämättä tarvitse olla vielä hakuvaiheessa. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Maksaako tämä koulutus?

Floristin koko tutkinnon opiskelumaksu on 400 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen alettua. Mikäli suoritat yksittäisiä tutkinnon osia, opiskelumaksu on 200 euroa tutkinnon osaa kohden.

Kysy lisää!

Räihä Tiina

Opettaja

+358 503 860 887

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Näriäinen Tuija

Opettaja

+358 504 397 656

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Leinonen Johanna

Opinto-Ohjaaja

+358 401 745 508

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700


Viheralueiden rakentamisen osaamisala

Tule rakentamaan vihreää maailmaa!

Viheraluerakentajana työskentelet erilaisten viheralueiden rakentamisen tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla.

Keudassa voit opiskella joustavasti, ja rakennat oman näköisesi opintopolun kokeneiden opettajien ohjauksella. Tarjoamme loistavan oppimisympäristön, jossa on ilo oppia. Pääset opintojen aikana verkostoitumaan ammatillisesti yritysvierailuilla, tutustumaan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Sopiiko tämä tutkinto ja osaamisala minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo alan ammattilainen ja haluat kehittää ammattitaitoasi. Olet joko käynyt alan perustutkinnon tai kerryttänyt itsellesi sitä vastaavat tiedot ja taidot työelämässä sekä työskentelet jo alalla tällä hetkellä.

Tämän tutkinnon käytyäsi voit työskennellä viherrakentamisen ja -ylläpidon yrityksissä, kiinteistöhuollon tehtävissä, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien tehtävissä sekä toimia yrittäjänä.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka. Sinulla tulee olla myös alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta käytynä tai sitä vastaavat työelämässä hankitut tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Kysy lisää!

Autio Jyrki

Opettaja

+358 401 745 397

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Leinonen Johanna

Opinto-Ohjaaja

+358 401 745 508

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700


Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala

Tule rakentamaan vihreää maailmaa!

Puistopuutarhurina työskentelet viheralueiden ylläpito-, hoito- ja kunnossapidon tehtävissä. Toimit tiiminvetäjänä viheralalla.

Keudassa voit opiskella joustavasti, ja rakennat oman näköisesi opintopolun kokeneiden opettajien ohjauksella. Tarjoamme loistavan oppimisympäristön, jossa on ilo oppia. Pääset opintojen aikana verkostoitumaan ammatillisesti yritysvierailuilla, tutustumaan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Sopiiko tämä tutkinto ja osaamisala minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo alan ammattilainen ja haluat kehittää ammattitaitoasi. Olet joko käynyt alan perustutkinnon tai kerryttänyt itsellesi sitä vastaavat tiedot ja taidot työelämässä sekä työskentelet jo alalla tällä hetkellä.

Tämän tutkinnon käytyäsi voit työskennellä viherrakentamisen ja -ylläpidon yrityksissä, kiinteistöhuollon tehtävissä, kuntien, kaupunkien ja seurakuntien tehtävissä sekä toimia yrittäjänä.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka. Sinulla tulee olla myös alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta käytynä tai sitä vastaavat työelämässä hankitut tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Kysy lisää!

Autio Jyrki

Opettaja

+358 401 745 397

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Leinonen Johanna

Opinto-Ohjaaja

+358 401 745 508

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700


Puutarhakasvituotannon osaamisala

Pellolta pöytään ja markkinoille!

Tuotantopuutarhurina suunnittelet viljelykasvien tuotantoa sekä viljelet, jatkojalostat, markkinoit ja myyt laadukkaita puutarhatuotteita.

Keudassa tarjoamme sinulle loistavan oppimisympäristön, jossa pääset innostuneen opetushenkilöstön avulla tutustumaan monipuolisesti puutarhakasvien tuotantoon sekä käyttämään erilaisia koneita ja laitteita. Voit osallistua opintojen aikana erilaisiin tapahtumiin, kuten seminaareihin, alan messuille ja puutarhanäyttelyihin sekä vierailla tutustumiskäynneillä eri yrityksissä. Sinulla on myös mahdollisuus lähteä kansainväliselle työelämäjaksolle.

Sopiiko tämä tutkinto ja osaamisala minulle?

Tämä tutkinto sopii sinulle, jos olet jo alan ammattilainen ja haluat kehittää ammattitaitoasi. Olet joko käynyt alan perustutkinnon tai kerryttänyt itsellesi sitä vastaavat tiedot ja taidot työelämässä sekä työskentelet jo alalla tällä hetkellä.

Tämän tutkinnon käytyäsi voit toimia itsenäisenä yrittäjänä, työntekijänä sekä esimies- ja työnjohtotehtävissä puutarhakasvien tuotannon ja myynnin alalla.

Voinko hakea tähän koulutukseen?

Tähän koulutukseen on jatkuva haku auki. Ennen kuin täytät hakulomakkeen, varmista että sinulla on koulutuksen vaatima alan työpaikka. Sinulla tulee olla myös alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta käytynä tai sitä vastaavat työelämässä hankitut tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta. Suomen kielen taitosi tulee olla riittävällä tasolla tutkinnon suorittamiseen. Opettaja tekee lopullisen arvioin kielitaidon riittävyydestä haastattelussa. Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Maksaako tämä koulutus?

Koulutus on maksuton.

Kysy lisää!

Peltola Maikki

Opettaja

+358 503 860 888

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Leinonen Johanna

Opinto-Ohjaaja

+358 401 745 508

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Ajankohtaista alalla