Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot lähihoitajille ja perusopinnot suorittaneille

Perustutkinnot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot lähihoitajille ja perusopinnot suorittaneille

Lisää suosikkeihin

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot on suunnattu lähihoitajaksi valmistuneille, jotka haluavat täydentää osaamistaan esimerkiksi siirtyessään alalla uuden asiakasryhmän pariin sekä niille, jotka haluavat täydentää opintojaan.

Opinnot toteutetaan joko päivä-monimuotokoulutuksena, ilta-monimuotokoulutuksena tai oppisopimuksella. Koulutus kestää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti noin vuoden. Osaamisalaopinnoissa valitaan yksi osaamisalavaihtoehdoista ja tarvittaessa suoritetaan valinnainen tutkinnon osa.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Päivä-monimuotokoulutus | Toteutuksia useassa toimipisteessä

Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä etä- ja verkko-opiskelua sekä päiväsaikaan tapahtuvaa lähiopetusta. Opetusta on useissa eri toimipisteissä. Katso osaamisalat toimipisteittäin alta.

Ilta-monimuotokoulutus | Tuusula Kirkkotie

Koulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä etä- ja verkko-opiskelua. Lähiopetusta on 2-3 iltana viikossa.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Osaamisalat toimipisteittäin

Tuusula

Ikääntyvien hoito ja kuntoutus | päivä-monimuotokoulutus & ilta-monimuotokoulutus
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Outi Kari

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito | päivä-monimuotokoulutus & ilta-monimuotokoulutus
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Outi Kari

Mielenterveys- ja päihdetyö | päivä-monimuotokoulutus
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Outi Kari

Sairaanhoito ja huolenpito | päivä-monimuotokoulutus & ilta-monimuotokoulutus
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Outi Kari

Suunhoito | monimuotokoulutus koulutussopimuksella Keusoten suun terveydenhuollossa
Tutustu koulutukseen täällä!

Vammaistyö | päivä-monimuotokoulutus
Lisätiedot: opinto-ohjaaja Outi Kari

Mäntsälä

Sairaanhoito ja huolenpito | päivä-monimuotokoulutus
Lisätiedot: vastuuopettaja Virpi Tahvanainen

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito | päivä-monimuotokoulutus
Lisätiedot: vastuuopettaja Katja Eskelinen

Suunhoito | monimuotokoulutus koulutussopimuksella Keusoten suun terveydenhuollossa
Tutustu koulutukseen täällä!

Vammaistyö | Seuraava aloitus 01/2022

Nurmijärvi

Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito | päivä-monimuotokoulutus
Lisätiedot: vastuuopettaja Marjaana Kojo

Sairaanhoito ja huolenpito | päivä-monimuotokoulutus
Lisätiedot: vastuuopettaja Pihla Markkanen

Suunhoito | monimuotokoulutus koulutussopimuksella Keusoten suun terveydenhuollossa
Tutustu koulutukseen täällä!

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella sekä opettajan haastattelussa.

Oppisopimustoteutus edellyttää alan työpaikkaa.

Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoita pyydetään esittämään rikostaustaote opintojen alkaessa.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
  • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Oppikirjoista tulee lisäkustannuksia (n. 50-100 euroa).

Hakijan tärkeät linkit

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma Tutustumispäivät

Kysy lisää!

Outi Kari

Opinto-Ohjaaja

+358 504 344 105

outi.kari@keuda.fi

Virpi Tahvanainen

Opettaja

+358 401 744 459

virpi.tahvanainen@keuda.fi

Katja Eskelinen

Opettaja

+358 401 744 437

katja.eskelinen@keuda.fi

Pihla Markkanen

Opettaja

+358 401 745 604

pihla.markkanen@keuda.fi

Marjaana Kojo

Opettaja

+358 401 745 438

marjaana.kojo@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Lopentie 20, Nurmijärvi

Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla