Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Tunnetaitava ammattilainen – toimivaa vuorovaikutusta sote-alalla

Lyhytkoulutus

Tunnetaitava ammattilainen – toimivaa vuorovaikutusta sote-alalla

Keuda Koulutuspalvelut Oy | Tilauskoulutus

Lisää suosikkeihin

Vahvistusta tunne- ja vuorovaikutustaitoihin

Haluatko vahvistaa taitojasi kohdata asiakkaita ja heidän läheisiään? Kaipaatko kärsivällisyyttä ja taitoja kuunnella paremmin aikapaineista huolimatta? Entä miten pärjäät asiakkaissasi tai itsessäsi heräävien tunteiden kanssa? Vai toivotko lisää työkaluja työyhteisön ristiriitatilanteiden käsittelemiseen? Tule kehittämään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi ja samalla edistämään työyhteisön toimivuutta omaa hyvinvointiasi unohtamatta.

Valmennus on suunnattu sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. Valmennus koostuu kolmesta kolmen tunnin Teams-opetuskerrasta, pienestä ennakkotehtävästä ja väliajan oppimistehtävistä.

Sisältö

  • Otetta tunteisiin: Mitä ovat tunnetaidot ja mitä hyötyä niistä on? Apua omien tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen ja säätelyyn työssä.
  • Malttia ja taitoa kuuntelemiseen: Miksi kannattaisi kuunnella enemmän? Taitavaksi kuuntelijaksi keskellä arkea.
  • Aktiivisen kuuntelun taito työpaikalla: Miten pysyä samalla puolella tai auttaa työtoveria/asiakasta/potilasta? Aktiivinen kuuntelu ihmissuhteen ydinelementtinä työssä. Kuulluksi tulemisen arvo.
  • Selkeyttä puhumiseen: Miten välttää väärinkäsityksiä? Omasta puolesta puhumisen taito tiimityöskentelyssä. Syyttävistä sinäviesteistä rakentaviin minäviesteihin.
  • Rakentavaa ongelmiin tarttumista: Miten puuttua hankalaan tilanteeseen? Vastustuksen ja tunnekuohun kuunteleminen.

Koulutuksen sisältö perustuu sosioemotionaalisen oppimisen viitekehykseen, Thomas Gordonin vuorovaikutusmalliin (Talvio & Klemola 2017 Vuorovaikutuksesta tuoreesti ja käytännönläheisesti näkymä (journal.fi) ja tunneälytutkimukseen.

Opetusmenetelmät ovat osallistavia ja ne pohjautuvat kokemuksellisen oppimisen periaatteisiin. Tunne- ja vuorovaikutustaidot tuodaan oppijan ”iholle”, mikä mahdollistaa henkilökohtaisen oppimisen ja soveltamisen sekä asioiden merkityksellisyyden pohdinnan.

Tavoite

Tavoitteena on, että sote-alan ammattilainen

  • syventää ymmärrystään itsestään vuorovaikuttajana osana ammattiosaamistaan
  • vahvistuu tunneymmärryksessä ja omissa tunnetaidoissaan
  • osaa kuunnella toista, myös tunnevaltaisissa tilanteissa sekä ilmaista itseään selkeästi ja rakentavasti
  • osaa soveltaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja haasteellisissa ristiriitatilanteissa
  • syventää tapojaan huolehtia omasta hyvinvoinnistaan.

Kouluttajan esittely

Kouluttajana toimii LitT, työnohjaaja Ulla Klemola. Ulla on tehnyt pitkän uran Jyväskylän yliopistossa opettajankouluttajana ja opetuksen kehittämispäällikkönä. Hän väitteli liikuntapedagogiikan alalta vuonna 2009 aiheenaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen oppiminen osana ammattiosaamista. Tällä hetkellä Ulla toimii oman yrityksensä Idullan Consultingin (www.idulla.fi) kautta työnohjaajana sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen kouluttajana.

Lue Ulla Klemolan haastattelu

Työelämätiistai: Hyvillä tunne- ja vuorovaikutustaidoilla on tutkitusti vaikutuksia organisaation tuloksiin ja hyvinvointiin

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Valmennus on mahdollista räätälöidä organisaatiokohtaisesti ja erikseen sovittavana ajankohtana. Toimiva kokonaisuus on esimerkiksi 3×3 tuntia. Valmennus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena.

Peruutusehdot Yrityskohtaiset koulutuspalvelut

Kysy lisää!

Vuorinen Anne

Johtaja, Yritys- Ja Elinvoimapalvelut

+358 504 150 974

anne.vuorinen@keuda.fi

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Vesalainen Elina

Hakeutumiskoordinaattori

+358 401 744 463

elina.vesalainen@keuda.fi

Kerava, Keskikatu 3 (Keuda-talo)

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla