Koulutukset / Maa- ja metsätalousalat (myös puutarha-ala) /

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Erikoisammattitutkinnot

Puutarha-alan erikoisammattitutkinto (180 osp)

Floristimestari | viheraluemestari

Lisää suosikkeihin

Mestariksi puutarha-alalle!

Haluatko ottaa haltuun mestaritason taidot floristiikassa tai toimia viherrakentamisen johto- ja suunnittelutehtävissä? Suorittamalla puutarha-alan erikoisammattitutkinnon voit valmistua joko floristimestariksi tai viheraluemestariksi. Tutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman tutkintonimikettä.

Floristimestari

Mestaritason taidot haltuun floristiikassa!

Floristimestarina suunnittelet ja toteutat floristiikan erityisosaamista vaativia asiantuntijapalveluita ammattilaisille ja kuluttajille. Ideoit ja kehität uusia floristisia tuotteita ja osaat arvioida kannattavuutta. Sinulla on vahva kokonaisnäkemys floristisesta alasta ja sen kehitysmahdollisuuksista.

Keudassa floristisen alan erikoisosaaminen on huipputasolla. Saat joustavaa ohjausta opintoihisi ja pääset kehittämään taitojasi monipuolisissa oppimisympäristöissä. Pääset myös suunnittelemaan ja toteuttamaan erilaisia floristisia projekteja. Opiskelun tukena ovat aktiiviset kansainväliset verkostot, jotka näkyvät opinnoissasi mm. mahdollisina kansainvälisinä työelämäjaksoina, workshopeina sekä kilpailuina.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

  • Motivaatio alan kokonaisvaltaiseen kehittämiseen
  • Korkeatasoinen floristiikan sommittelu- ja käsityöosaaminen
  • Työn suunnittelun ja toimeenpanon organisointikyky

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit toimia työntekijänä, yrittäjänä tai freelancerina esimies- ja koulutustehtävissä sekä floristiikka-alan tuotekehityksen tai yritystoiminnan kehittämisen parissa.

Viheraluemestari

Johda ja suunnittele viherrakentamista!

Viheraluemestarina vastaat esimiesasemassa viheralueiden hoito- ja ylläpitotehtävistä, viestinnästä ja johtamisesta. Työtehtäviisi kuuluvat organisaation hankinta- ja tarjoustoiminta, esimiestehtävät ja henkilöstövastuu. Viheralan työnjohdossa voit toimia viherrakentamisen tai viheralueiden ylläpidon tehtävissä.

Keudassa voit rakentaa oman näköisen opintopolun ja opiskella joustavasti henkilökohtaiseen ohjaukseen tukeutuen. Oppimisympäristömme ovat monipuolisia ja pääset opintojen aikana myös yritysvierailuille, tutustumaan alan työnantajiin ja asiantuntijavieraisiin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

  • Joustavuus
  • Päätöksentekokyky
  • Asiantuntemus

Työllistyminen

Puutarha-alan ammattilaisena voit työskennellä viherrakennusyrityksissä ja muissa alan yrityksissä, toimia yrittäjänä tai työskennellä kuntien, kaupunkien ja seurakuntien viherrakentamisen tehtävissä.

Miten ja missä voin opiskella?

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Päivä-monimuotokoulutus

Koulutus sisältää lähi- ja etäopetusta sekä alan työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Lähiopetus pidetään Keudan Saaren kartanolla.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

 

Edellytykset opiskelulle

Kielitaito

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa,joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Työpaikka

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, joka on yksi oppimisympäristöistäsi.

Kokemus alalta

Koulutukseen osallistuvalla tulee olla alan ammattitutkinto suoritettuna tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta haettavalta osaamisalalta.

Muut valmiudet

Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Kustannukset

Viheraluemestari

Viheraluemestarin koulutus on maksuton.

Floristimestari

Floristimestarin koko tutkinnon opiskelumaksu on 750 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahdessa erässä koulutuksen alettua

Mikäli suoritat yksittäisiä floristimestarin koulutukseen kuuluvia tutkinnon osia, opiskelumaksu on 200 euroa tutkinnon osaa kohden, lukuunottamatta floristisen alan tuotteiden kehittämisen tutkinnon osaa, jonka opiskelumaksu on 350 euroa.

Kysy lisää!

Maja Jukka

Opinto-Ohjaaja

+358 504 145 678

jukka.maja@keuda.fi

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Näriäinen Tuija

Opettaja

+358 504 397 656

tuija.nariainen@keuda.fi

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Tuominen Kirsi

Opettaja

+358 401 744 551

kirsi.tuominen@keuda.fi

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Leinonen Johanna

Opinto-Ohjaaja

+358 401 745 508

johanna.leinonen@keuda.fi

Mäntsälä, Paroninkuja 20 (Saaren kartano)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

hakeutumispalvelut@keuda.fi

Toimipiste

Saaren kartano, Mäntsälä

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla