Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto - koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja (AT)

Terveys- ja hyvinvointialat
marketing-image

Haluatko olla mukana tukemassa lapsen ja nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista? 

Keudassa voi tällä hetkellä suorittaa Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalan, jossa nimikkeenä on Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa kasvatus-, opetus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Hän toimii kasvattajana ja ohjaajana työyhteisössään ja edistää yhteisöllisyyttä ja ammatillista vuorovaikutusta. Hän osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä. Hän noudattaa työssään eettisiä periaatteita sekä työtä ohjaavia säädöksiä ja asiakirjoja. Hän osaa hyödyntää työssään erilaisia malleja ja menetelmiä.

Tutkinnon suorittanut tukee ohjattavien kasvua ja kehitystä sekä tukee yksilön myönteisen minäkuvan ja itsetunnon rakentumista. Hän tunnistaa, ennaltaehkäisee ja puuttuu kiusaamis- ja häirintätilanteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa ohjata sekä yksilöä että ryhmiä, tunnistaa työssään erityistä tukea tarvitsevat oppijat ja ohjattavat sekä osaa tukea heidän toimintakykyään ja oppimistaan. Hän huolehtii toimintaympäristön tarkoituksenmukaisuudesta ja turvallisuudesta.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja osallistuu eri-ikäisten ihmisten kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen. Hän osaa edistää oppimista yhdessä opettajan ja muun opetushenkilöstön kanssa. Aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksessa hän kykenee työskentelemään itsenäisesti ja suunnitelmallisesti.

Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaaja voi työskennellä eri-ikäisten asiakkaiden ohjaustyössä eri koulutusasteilla, koulutusmuodoissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa sekä vapaa-ajan toiminnassa.

Muodollinen kelpoisuus on edellytys esimerkiksi joissakin perusopetuksen tehtävissä toimimiselle. Kelpoisuuksista säädetään laissa tai asetuksella. Lisäksi työelämässä työnantaja päättää virka- tai tehtävänimikkeestä, joka saattaa olla eri kuin suoritetun tutkinnon tai osaamisalan nimike.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Monimuotokoulutus, lähiopetusta pääosin tiistai-iltaisin klo 16.30-19.45. Päiväopetusta on viikot 8, 23-24 ja 42.

Kesto on noin 1 vuosi koulutussopimuksella tai oppisopimuksella.

Tähän ammattitutkintoon voit hakea ilman aikaisempaa alan työkokemusta.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.2).

Edellytykset opiskelulle

Monimuotokoulutukseen sisältyy työpaikalla järjestettävää koulutusta. Osaaminen hankitaan koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnon tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista määrätään Opetushallituksen määräyksessä Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset ammatillisessa koulutuksessa (OPH-5-2018).

Kustannukset

Opiskelumaksu 300 euroa.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Marjo Liete

050 441 9925

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Asiakkuuspäällikkö

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
humanistinen ja kasvatusala
hius- ja kauneusala
oppisopimus

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi