Opinto-ohjaajien sivu

Tämä sivu on suunnattu erityisesti peruskoulujen ja lukioiden opinto-ohjaajille sekä Ohjaamojen ja muiden ohjaustyötä tekevien tahojen henkilöstölle.

Hakijan Opas

Keudan Hakijan opas 2019 on ilmestynyt! Olemme lähettäneet sen alueen oppilaitoksiin jaettavaksi 8.- ja 9.luokkien opiskelijoille sekä ammatillisesta polusta kiinnostuneille lukiolaisille. Hakijan oppaita voi tilata lisää laittamalla sähköpostia osoitteeseen viestinta@keuda.fi.

Keudan Hakijan oppaan 2019 sähköinen versio

Tehtäväpaketti Hakijan oppaasta (Huom opinto-ohjaaja! Saat oikeat vastaukset pyytämällä ne sähköpostilla hakupalvelut@keuda.fi)

Avoimet ovet ja tutustumiset Keudan toimipisteisiin

Keuda järjestää lukuvuosittain erilaisia tapahtumia, jotka tarjoavat erinomaisen mahdollisuuden tulla tutustumaan Keudan toimintaan.

Lukuvuoden 2018-2019 tapahtumakalenteri

Koulutuskokeilu Keudassa

Koulutuskokeiluun haetaan sen jälkeen kun on saanut lähetteen TE-toimistosta, KELAsta tai muulta maksavalta taholta. Keudaan haku tapahtuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hakupalvelut@keuda.fi. Koulutuskokeilun hinta on 100 euroa/päivä, joka sisältää kokeiluohjelman, lounaan sekä kirjallisen palautteen. Mahdollista sopia erilliskustanteisena lukitestauksesta ja matematiikan testistä. Yhteyshenkilö Erja Kärnä, erja.karna@keuda.fi, puh, 050 372 0837

Esitys koulutustarjonnasta (PowerPoint)

Esityksessä on kerrottu Keudan koulutustarjonnasta sekä myös yleisesti ammatillisesta koulutuksesta. PowerPoint-esitys on tallennettu luettavampaan PDF-muotoon: Esitys Keudankoulutustarjonnasta

Kielikokeet Keudassa

Yhteishaun kielikokeet

Keudassa järjestetään Yhteishaun kielikokeet keskitetysti Keravan Keskikadun toimipisteessä, riippumatta siitä mihin Keudan toimipisteeseen hakija on hakenut yhteishaussa.

Kielikokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ja joiden kielitaitotasoa emme ole pystyneet varmistamaan. Olemme selvittäneet hakijoiden lähtökouluista hakijan suomi toisena kielenä arvosanoja, ja jos arvosana on joulutodistuksessa ollut 7 tai yli, olemme hyväksyneet tämän riittävänä kielitaitona. Hyväksymme myös tapauskohtaisesti muita hakijoiden lähettämiä, mahdollisimman tuoreita, kielitaitotodistuksia, joissa kielitaidon tasona on vähintään B1.1.

Kutsut yhteishaun kielikokeisiin on lähetetty hakijoille 9.4.2019 hakijan sähköpostiin, hakijan puhelimeen tekstiviestinä sekä alaikäisen huoltajan sähköpostiin. Olemme myös tiedottaneet lähettävien koulujen opinto-ohjaajia kielikokeesta sähköpostitse. Jos hakija ei osallistu kielikokeeseen, emme voi varmistaa hänen kielitaitoaan, eikä hän voi tulla valituksi Keudaan.

Jatkuvan haun kielikokeet

Keudassa järjestetään jatkuvan haun kielikokeet keskitetysti Keravan Keskikadun toimipisteessä, riippumatta siitä mihin Keudan toimipisteeseen hakija on hakenut jatkuvassa haussa.

Kielikokeeseen kutsutaan kaikki hakijat, joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ja joiden kielitaitotasoa emme ole pystyneet varmistamaan. Hyväksymme hakijoiden lähettämiä, mahdollisimman tuoreita, kielitaitotodistuksia. 

Kutsut jatkuvan haun kielikokeeseen lähetetään aina hakijan sähköpostiin. Jos hakija ei osallistu kielikokeeseen, emme voi varmistaa hänen kielitaitoaan, eikä hän voi tulla valituksi Keudaan.

Lisätietoja kielikokeista Keudan Hakupalveluilta, hakupalvelut@keuda.fi tai 040 174 5579.

Pääsykokeet

Keuda järjestää pääsykokeen ainoastaan Pekka Halosen akatemian kuvallisen ilmaisun osaamisalan koulutuksiin. Kaikille hakijoille (Yhteishaku ja Jatkuva haku) lähetetään kutsu pääsykokeeseen keväällä. Opiskelijat valitaan pääsykokeen perusteella ja opiskelijavalinnoista ilmoitetaan kesäkuussa.

Pekka Halosen akatemiaan keväällä 2019 hakeneille (Yhteishaku ja jatkuva haku) on lähetetty tieto pääsykokeesta sähköpostitse ja postitse. Pääsykokeet ovat kaikille hakijoille kaksipäiväiset (6.-7.5.2019). Pääsykokeeseen sisältyy yhtenä pisteitä tuovana osana ennakkotehtävä, jonka palautus on 24.4.2019 klo: 16 mennessä Pekka Halosen akatemiaan. Tehtävävaihtoehdot löytyy täältä.

Keudan opinto-ohjaajien yhteystiedot

Yhteystietoluetteloon on koottu Keudan opinto-ohjaajien yhteystiedot vastuualueittain ja toimipisteittäin. Yhteyshenkilöt on listattuna myös alla.

Keudan opinto-ohjaajien yhteystietoluettelo

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi