Koulutukset / Valmistava ja yleissivistävä koulutus /

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Tutkintoa edeltävä koulutus

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Lisää suosikkeihin

Opiskele yhteiset tutkinnon osat verkossa, ja varmista itsellesi työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot!

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osamispistettä) sisältyy pääsääntöisesti ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä ja Yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä. Yhteiset tutkinnon osat ovat viestintä- ja vuorovaikutusosaaminenmatemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunta- ja työelämäosaaminen. Kohdassa ”Tutkinnon osien suorittaminen” on kerrottu tarkemmin millaisista osioista yhteisten tutkinnon osien 35 osaamispistettä muodostuvat, ja millaisia valinnaisia osia on valittavana pakollisten osien lisäksi.

Toteutusvaihtoehdot

Osaamisen hankkiminen tapahtuu verkkoympäristössä. Koulutuksen  arvioitu kesto on noin 3 – 12 kk, riippuen omasta opiskelutahdistasi.

Tutkinnon osien suorittaminen

Yhteiset tutkinnon osat

 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osaamispistettä
 • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen,  6 osaamispistettä
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen,  9 osaamispistettä
 • sekä valinnaisia osaamistavoitteita yllä olevista  yhteensä 9 osaamispistettä

Pakollisten osaamistavoitteiden lisäksi tutkintoon tulee valita valinnaisia osaamistavoitteita 9 osaamispisteen laajuisesti. Valinnaiset osat voi valita yhdestä tai useammasta yllä mainituista yhteisistä tutkinnon osista.

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Pakolliset osa-alueet, 11 osp

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi, pakollinen, 4 osp TAI Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi toisena kielenä, pakollinen, 4 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, pakollinen, 1 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, pakollinen, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, pakollinen, 2 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, pakollinen, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet, 0-9 osp:

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidikielellä, suomi, valinnainen, 3 osaamispistettä TAI Viestintä ja vuorovaikutus, äidikielellä, suomi toisena kielenä, valinnainen, 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi, valinnainen, 3 osp
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä, valinnainen, 3 osp
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä, valinnainen, 3 osp
 • Taide ja luova ilmaisu, valinnainen, 3 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen

Pakolliset osa-alueet, 6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, pakollinen, 4 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, pakollinen, 2 osp

Valinnaiset osa-alueet, 0-6 osp

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen, valinnainen, 3 osp
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen, valinnainen, 3 osp

Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Pakolliset osa-alueet, 9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, pakollinen, 2 osp
 • Työelämässä toimiminen, pakollinen, 2 osp
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet, pakollinen, 1 osp
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, pakollinen, 1 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, pakollinen, 2 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, 1 osp

Valinnaiset osa-alueet, 0-9 osp

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen, valinnainen, 3 osp
 • Työelämässä toimiminen, valinnainen, 3 osp
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen, valinnainen, 3 osp
 • Kestävän kehityksen edistäminen, valinnainen, 3 osp

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan tarvittaessa osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Edellytetään perusopetuksen oppimäärän suorittamista (perusopetuksen päättötodistus) ennen yhteisten tutkinnon osien suorittamisen aloittamista.

Opiskeluissa tarvitset oman tietokoneen ja nettiyhteyden.

Kustannukset

Tutkinnon osien suorittaminen on maksutonta.

Ytojen korottaminen valmistumisen jälkeen

Ytojen arvosanojen korottamisesta valmistumisen jälkeen löydät tietoa täältä.

Hakeutumisohjeet Hakulomake Keudan toteutussuunnitelma

Kysy lisää!

Honkasalo Katri

Opinto-ohjaaja

+358505137740

katri.honkasalo@keuda.fi

Toimipiste

Ammattikoulunkatu 1, Järvenpää

Keskikatu 3, Kerava

Kirkkotie 31, Tuusula

Lopentie 20, Nurmijärvi

Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Pekka Halosen akatemia, Tuusula

Saaren kartano, Mäntsälä

Sarviniitynkatu 9, Kerava

Sibeliuksenväylä 55, Järvenpää

Sipoon Enter, Sipoo

Wärtsilänkatu 63, Järvenpää

Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Jaa sivu

Tulosta sivu

Ajankohtaista alalla