Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Tunnetaitava ammattilainen (sote-alalle)

Lyhytkoulutus

Tunnetaitava ammattilainen (sote-alalle)

Keuda Koulutuspalvelut Oy

Lisää suosikkeihin

Vahvistusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin

Haluatko vahvistaa taitojasi kohdata asiakkaita ja heidän läheisiään? Kaipaatko kärsivällisyyttä ja taitoja kuunnella paremmin aikapaineista huolimatta? Entä miten pärjäät asiakkaissasi tai itsessäsi heräävien tunteiden kanssa? Vai toivotko lisää työkaluja työyhteisön ristiriitatilanteiden käsittelemiseen? Tule kehittämään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi ja samalla edistämään työyhteisön toimivuutta omaa hyvinvointiasi unohtamatta.

Sisältö

 • Otetta tunteisiin: Mitä ovat tunnetaidot ja mitä hyötyä niistä on? Apua omien tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn työssä.
 • Malttia ja taitoa kuuntelemiseen: Miksi kannattaisi kuunnella enemmän? Taitavaksi kuuntelijaksi keskellä arkea.
 • Aktiivisen kuuntelun taito työpaikalla: Miten pysyä samalla puolella tai auttaa työtoveria/asiakasta/potilasta? Aktiivinen kuuntelu ihmissuhteen ydinelementtinä työssä. Kuulluksi tulemisen arvo.
 • Selkeyttä puhumiseen: Miten välttää väärinkäsityksiä? Omasta puolesta puhumisen taito tiimityöskentelyssä. Syyttävistä sinäviesteistä rakentaviin minäviesteihin.
 • Rakentavaa ongelmiin tarttumista: Miten puuttua hankalaan tilanteeseen? Vastustuksen ja tunnekuohun kuunteleminen.

Koulutuksen sisältö perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin (Talvio & Klemola 2017 Vuorovaikutuksesta tuoreesti ja käytännönläheisesti näkymä (journal.fi) ja tunneälytutkimukseen.

Opetusmenetelmät ovat osallistavia ja ne pohjautuvat kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin verkkoympäristöön sovellettuina. Tunne- ja vuorovaikutustaidot tuodaan oppijan ”iholle”, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen oppimisen ja soveltamisen sekä asioiden merkityksellisyyden pohdinnan.

Tavoite

Tavoitteena on, että sote-alan ammattilainen

 • syventää ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana osana ammattiosaamistaan
 • vahvistuu tunneymmärryksessä ja omissa tunnetaidoissaan
 • osaa kuunnella toista, myös tunnevaltaisissa tilanteissa sekä ilmaista itseään selkeästi ja rakentavasti
 • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja haasteellisissa ristiriitatilanteissa
 • syventää tapojaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Kouluttajan esittely

Kouluttajana toimii LitT, työnohjaaja Ulla Klemola. Ulla on tehnyt pitkän uran Jyväskylän yliopistossa opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä. Hän väitteli liikuntapedagogiikan alalta vuonna 2009 aiheenaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen osana ammattiosaamista. Tällä hetkellä Ulla toimii oman yrityksensä Idullan Consultingin (www.idulla.fi) kautta työnohjaajana sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana.

Lue Ulla Klemolan haastattelu

Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

 

Ilmoittautuminen

Alla on kaksi valmista koulutuspakettia. Koulutukseen mahtuu 16 osallistujaa, ja samaan koulutukseen voi tulla osallistujia useasta eri organisaatioista. Koulutus on myös mahdollista räätälöidä yksittäiselle yritykselle muuna yhdessä sovittuna aikana.

Ilmoittaudu mukaan valmiisiin toteutuksiin tai ole yhteydessä, niin sovitaan organisaatiosi tarpeita vastaavasta paketista tarkemmin.

Vaihtoehto 1

Tunnetaitava ammattilainen 3x3h
30.11.2021 klo 9.00-11.15
7.12.2021 klo 9.00-11.15
14.12.2021 klo 9.00-11.15
> Ilmoittautuminen 18.11.2021 mennessä!

Vaihtoehto 2

Tunnetaitava ammattilainen 2×4,5h
5.10.2021 klo 12.00-15.30
20.10.2021 klo 12.00-15.30
> Ilmoittautuminen päättynyt

Kohderyhmä

Sosiaali- ja terveysalan henkilöstö

Verkkokoulutuksen lisätiedot

Koulutus toteutetaan verkossa Teamsin/Zoomin välityksellä. Lisäksi koulutukseen sisältyy pieni ennakkotehtävä ja väliajan oppimistehtäviä.

Koulutuksen hinta ja maksutapa

 • Koko koulutuspaketti omalle yritykselle: 1200 € (+ alv 24 %)/ max 16 osallistujaa
 • Osallistuminen koulutukseen, jossa osallistujia muistakin organisaatioista: 300 € (+ alv 24 %)/ 4 hlö

Koulutuksen hinta laskutetaan koulutuksen alussa (laskutuslisä 6,50 €).

Peruutusehdot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut

Kysy lisää!

Vuorinen Anne

Yritys-ja elinvoimapalvelujen johtaja

+358504150974

Anne.Vuorinen@keuda.fi

Vesalainen Elina

Palvelusuunnittelija

+358401744463

elina.vesalainen@keuda.fi

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla