Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Vammaistyön lähihoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (40 osp)

Perustutkinnot

Vammaistyön lähihoitajasta varhaiskasvatuksen lastenhoitajaksi (40 osp)

Tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Suorita lastenhoitajan pätevyys!

Tämä koulutus sopii vammaistyön osaamisalasta valmistuneille lähihoitajille, jotka haluavat varhaiskasvatuksen lastenhoitajan pätevyyden (Valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta 753/2018 §3). Tutkinnon osan suoritettuasi saat pätevyyden työskennellä varhaiskasvatuksen lastenhoitajana.

Tutkinnon osassa opiskellaan seuraavat sisällöt

 • Varhaiskasvatuksen säädökset
 • Pedagogiikka ja lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa
 • Varhaiskasvatuksen hoitotyö, lääkehoitosuunnitelma ja lasten hätäensiapu
 • Varhaiskasvatuksen ravitsemussuositukset ja ravitsemuskasvatus
 • Tunnetaidot
 • Lapsen kielen ja ajattelun kehitys
 • Leikki ja liikkuminen

Opinnot toteutetaan työelämälähtöisesti ja joustavasti opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti.

Toteutusvaihtoehdot

Suoritettava tutkinnon osa on Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen (40 osp). Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Päivä-monimuotokoulutus ja ilta-monimuotokoulutus | Tuusula Kirkkotie

Monimuotokoulutus sisältää alan työpaikassa järjestettävää koulutusta, lähiopetusta oppilaitoksessa, etätehtäviä sekä verkko-opintoja yksilöllisen suunnitelman mukaisesti

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

 

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Koulutukseen hakeutujalla tulee olla suoritettuna sosiaali- ja terveysalan perustutkinto vammaistyön osaamisalalta, sekä työkokemusta alalta.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Hiltunen Marika

Opettaja

+358504419917

marika.hiltunen@keuda.fi

Kari Outi

Opinto-ohjaaja

+358504344105

outi.kari@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla