Koulutuksiin haku

Jatkuva haku (keuda.fi)

Keudan Jatkuvassa haussa voi hakea kuka tahansa, millä tahansa pohjakoulutuksella, myös peruskoulun päättötodistuksella. Jatkuvassa haussa voi hakea opiskelemaan perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkintoa tai tutkinnon osaa. Jatkuvan haun hakulomakkeet löytyvät Keudan nettisivujen koulutustarjonta-sivuilta kunkin koulutuksen kohdalta. Lue lisää: Jatkuva haku Keudaan

Yhteishaku (opintopolku.fi)

Peruskoulun päättävät hakevat perustutkinto-opintoihin pääsääntöisesti valtakunnallisen yhteishaun kautta helmi-maaliskuussa. Nuoret, jotka eivät voi hakea yhteishaussa (mm. jo tutkinnon suorittaneet tai ylioppilaat, joille ei löydy sopivaa yo-pohjaista koulutusta), voivat hakea Keudan jatkuvassa haussa. Yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille voi hakea jatkuvassa haussa. www.opintopolku.fi

Valma-koulutus

Valtakunnallisen Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haun aikana (21.5. - 23.7.2019) Valma-koulutukseen haetaan Opintopolun kautta. Muina aikoina Valma-koulutukseen haetaan Keudan jatkuvan haun kautta. Valma-koulutuksen sivut

Oppisopimuskoulutus

Oppisopimus on yksi tapa suorittaa tutkinto tai tutkinnon osa. Oppisopimuskoulutukseen haetaan omalla lomakkeella, joka löytyy Keudan oppisopimus-sivuilta. Järjestämme kerran kuussa koulutus- ja oppisopimusinfoja. Henkilökohtaista neuvoa saa oppisopimuksen palvelunumerosta p. 040 174 5627. Oppisopimuksen sivut

Täydennyskoulutus

Keuda Koulutuspalvelut Oy:n tarjoamaan täydennyskoulutukseen voi ilmoittautua kuka tahansa, joka kaipaa osaamisen täydentämistä. Koulutuksiin ilmoittaudutaan kunkin koulutuksen omalla sivulla. keuda.fi/taydennyskoulutus

Kansanopistokoulutus

Keudan Pekka Halosen akatemiassa on tarjolla erilaisia vapaana sivistystyönä järjestettäviä kuvataideopintojen linjoja. Koulutuksiin on omat hakuajat ja -lomakkeet, jotka löytyvät linjojen omilta sivuilta. Kansanopistokoulutuksen sivut

Aikuisten perusopetus

Aikuisten perusopetukseen haetaan koulutuksen oman sivun kautta. Haku on kerran vuodessa alkukesästä. Hakijoille järjestetään alkukartoitus. Aikuisten perusopetuksen sivut

Suomen kielen kurssit

Keuda järjestää ajoittain Maahanmuuttajien lukutaitokoulutusta. Tällä hetkellä koulutusta ei järjestetä.

Työvoimakoulutus

Työvoimakoulutuksiin haetaan TE-palveluiden verkkosivujen kautta. Sivuilta löytyy "Haussa oleva työvoimakoulutus", jonka kautta voi etsiä Keudan työvoimakoulutuksia joko oppilaitoksen nimellä sanahaussa tai koulutuksen numerolla tai nimellä. TE-palveluiden sivut

Tutkinnon suorittaminen

Suoritat ammatillisen tutkinnon näytöillä osoittamalla ammattitaitoasi käytännön työtehtävissä pääosin työpaikoilla.  Näytöissä arvioidaan, miten hyvin olet saavuttanut tutkinnon vaatiman ammattitaidon. Osaamisen arvioivat opettaja ja työelämän edustaja yhdessä.

Jos sinulla on jo entuudestaan johonkin ammattiin riittävä osaaminen, osaamisesi kartoitetaan henkilökohtaistamisvaiheessa. Sinulle laaditaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS). Tämä tarkoittaa, että sinulle laaditaan omia tarpeitasi vastaava opinto- ja tutkintopolku. Suunnitelmaan voi myös sisältyä henkilökohtaista ohjausta ja tukea. 

Opiskeluympäristöt vaihtelevat, eli voit opiskella työpaikoilla, oppilaitoksessa ja virtuaalisissa ympäristöissä. Opit ammatin työpaikoilla koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla tai yhdistelemällä näitä joustavasti.

Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä vuodesta 2018 alkaen kaikki tutkinnot suoritetaan näyttöinä.

Siirry tästä Keudan koulutushakuun

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi