Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Tunnetaitava ammattilainen – toimivaa vuorovaikutusta kasvatus- ja ohjausalalla

Lyhytkoulutus

Tunnetaitava ammattilainen – toimivaa vuorovaikutusta kasvatus- ja ohjausalalla

Keuda Koulutuspalvelut Oy | Tilauskoulutus

Lisää suosikkeihin
Lyhytkoulutus

Tunnetaitava ammattilainen – toimivaa vuorovaikutusta kasvatus- ja ohjausalalla

Haluatko vahvistaa taitojasi kohdata lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan?

Kaipaatko kärsivällisyyttä ja taitoja kuunnella paremmin? Entä miten pärjäät tilanteissa, joissa tunteet kuohuvat? Vai toivotko lisää työkaluja ristiriitatilanteiden käsittelemiseen?

Tule kehittämään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi ja samalla edistämään lasten/nuorten kasvua ja hyvinvointia, omaa hyvinvointiasi unohtamatta.

Valmennus on suunnattu kasvatus- ja ohjausalan henkilöstölle. Valmennus koostuu kolmesta kolmen tunnin Teams-opetuskerrasta, pienestä ennakkotehtävästä ja väliajan oppimistehtävistä.

Sisältö

  • Otetta tunteisiin: Mitä ovat tunnetaidot ja mitä hyötyä niistä on? Apua omien tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn työssä.
  • Malttia ja taitoa kuuntelemiseen: Miksi kannattaisi kuunnella enemmän? Taitavaksi kuuntelijaksi keskellä arkea.
  • Aktiivisen kuuntelun taito: Miten tukea lasta/nuorta kuuntelemisen avulla? Aktiivinen kuuntelu ihmissuhteen ydinelementtinä kasvatus- ja ohjaustyössä. Kuulluksi tulemisen arvo.
  • Selkeyttä puhumiseen: Miten välttää väärinkäsityksiä ja lisätä yhteisymmärrystä? Omasta puolesta puhumisen taito. Syyttävistä sinäviesteistä rakentaviin minäviesteihin.
  • Rakentavaa ongelmiin tarttumista: Miten puuttua hankalaan tilanteeseen? Vastustuksen ja tunnekuohun kuunteleminen.

Koulutuksen sisältö perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin (Talvio & Klemola 2017 Vuorovaikutuksesta tuoreesti ja käytännönläheisesti näkymä (journal.fi) ja tunneälytutkimukseen.

Opetusmenetelmät ovat osallistavia ja ne pohjautuvat kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin. Tunne- ja vuorovaikutustaidot tuodaan oppijan ”iholle”, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen oppimisen ja soveltamisen sekä asioiden merkityksellisyyden pohdinnan.

Tavoite

Tavoitteena on, että kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen

  • syventää ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana osana ammattiosaamistaan
  • vahvistuu tunneymmärryksessä ja omissa tunnetaidoissaan
  • osaa kuunnella toista, myös tunnevaltaisissa tilanteissa sekä ilmaista itseään selkeästi ja rakentavasti
  • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja haasteellisissa ristiriitatilanteissa
  • syventää tapojaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Kouluttajan esittely

Kouluttajana toimii LitT, työnohjaaja Ulla Klemola. Ulla on tehnyt pitkän uran Jyväskylän yliopistossa opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä. Hän väitteli liikuntapedagogiikan alalta vuonna 2009 aiheenaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen osana ammattiosaamista. Tällä hetkellä Ulla toimii oman yrityksensä Idullan Consultingin (www.idulla.fi) kautta työnohjaajana sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana.

Lue Ulla Klemolan haastattelu

Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Valmennus on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaisesti ja erikseen sovittavana ajankohtana. Toimiva kokonaisuus on esimerkiksi 3×3 tuntia. Valmennus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena.

Peruutusehdot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Vuorinen Anne

Johtaja, Yritys- Ja Elinvoimapalvelut

+358 504 150 974

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Uotila Marika

Hakeutumiskoordinaattori

+358 503 438 618

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla