Aikuisten perusopetus

Yleissivistävä koulutus

27.8.2018 aloittavien opiskelijoiden hakuaika on päättynyt.

Aikuisten perusopetus järjestetään Keravalla Keuda-talossa, Keskikatu 3a.

Tietoa aikuisten perusopetuksesta

Aikuisten perusopetuksessa voit opiskella koko perusopetuksen oppimäärän tai suorittaa puuttuvia peruskouluopintoja tai opiskella vain joitakin oppiaineita.

Koulutus alkaa Keudassa 27. elokuuta 2018 Keravan Keskikadun toimipisteessä (Keuda-talo).

Aikuisten perusopetus sopii sinulle, jos jokin näistä edellytyksistä täyttyy:

 • olet vähintään 17-vuotias tai täytät 17 vuoden loppuun mennessä
 • sinulta puuttuu perusopetuksen päättötodistus kotimaasta tai Suomesta
 • sinulla on jonkin verran lukio- tai ammattiopintoja kotimaasta, mutta kielitaitosi tai opiskeluvalmiutesi vaativat vahvistusta jatkaaksesi opintoja Suomessa

Aikuisten perusopetus sisältää alkuvaiheen ja päättövaiheen sekä alkuvaiheeseen sisältyvän opiskelijan tarpeen mukaan järjestettävän lukutaitovaiheen. Lukutaitovaihe on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja tarvitseville ja koostuu näitä vahvistavista opinnoista.

Opiskelet henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti ja voit vaikka aloittaa suoraan päättövaiheen opinnoilla, jos sinulla on vastaavia aikaisempia opintoja tai muutoin hankittua osaamista, joka hyväksytään suoritukseksi. Nämä korvaavuudet lyhentävät opiskeluaikaasi ja vähentävät opiskeltavien kurssien määrää.

Opintoihin kuuluu pakollisia ja valinnaisia opintoja, jotka on jaettu kursseiksi.

Lukutaitovaihe

 Opit ja vahvistat luku- ja kirjoitustaitoasi ja numeerisia perustaitojasi

(opit ja vahvistat luku- ja kirjoitustaitoasi ja numeerisia perustaitojasi

Oppiaine

Pakolliset kurssit 23

Valinnaiset kurssit

Suomi toisena kielenä

15

2

Matematiikka

3

1

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus

2

 

Ympäristö ja luonnontieto

1

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

2

 

Valinnaiset (liikunta, kotitalous, tieto- ja viestintätekniikka)

 

3

 • Suoritat henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi määrätyt kurssit
 • Kursseja tulee olla vähintään 27
 • Opiskeluaika 1 vuosi

Alkuvaihe

Suomen kielen taitotaso vähintään A1.1 – A1.2

Oppiaine

Pakolliset kurssit 34

Valinnaiset kurssit

Suomi toisena kielenä

17

7

Englanti

4

 

Matematiikka

5

 

Yhteiskuntatietous ja kulttuurien tuntemus

3

 

Ympäristö ja luonnontieto

2

 

Terveystieto

1

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

2

 

Valinnaiset (liikunta, kotitalous, tieto- ja viestintätekniikka)

 

3

 •  Suoritat henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi määrätyt kurssit
 • Kursseja tulee olla vähintään 38
 • Opiskeluaika 1 vuosi

Päättövaihe

Suomen kielen taitotaso vähintään A2.1. – A2.2

Oppiaine

Pakolliset kurssit 39

Valinnaiset kurssit

Äidinkieli ja kirjallisuus

10

5

Suomi toisena kielenä

10

5

Toinen kotimainen kieli

5

2

Vieras kieli, englanti

5

2

Matematiikka

8

 

Uskonto/elämänkatsomustieto

1

 

Historia

1

 

Yhteiskuntaoppi

2

 

Fysiikka

1

 

Kemia

1

 

Biologia

1

 

Maantieto

1

 

Terveystieto*

1

 

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

2

 

Valinnaiset (työelämään ja jatko-opiskeluun tutustuminen, tieto- ja viestintätekniikka, liikunta, kestävän kehityksen edistäminen)

 

5

 •  Suoritat henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassasi määrätyt kurssit
 • Kursseja tulee olla vähintään 46 (voi olla vähemmän, jos aikaisempia opintoja on tunnistettu ja tunnustettu)
 • Opiskeluaika 1-2 vuotta

*pakollinen, jos ei suoritettu alkuvaiheessa

Kun olet suorittanut kaikki kurssit, saat perusopetuksen päättötodistuksen ja voit hakea ammatillisiin opintoihin tai lukioon.

Opintojen aikana saat ohjausta ryhmänohjaajalta ja opinto-ohjaajalta opinto-ohjauksen ja työelämätaitojen  kurssien lisäksi.

 

Toimipiste
Keskikatu 3 A, Kerava

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja

Jenni Karhunen

040 174 4519

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi