Koulutukset / Terveys- ja hyvinvointialat /

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Perustutkinnot

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen (30 osp)

Tutkinnon osa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta

Lisää suosikkeihin

Työvälineitä kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville!

Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttamisen tutkinnon osassa perehdytään varhaiskasvatussuunnitelman sisältöihin ja tavoitteisiin. Perehdymme varhaiskasvatussuunnitelman käyttämiseen työvälineenä päiväkodissa, yksilön ja ryhmän ohjaamiseen sekä pedagogisen tiimin jäsenenä toimimiseen. Tutkinnon osa soveltuu kaikille varhaiskasvatuksessa työskenteleville.

Toteutumisvaihtoehdot

Opintojen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan (HOKS). Toteutamme koulutuksen seuraavasti:

Ilta-monimuotokoulutus | Kerava Keskikatu

Koulutusaika on 17.8. – 28.9.2021.
Koulutusta järjestetään noin seitsemän viikon ajanjaksolla kerran viikossa tiistaisin klo 16.30 – 20.00, mutta opiskelun kesto määritellään kullekin opiskelijalle yksilöllisesti.

Verkkototeutus

Koulutusaika on 23.9. – 4.11.2021.
Koulutus sisältää kolme Teams-tapaamista torstaisin 23.9., 14.10. ja 4.11. klo 16.30 – 20.00. Lisäksi koulutus sisältää itsenäistä opiskelua verkossa.

Oppisopimuskoulutus

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen oppisopimuksella. Löydät hakijalle suunnattua tietoa oppisopimuksesta täältä. Kysy lisää Keudan Hakeutumispalveluiden oppisopimusneuvonnasta p. 09 2738 3770.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Kurvinen Terhi

Opettaja

+358401745431

terhi.kurvinen@keuda.fi

Toimipiste

Keskikatu 3, Kerava

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla