Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp)

Erikoisammattitutkinnot

Vanhustyön erikoisammattitutkinto (180 osp)

Lisää suosikkeihin

Vanhustyön osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa!

Suomessa väestörakenne vanhenee ja väestön ikääntyessä vanhustyön tarve lisääntyy. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon perusteita uudistettiin, jotta koulutus vastaisi aiempaa paremmin alalla jo tunnistettuihin ja myös lähitulevaisuudessa ennakoituihin osaamistarpeisiin. Uudet tutkinnon perusteet on otettu käyttöön 1.1.2021 alkaen.

Opinnot on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat saada alan uusinta tietoa ja taitoa ja näin ollen kehittyä vanhustyön asiantuntijaksi.

 Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

  • Asiakaslähtöisyys
  • Vastuullisuus
  • Asiantuntijuus

Työllistyminen

Tutkinnon suoritettuasi voit työskennellä sosiaali- ja terveysalan vanhustyössä julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimintaympäristöissä avo- ja laitoshoidossa tai asumisyksiköissä. Työpaikkasi voi olla myös sairaalassa, pitkäaikaisen hoidon yksikössä sekä palveluasumisen tai kotihoidon parissa.

Toteutusvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Voit suorittaa tutkinnosta myös pienempiä kokonaisuuksia (tutkinnon osia). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa tutkinnon tai tutkinnon osia oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Tutkinnon osat | Monimuotokoulutus

Koulutuksesta voi suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia. Tutustu tarkemmin:

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan opettajan haastattelussa.

Koulutus on tarkoitettu ikäihmisten parissa työskenteleville henkilöille, jotka haluavat saada alan uusinta tietoa ja taitoa ja näin ollen kehittyä vanhustyön asiantuntijaksi. Hakijalla tulee olla alalle soveltuva tutkinto ja alan työpaikka.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
  • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
  • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
  • päihdeongelma tai –riippuvuus (alkoholi, huumeet)

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Koko tutkinnon opiskelumaksu on 200 euroa.

Mikäli suoritat yksittäisiä tutkinnon osia, opiskelumaksu on 100 euroa tutkinnon osaa kohden.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Tutkinnon valtakunnalliset perusteet Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Knuuti Anne

Opettaja

+358401744462

anne.knuuti@keuda.fi

Toimipiste

Kirkkotie 31, Tuusula

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla