Jatkuva haku Keudaan

Jatkuva haku tarkoittaa Keudan omien nettisivujen kautta hakemuksen jättämistä koulutuksiin. Jatkuvan haun hakijat kutsutaan haastatteluun, joita järjestetään kuukausittain. Kutsu lähetetään hakulomakkeelle kirjoitettuun hakijan sähköpostiin. Päätös opiskelijaksivalinnasta tehdään haastattelun jälkeen mahdollisimman pian.

Me Keudassa pyrimme parhaamme mukaan rakentamaan yksilöllisiä opintopolkuja hakijoille ja ottamaan opiskelijaksi Keudaan joustavasti pitkin vuotta.

Jatkuva haku toimii Opintopolun Yhteishaun rinnalla toisena hakuväylänä Keudan koulutuksiin. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun päättävät nuoret, sekä lukion päättötodistuksella YO-linjoille hakevat hakijat. Muut hakeutuvat jatkuvan haun kautta. Myös Yhteishaussa vapaiksi jääneille paikoille voi hakea Jatkuvassa haussa. 

Hakemuksen jättäminen

Jatkuvan haun hakulomakkeet löytyvät jokaisen koulutuksen sivulta. Ensimmäinen yhteydenotto pyritään tekemään kahden viikon sisällä hakemuksen saapumisesta. Heinäkuussa ja ruuhka-aikoina, kuten keväällä, yhteydenottoaikataulu voi poikkeuksellisesti olla hitaampi.

Täytäthän hakemuksen huolellisesti ja vastaat kysymyksiin kattavasti - hakemus pisteytetään opiskelijavalintakriteerien mukaisesti.

Mahdollinen opintojen aloitus sovitaan yksilöllisesti.

Opiskelijavalintakriteerit Keudan Jatkuvaan hakuun

Jatkuvan haun hakijat kutsutaan sähköpostitse haastatteluun. Hakijan hakutiedot kootaan ja pisteytetään valintapäätöstä varten seuraavien painotusten mukaisesti:

  1. Ei peruskoulun jälkeistä ammatillista tutkintoa tai vain lukion/ylioppilastutkinnon suorittanut
  2. Työssä, työtön tai työttömyysuhan alla
  3. Koulutustarve mm. töissä, mutta tutkinto tai tutkinnon osa puuttuu, terveydelliset syyt, alan vaihto, työllistyminen
  4. Motivaatio
  5. Alalle suuntautuminen mm. aikaisempi työkokemus, harrastuneisuus, aikaisemmat opinnot haettavalta alalta
  6. Urasuunnitelma, tavoite/suunnitelma koulutuksen jälkeen mm. työllistyminen, jatko- opinnot, yrittäjyys

Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan satunnaisjärjestykseen (arvonta).

Jos hakijan äidinkieli on muu kuin suomi, hakijan riittävät valmiudet opetuskielen suulliseen ja kirjalliseen käyttämiseen selvitetään tarvittaessa kielikokeella. Kielikoekutsu lähetetään hakijan sähköpostiin.

 
Terveydentilavaatimukset (SORA-laki)

Opiskelijaksi hakeutuvan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen. Lisätietoja terveydentilavaatimuksista löytyy Opintopolusta: https://opintopolku.fi/wp/fi/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/

Katso koulutukset alla olevien linkkien takaa:

Koulutustarjonta

Vaihde

09 273 81
info@keuda.fi