Koulutukset / Valmistava ja yleissivistävä koulutus /

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Tutkintoa edeltävä koulutus

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Suorita yhteiset tutkinnon osat verkossa!

Lisää suosikkeihin
Tutkintoa edeltävä koulutus

Yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Opiskele yhteiset tutkinnon osat verkossa ja varmista itsellesi työssä ja elämässä tarvittavat perustaidot!

Ammatilliseen perustutkintoon (180 osp) sisältyy pääsääntöisesti ammatillisia tutkinnon osia 145 osaamispistettä ja yhteisiä tutkinnon osia 35 osaamispistettä

Yhteiset tutkinnon osat (yto-aineet) muodostuvat seuraavasti:

 • Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen (11 osp)
 • Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen (6 osp)
 • Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen (9 osp)
 • Valinnaisia osaamistavoitteita yllä olevista aiheista (yhteensä 9 osp).

Pakollisten osaamistavoitteiden lisäksi tutkintoon tulee valita valinnaisia osaamistavoitteita 9 osaamispisteen laajuisesti. Valinnaiset osat voi valita yhdestä tai useammasta yllä mainituista yhteisistä tutkinnon osista. Alla on kerrottu tarkemmin millaisista osioista yhteiset tutkinnon osat muodostuvat ja millaisia valinnaisia osia on valittavana pakollisten osien lisäksi.

Osaamisen hankkiminen tapahtuu verkkoympäristössä. Koulutuksen  arvioitu kesto on noin 3 – 12 kk, riippuen omasta opiskelutahdistasi.

Pakolliset osa-alueet (11 osp)

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi (4 osp) TAI
  Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi toisena kielenä (4 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (1 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (2 osp)
 • Taide ja luova ilmaisu (1 osp)

Valinnaiset osa-alueet (0-9 osp)

 • Viestintä ja vuorovaikutus, äidikielellä, suomi (3 osp) TAI
  Viestintä ja vuorovaikutus, äidinkielellä, suomi toisena kielenä (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, ruotsi (3 osp)
 • Viestintä ja vuorovaikutus vieraalla kielellä (3 osp)
 • Toiminta digitaalisessa ympäristössä (3 osp)
 • Taide ja luova ilmaisu (3 osp)
 • Kielen alkeet* (3 osp)
 • Käytännön suomea, suomi toisena kielenä* (3 osp)
 • Suomea työelämään, suomi toisena kielenä* (3 osp)
 • Ammattilaisen suomea, suomi toisena kielenä* (3 osp)
 • AR Lisättyä todellisuutta* (3 osp)
 • AR Lisätty todellisuus ammatissa* (3 osp)

* Koulutuksen järjestäjän tarjoama valinnainen tutkinnon osa.

Pakolliset osa-alueet (6 osp)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (4 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (2 osp)

Valinnaiset osa-alueet (0-6 osp)

 • Matematiikka ja matematiikan soveltaminen (3 osp)
 • Fysikaaliset ja kemialliset ilmiöt ja niiden soveltaminen (3 osp)

Pakolliset osa-alueet (9 osp)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (2 osp)
 • Työelämässä toimiminen (2 osp)
 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet (1 osp)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta (1 osp)
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (2 osp)
 • Kestävän kehityksen edistäminen (1 osp)

Valinnaiset osa-alueet (0-9 osp)

 • Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen (3 osp)
 • Työkyvyn ja hyvinvoinnin ylläpitäminen (3 osp)
 • Kestävän kehityksen edistäminen (3 osp)
 • Työelämässä toimiminen (3 osp)
 • Työelämässä toimiminen, tietosuoja ja muuttuva työelämä* (3 osp)
 • Työelämässä toimiminen, ammatillinen kehittyminen ja kehittäminen* (3 osp)
 • Yrityksen liiketoimintamallit ja asiakkaat* (3 osp)
 • Yrityksen tulevaisuus ja mahdollisuudet* (3 osp)
 • Yrityksen liiketoiminnan kehittäminen* (3 osp)
 • Yrittäjyys ja yrittäjämäinen toiminta, Kiertotalouden liiketoimintamahdollisuudet* (3 osp)
 • Urasuunnittelutaitojen vahvistaminen* (3 osp)

* Koulutuksen järjestäjän tarjoama valinnainen tutkinnon osa.

Edellytykset opiskelulle

Edellytyksenä on, että perusopetuksen oppimäärä on suoritettuna (perusopetuksen päättötodistus) ennen yhteisten tutkinnon osien suorittamisen aloittamista.

Tarvitset opiskelussa oman tietokoneen, jossa on toimiva nettiyhteys.

Maksaako tämä koulutus?

Tutkinnon osien suorittaminen on maksutonta.

Miten haen?

Yhteisiin tutkinnon osiin on jatkuva haku auki.

Yhteisten tutkinnon osien korottaminen valmistumisen jälkeen

Löydät lisätietoa yto-aineiden korottamisesta täältä.

Kysy lisää!

Honkasalo Katri

Opinto-Ohjaaja

+358 505 137 740

Sipoo, Iso Kylätie14 (Sipoo Enter)

Keudan Hakeutumispalvelut

+358 9 2738 3700

Ajankohtaista alalla