Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinto (EAT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Kasvatus- ja ohjausalan ammattilainen - erikoisammattitutkinnon opinnoissa pääset kehittämään omaa työtäsi ja työyhteisöäsi!

Koulutus on tarkoitettu

  • kasvatus- ja ohjausalan asiantuntija- ja erityisasiantuntijatehtävässä toimiville henkilöille
  • kehittämisestä vastaaville työyhteisön jäsenille varhaiskasvatuksessa tai nuorisotyössä
  • kunnan kasvatus- ja ohjausalan kehittämisprosesseista vastaaville työntekijöille
  • koulunkäynnin ohjaajien tiimiesimiehille tai vastaaville.

Kasvatus- ja ohjausalan erikoisammattitutkinnon suorittanut kykenee suunnittelemaan ja toteuttamaan laajan kehittämishankkeen omassa työyhteisössään. Hän pystyy arvioimaan ja valitsemaan toimintaympäristön kannalta merkittävimmän ja soveltuvimman kehittämiskohteen ja/tai toimintatapamuutoksen.

Koulutus sopii kunnan, seurakunnan tai järjestön työntekijälle, jotka haluavat kehittää työyhteisön toimintaprosesseja.​

Hakeutuminen

Jatkuva haku. Opinnot alkavat 4.9.2019.

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan ilta-monimuotokoulutuksena.

Ohjattua työskentelyä on iltaisin neljä tuntia kuukaudessa. Lisäksi pidetään vertaisryhmätapaaminen noin kerran kuukaudessa.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin (keskimäärin opiskelu kestää 1,5 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Kielitaitovaatimus

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun edellytysten varmistamiseen (kielitaitovaatimus B1.1).

Edellytykset opiskelulle

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla. Tutkinnon suorittajan tulee toimia työpaikallaan esimerkiksi tiimivastaavan tehtävissä.

Tutkinnon suorittajalla tulee olla riittävä työkokemus alalta ja mahdollisuus edistää kehittämistyötä ja toimintatapojen muuttumista koko työyhteisön tasolla. Opiskelijalla tulee olla työpaikkaan liittyvä kehittämishanke, jota hän työstää opintojensa aikana.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 450 euroa.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Opettaja

Tiina Tuomisto

050 441 9938

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi