Korjausrakentamisen koulutus (Työvoimakoulutus nro 682155)

PDF

Koulutus alkaa: 7.1.2019 (haku päättyy 11.1.2019)

Hakeutuminen: Linkki hakusivulle (tiedot-välilehdeltä löytyy hakupainike)

KUVAUS

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatilliset valmiudet, joiden avulla työllistytään uudis- tai korjausrakentamisen työtehtäviin. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon osia.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille ja alalla joitakin vuosia olleille täydennys- ja lisäkoulutuksena työllistymisen tueksi.
Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään 20 vuoden ikää, normaalia liikkuvuutta työmaaolosuhteissa sekä riittävää suomen kielen taitotasoa (vähintään A2.)
KOULUTUKSEEN VALITAAN ENSISIJAISESTI KARTOITUSJAKSON , KOULUTUSTUNNISTE 682132 KÄYNEET HAKIJAT!

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 4-5 kk.

·    työselitys ja suunnitelmat, piirustusmerkinnät
·    asbestipurkutyöt
·    pölynhallinta, alipaineistus, pölytön työmaa
·    suojaus
·    märkätilat, laatoitus
·    muuraus ja rappaus
·    sisävalmistusvaiheentyöt, kalusteasennukset, palokatkot ja läpiviennit
·    LVISA-muutokset ja uusi tekniikka

Muut opinnot/suoritukset:

·    Märkätila-asentajan sertifikaattikoulutus (näyttö työmaalla)
·    Asbestipurkutyökoulutus
·    Tulityökortti
·    Työturvallisuuskortti
·    EA1-koulutus
·    Työnhakuvalmennus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon osien suorittamiseksi (HOKS). Siinä määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelu, verkko-opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta, oppimisvalmennusta, tietotekniikkaa sekä työelämävalmiuksia ja työkuntoa ylläpitäviä osioita.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta. Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 682155) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutkseen valitaan ensisjaisesti kartoitusjakson (URAtunniste 682132) käyneet, joten hakeudu ensin kartoitusjaksolle. Kartoitusjakson käymättömien hakijoiden valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään postitse.

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00 - 17.00) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi -osoitteesta

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Aki Koski

0400 434 376

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi