Koulutukset / Valmistava ja yleissivistävä koulutus /

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Tutkintoa edeltävä koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

TUVA-koulutuksen kautta ammatilliseen perustutkintoon tai lukioon

Lisää suosikkeihin
Tutkintoa edeltävä koulutus

Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Valmistaudu ammatilliseen perustutkintoon tai lukioon TUVAssa!

TUVAn tavoitteena on antaa opiskelijalle valmiuksia hakeutua ammatilliseen tutkintokoulutukseen tai lukiokoulutukseen, ohjata jatko-opinto- ja työelämäsuunnitelman laadintaan sekä vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa myöhemmin ammatillinen perustutkinto taikka lukiokoulutuksen oppimäärä ja sen päätteeksi suoritettava ylioppilastutkinto. Keudassa on mahdollista opiskella painotetummin suomen kieltä kahdessa eri toimipisteessä. Keudassa ei järjestetä TUVA-koulutusta vaativan erityisen tuen koulutuksena.

TUVA-koulutus muodostuu seuraavanlaisista sisällöistä, joita opiskelija voi painottaa oman opiskelusuunnitelmansa mukaisesti.

 • opiskelu- ja urasuunnittelutaidot
 • perustaitojen vahvistaminen, myös päättötodistuksen pakollisten aineiden
  arvosanojen korottamismahdollisuus
 • ammatillisen koulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
 • lukiokoulutuksen opinnot ja niihin valmentautuminen
 • työelämätaidot ja työelämässä tapahtuva oppiminen
 • arjen taidot ja yhteiskunnallinen osallisuus

Koulutuksen suoritusaika on enintään yksi vuosi. Koulutusta toteutetaan myös suomi toisena kielenä (s2) -painotuksella.

Kenelle?

Koulutus on suunnattu hakijalle, joka on suorittanut perusopetuksen oppimäärän tai sitä vastaavan aikaisemman oppimäärän. Pääsääntöisenä edellytyksenä on, että hakija ei ole suorittanut perusopetuksen jälkeistä tutkintoa taikka valmentavaa tai valmistavaa koulutusta.

Opiskelijan opiskelukielen taidon tulisi olla sellainen, että hän hyötyy valmentavan koulutuksen opiskelusta ja hänellä on mahdollisuus saavuttaa tarvittavat valmiudet toisen asteen opiskeluun valmentavan koulutuksen aikana. Koulutuksen järjestäjä arvioi koulutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja oikea-aikaisuuden opiskelijalle.

Koulutuspaikat

Suomenkieliset hakijat

Perusopetuksesta tulevan suomenkielisen hakijan kannattaa hakea VAIN seuraaviin toimipisteisiin:

 • Järvenpää Wärtsilänkatu
 • Sipoo Enter
 • Mäntsälä Lukkarinpolku
 • Nurmijärvi Lopentie
 • Kerava Sarviniitynkatu (perusryhmä)
 • Tuusula Kirkkotie

S2-hakijat

S2-hakijoille sopivat seuraavat toimipisteet:

 • Järvenpää Sibeliuksenväylä
 • Kerava Sarviniitynkatu (s2-painotettu ryhmä)

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula Lopentie 20, Nurmijärvi Lukkarinpolku 2, Mäntsälä Sarviniitynkatu 9, Kerava Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää Sipoon Enter, Sipoo Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Muut kuin peruskoulun päättävät voivat hakea TUVA-koulutukseen jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Aloitus sovitaan kanssasi, jos sinut valitaan opiskelijaksi. Niille hakijoille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi ja joilla ei ole todistusta riittävästä kielitaidosta, pidetään kielitaidon kartoitus.

Yhteishaku

Hae TUVA-koulutukseen yhteishaun aikana Opintopolun kautta. Seuraava yhteishaku on keväällä 2024. Hakukohteet löytyvät Opintopolusta.

Kysy lisää!

Aarnio Sari

Opinto-ohjaaja

+358401744442

Järvenpää, Sibeliuksenväylä 55

Tolvanen Kaisa

Opettaja

+358504150742

Tuusula, Kirkkotie 31

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

TUVA-koulutus on tarkoitettu oppijoille, jolla ei ole toisen asteen tutkintoa, ja jotka syystä tai toisesta tarvitsevat valmentavaa koulutusta.
Keuda tutkintokoulutukseen valmentava koulutus TUVA

Ajankohtaista alalla