Korjausrakentamisen koulutus (Työvoimakoulutus nro 685720)

Koulutus alkaa: 28.10.2019

Hakuaika päättyy: 14.10.2019

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatilliset valmiudet, joiden avulla työllistytään uudis- tai korjausrakentamisen työtehtäviin. Opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana rakennusalan perustutkinnon ja talonrakennusalan ammattitutkinnon osia.

KOHDERYHMÄ

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille ja alalla joitakin vuosia olleille täydennys- ja lisäkoulutuksena työllistymisen tueksi.
Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään 20 vuoden ikää, normaalia liikkuvuutta työmaaolosuhteissa sekä riittävää suomen kielen taitotasoa (vähintään A2.)
KOULUTUKSEEN VALITAAN ENSISIJAISESTI KARTOITUSJAKSON , KOULUTUSTUNNISTE 682132 KÄYNEET HAKIJAT!

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 4-5 kk.

 • työselitys ja suunnitelmat, piirustusmerkinnät
 • asbestipurkutyöt
 • pölynhallinta, alipaineistus, pölytön työmaa
 • suojaus
 • märkätilat, laatoitus
 • muuraus ja rappaus
 • sisävalmistusvaiheentyöt, kalusteasennukset, palokatkot ja läpiviennit
 • LVISA-muutokset ja uusi tekniikka 

Muut opinnot/suoritukset:

 • Märkätila-asentajan sertifikaattikoulutus (näyttö työmaalla)
 • Asbestipurkutyökoulutus
 • Tulityökortti
 • Työturvallisuuskortti
 • EA1-koulutus
 • Työnhakuvalmennus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon osien suorittamiseksi (HOKS). Siinä määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelu, verkko-opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. 

Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta, oppimisvalmennusta, tietotekniikkaa sekä työelämävalmiuksia ja työkuntoa ylläpitäviä osioita. 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta. Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutkseen valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään postitse.

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto. 

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00 - 17.00) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi -osoitteesta.

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Tiina Huuhtanen

050 434 4121

Opettaja

Aki Koski

0400 434 376

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi