Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto - koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja (AT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Haluatko olla mukana tukemassa lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista? 

Keudassa voi tällä hetkellä suorittaa koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja toimii erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään edistäen yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Yhteistyö on moniammatillista. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Työssä tuetaan ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Ohjaaja tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Työssä ohjataan sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistetaan erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä tuetaan heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Työhön kuuluu myös toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta huolehtiminen.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Muodollinen kelpoisuus on edellytys esimerkiksi joissakin perusopetuksen tehtävissä toimimiselle. Kelpoisuuksista säädetään laissa tai asetuksella. Lisäksi työelämässä työnantaja päättää virka- tai tehtävänimikkeestä, joka saattaa olla eri kuin suoritetun tutkinnon tai osaamisalan nimike.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tähän ammattitutkintoon voit hakea ilman aikaisempaa alan työkokemusta.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan monimuotokoulutuksena.

Lähiopetusta on pääosin tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. Päiväopetusta on viikot 8, 23-24 ja 42.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin (n. vuosi). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun osaamiskartoitukseen.

Monimuotokoulutuksessa osaamista hankitaan työpaikalla koulutus- tai oppisopimuksen avulla. Koulutukseen hakeutuminen ei edellytä alan perustutkintoa, eikä alan työpaikkaa. Keuda auttaa tarvittaessa koulutussopimuspaikan hankkimisessa.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 300 euroa.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Marjo Liete

050 441 9925

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Asiakkuuspäällikkö

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi