Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Tukea vuorovaikutukseen – koulutus- ja työnohjauspaketti sote-alan ammattilaisille

Lyhytkoulutus

Tukea vuorovaikutukseen – koulutus- ja työnohjauspaketti sote-alan ammattilaisille

Keuda Koulutuspalvelut Oy

Lisää suosikkeihin

Haastavatko monet ihmiskohtaamiset työhyvinvointiasi?

Kaipaatko lisää työkaluja vuorovaikutustilanteissa pärjäämiseen kiireen keskellä? Toivotko taitoja käsitellä omia ja toisten tunteita? Etsikö eväitä käsitellä ristiriitoja ja edistää yhteistyötä?

Tule saamaan tukea työhyvinvointiisi ja jaksamiseesi ihmisten keskellä. Koulutus- ja työnohjauspaketti tukee pandemian vuoksi kovilla olutta sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä kahdella tavalla: tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppimisen sekä haasteellisten kohtaamistilanteiden työnohjauksellisen käsittelyn avulla.

Tunne- ja vuorovaikutustaitojen koulutuspäivät

  • Tunneymmärrys ja tunnetaidot – apua tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn työssä
  • Kuuntelun taidot, erityisesti aktiivinen kuuntelu
  • Rakentava puhe, ongelmaan tarttumisen taidot ja tunnekuohun kuunteleminen

Työnohjaukset pienryhmissä

  • Omien kuormittavien vuorovaikutustilanteiden käsittelyä työnohjauksellisella otteella ja luottamuksellisesti. Lisäksi sovelletaan ja vahvistetaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen käyttöä.

Koulutuksen sisältö perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin Vuorovaikutuksesta tuoreesti ja käytännönläheisesti näkymä (journal.fi) ja tunneälytutkimukseen Työnohjaukset toteutetaan dialogisin periaattein ja voimavarakeskeisesti osallistujien toimijuutta tukien ja arvostaen.

Kouluttajan esittely

Kouluttajana ja työnohjaajana toimii LitT, työnohjaaja Ulla Klemola. Ulla on tehnyt pitkän uran Jyväskylän yliopistossa opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä. Hän väitteli liikuntapedagogiikan alalta vuonna 2009 aiheenaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen  oppiminen osana ammattiosaamista. Tällä hetkellä Ulla  toimii oman yrityksensä Idullan Consultingin (www.idulla.fi ) kautta työnohjaajana sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana.

Lue Ulla Klemolan haastattelu

Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

Koulutuksen tavoite

Sote-alan ammattilainen

  • syventää ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana osana ammattiosaamistaan
  • vahvistuu tunneymmärryksessä ja omissa tunnetaidoissaan
  • osaa kuunnella toista, myös tunnevaltaisissa tilanteissa sekä ilmaista itseään selkeästi ja rakentavasti
  • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja haasteellisissa ristiriitatilanteissa
  • tunnistaa vahvuuksiaan sekä saa voimavaroja ja oivalluksia omaan työhönsä.

Koulutuspaketit ja hinnat

Tukea vuorovaikutukseen -valmennus

2x4h tai 1x8h: 1100 € (+ alv 24 %)

Ryhmätyönohjaukset

5 x 90 min (4 hengen ryhmissä): 1400 € (+ alv 24 %), 280 € (+ alv 24 %)/ohjauskerta

Koulutus ja työnohjaus muodostavat toisiaan tukevan kokonaisuuden. Kokonaisuuteen kuuluu orientoiva ennakkotehtävä osallistujille. Sopiva osallistujamäärä koulutuksessa on 12-40 osallistujaaa.

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Kysy lisää!

Tukea vuorovaikutukseen – koulutus- ja työnohjauskokonaisuudesta sovitaan tilaavan organisaation kanssa. Koulutus räätälöidään aina tilaajan tarpeisiin sopivaksi, kysy lisää!

Peruutusehdot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut

Kysy lisää!

Elina Vesalainen

Hakeutumiskoordinaattori

+358 401 744 463

elina.vesalainen@keuda.fi

Anne Vuorinen

Johtaja, Yritys- Ja Elinvoimapalvelut

+358 504 150 974

anne.vuorinen@keuda.fi

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla