Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (EAT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Uusi syventävä koulutus kasvatus- ja ohjausalalle!

Tutkinto on tarkoitettu kasvatus- ja ohjausalan asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtävässä toimiville sekä varhaiskasvatus- ja nuorisotyön kehittämisestä vastaaville. Tutkinto sopii myös henkilöille, joiden työhön liittyy projektin suunnittelua ja toteutusta, erilaisten ohjausmenetelmien kehittämistä tai monialaisissa verkostoissa tehtävää työtä. Tutkinto tarjoaa mahdollisuuden saada uutta nostetta kehittämistyöhön.

Keudassa pääset verkostoitumaan ja jakamaan kehitysideoita muiden alan ammattilaisten kanssa. Tutkinnon suoritettuasi sinulla on valmiudet uudistaa työyhteisösi toimintatapoja.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Organisointitaidot
 • Halu ja kyky kehittää työyhteisöä
 • Taito innostaa työyhteisöä

Työllistyminen

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto sopii esimerkiksi kunnan, seurakunnan tai järjestön työntekijöille, jotka haluavat kehittää oman työyhteisön toimintaa.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

 • Koulutuksen voi aloittaa koska tahansa, varsinaista aloituspäivää ei ole.
 • Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
 • Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä.
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Toteutusvaihtoehdot

Ilta-monimuotokoulutus |  Kerava Keskikatu
Jokainen opiskelija etenee omaan tahtiinsa, opintojen aikana edistetään omaa kehittämishanketta omalla työpaikalla. Ohjattua työskentelyä on iltaisin 1-2 kertaa kuukaudessa. Lisäksi vertaisryhmätapaamisia on mahdollisesti kerran kuukaudessa. Opintoihin kuuluu verkko-opintoja, itsenäisiä tehtäviä ja kehittämissuunnitelman tekeminen omalle työpaikalle sekä mahdollisen kehittämishankkeen toteuttaminen.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin sivun yläosassa kohdassa "alan opiskelu Keudassa". Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietokenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin (keskimäärin opiskelu kestää 1,5 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinto tai tutkinnon osat suoritetaan koulutus- tai oppisopimuksella.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla riittävä työkokemus alalta ja mahdollisuus edistää kehittämistyötä ja toimintatapojen muuttumista työyhteisössään. Opiskelijalla tulee olla työpaikkaan liittyvä kehittämishanke, jota hän työstää opintojensa aikana.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
 • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
 • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 450 euroa.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Opettaja

Tiina Tuomisto

050 441 9938

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi