Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Jatkuva haku Keudaan

Jatkuva haku tarkoittaa hakemuksen jättämistä koulutuksiin Keudan omien nettisivujen Koulutustarjonnan kautta. Jatkuvan haun hakijat kutsutaan ohjauspäivään, joita järjestetään kuukausittain. Kutsu lähetetään hakulomakkeelle kirjoitettuun hakijan sähköpostiin. Päätös opiskelijaksivalinnasta tehdään ohjauspäivän jälkeen mahdollisimman pian.

> Tutustu Keudan jatkuvassa haussa hakeneelle suunnattuun ohjauspäivän etukäteismateriaaliin

Me Keudassa pyrimme parhaamme mukaan rakentamaan yksilöllisiä opintopolkuja hakijoille ja ottamaan opiskelijaksi Keudaan joustavasti pitkin vuotta.

Yhteishaku vai jatkuva haku?

Jatkuva haku toimii Opintopolun valtakunnallisen Yhteishaun rinnalla hakuväylänä Keudan koulutuksiin. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun päättävät nuoret, sekä lukion päättötodistuksella YO-linjoille hakevat hakijat, eli käytännössä sellaiset hakijat, joilla ei vielä ole ammatillista tutkintoa. Muut hakeutuvat jatkuvan haun kautta. 

Hakemuksen jättäminen

Jatkuvan haun hakulomakkeet löytyvät jokaisen koulutuksen sivulta. Täytäthän hakemuksen huolellisesti ja vastaat kysymyksiin kattavasti.

Mahdollinen opintojen aloitus sovitaan yksilöllisesti.

Opiskelijavalintakriteerit Keudan jatkuvaan hakuun

  1. Hakijalla on riittävät edellytykset hakemaansa tutkintoon/tutkinnon osaan/koulutukseen
  2. Koulutuksen tarve
  3. Motivaatio ja alalle suuntautuminen
  4. Urasuunnitelmat

Terveydentilavaatimukset (SORA-laki)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löytyy Opintopolusta.

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja
Esimiehet

Hakeutumispalvelut

Tuire Aikio

040 174 4489

Hakeutumispalvelut

09 2738 3700
hakeutumispalvelut@keuda.fi