Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Tunnetaitava ammattilainen (kasvatus- ja ohjausalalle)

Lyhytkoulutus

Tunnetaitava ammattilainen (kasvatus- ja ohjausalalle)

Keuda Koulutuspalvelut Oy

Lisää suosikkeihin

Haluatko vahvistaa taitojasi kohdata lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan?

Kaipaatko kärsivällisyyttä ja taitoja kuunnella paremmin? Entä miten pärjäät tilanteissa, joissa tunteet kuohuvat? Vai toivotko lisää työkaluja ristiriitatilanteiden käsittelemiseen?

Tule kehittämään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi ja samalla edistämään lasten/nuorten kasvua ja hyvinvointia, omaa hyvinvointiasi unohtamatta.

Sisältö

 • Otetta tunteisiin: Mitä ovat tunnetaidot ja mitä hyötyä niistä on? Apua omien tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn työssä.
 • Malttia ja taitoa kuuntelemiseen: Miksi kannattaisi kuunnella enemmän? Taitavaksi kuuntelijaksi keskellä arkea.
 • Aktiivisen kuuntelun taito: Miten tukea lasta/nuorta kuuntelemisen avulla? Aktiivinen kuuntelu ihmissuhteen ydinelementtinä kasvatus- ja ohjaustyössä. Kuulluksi tulemisen arvo.
 • Selkeyttä puhumiseen: Miten välttää väärinkäsityksiä ja lisätä yhteisymmärrystä? Omasta puolesta puhumisen taito. Syyttävistä sinäviesteistä rakentaviin minäviesteihin.
 • Rakentavaa ongelmiin tarttumista: Miten puuttua hankalaan tilanteeseen? Vastustuksen ja tunnekuohun kuunteleminen.

Koulutuksen sisältö perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin (Talvio & Klemola 2017 Vuorovaikutuksesta tuoreesti ja käytännönläheisesti näkymä (journal.fi) ja tunneälytutkimukseen.

Opetusmenetelmät ovat osallistavia ja ne pohjautuvat kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin verkkoympäristöön sovellettuina. Tunne- ja vuorovaikutustaidot tuodaan oppijan ”iholle”, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen oppimisen ja soveltamisen sekä asioiden merkityksellisyyden pohdinnan.

Tavoite

Tavoitteena on, että kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen

 • syventää ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana osana ammattiosaamistaan
 • vahvistuu tunneymmärryksessä ja omissa tunnetaidoissaan
 • osaa kuunnella toista, myös tunnevaltaisissa tilanteissa sekä ilmaista itseään selkeästi ja rakentavasti
 • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja haasteellisissa ristiriitatilanteissa
 • syventää tapojaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Kouluttajan esittely

Kouluttajana toimii LitT, työnohjaaja Ulla Klemola. Ulla on tehnyt pitkän uran Jyväskylän yliopistossa opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä. Hän väitteli liikuntapedagogiikan alalta vuonna 2009 aiheenaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen osana ammattiosaamista. Tällä hetkellä Ulla toimii oman yrityksensä Idullan Consultingin (www.idulla.fi) kautta työnohjaajana sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana.

Lue Ulla Klemolan haastattelu

Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

Ilmoittautuminen

Alla on kaksi valmista koulutuspakettia. Koulutukseen mahtuu 16 osallistujaa, ja samaan koulutukseen voi tulla osallistujia useasta eri organisaatioista. Koulutus on myös mahdollista räätälöidä yksittäiselle yritykselle muuna yhdessä sovittuna aikana.

Vaihtoehto 1

Tunnetaitava ammattilainen 3x3h
30.11.2021 klo 14.00-16.15
7.12.2021 klo 14.00-16.15
14.12.2021 klo 14.00-16.15
> Ilmoittautuminen 18.11.2021 mennessä!

Vaihtoehto 2

Tunnetaitava ammattilainen 2×4,5h
29.10.2021 klo 8.30-12.00
12.11.2021 klo 8.30-12.00
> Ilmoittautuminen 19.10.2021 mennessä!

Verkkokoulutuksen lisätiedot

Koulutus toteutetaan verkossa Teamsin/Zoomin välityksellä. Lisäksi koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä ja väliajan oppimistehtäviä.

Kohderyhmä

Kasvatus- ja ohjausalan henkilöstö

Koulutuksen hinta ja maksutapa

 • Koko koulutuspaketti omalle yritykselle: 1200 € (+ alv 24 %)/ max 16 osallistujaa
 • Osallistuminen koulutukseen, jossa osallistujia muistakin organisaatioista: 300 € (+ alv 24 %)/ 4 hlö

Koulutuksen hinta laskutetaan koulutuksen alussa (laskutuslisä 6,50 €).

Kysy lisää!

Ilmoittaudu mukaan valmiisiin toteutuksiin tai ole yhteydessä, niin sovitaan organisaatiosi tarpeita vastaavasta paketista tarkemmin.

Peruutusehdot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut

Kysy lisää!

Vesalainen Elina

Palvelusuunnittelija

+358401744463

elina.vesalainen@keuda.fi

Vuorinen Anne

Yritys-ja elinvoimapalvelujen johtaja

+358504150974

Anne.Vuorinen@keuda.fi

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla