Kuljetusalan ammattitutkinto (AT)

Palvelualat
marketing-image

Kuljetusalan ammattitutkintoon on Keudassa tarjolla seuraavat osaamisalat:

  • Palvelukuljetusten osaamisala
  • Tavarakuljetusten osaamisala
  • Kuljetusalan työnjohdon osaamisala

Tutkinnon suorittaneella on kokonaisnäkemys kuljetusalasta ja sen mahdollisuuksista sekä omasta roolistaan kuljetusalan asiakaslähtöisten palvelujen toteuttajana. Palvelut ja osaaminen voivat osaamisalasta riippuen olla erilaisia kuljetustehtäviä tai kuljetuksiin läheisesti liittyviä tehtäviä.

Palvelukuljetusten ja Tavarakuljetusten osaamisaloissa tutkinnon suorittanut osaa toimia työryhmän jäsenenä edistäen toiminnan kannattavuutta ja sujuvuutta. Hän osaa toimia erilaisissa ajoneuvojen varikko- ja terminaalialueilla. Hän tietää ajoneuvon liikennekelpoisuusvaatimukset sekä tietää ajoneuvon huollon tarpeen ja tärkeyden.

Tutkinnon suorittanut osaa valitsemansa tutkinnon osan vaatiman ajoneuvon kuljetuksen, kuormaamisen ja kuormankäsittelyn, hallitsee ajoneuvon laitteet ja kuljetustyypin vaatimat luvat ja asiakirjojen teon. Hän noudattaa työturvallisuusmääräyksiä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. Hän käyttää tarvittavia viestintävälineitä ja tietotekniikkaa, osaa kuljettaa autoa turvallisesti, taloudellisesti ja toimia säädösten mukaisesti. Tutkinnon suorittanut osaa ennakoivan ajon erilaisten kelien ja yllättävien tapahtumienkin aikana sekä osaa toimia oikein liikennevahinko- ja onnettomuustapauksissa. Hän tietää työntekijän ja työnantajan vastuut ja velvollisuudet.

Kuljetusalan työnjohtajan osaamisalan suorittaneella on kuljetusalan työnjohdollisissa tehtävissä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia työnjohtajana itsenäisesti ottamalla huomioon työssään kuljetusalaa säätelevät lait, asetukset ja määräykset. Työnjohtajana toimiessaan hän noudattaa hyvän esimiestyön ja johtamisen periaatteita. Hän osaa suunnitella ja organisoida oman vastuualueensa kuljetustoimintoja ja resursseja laadukkaasti ja kustannustehokkaasti ja ottaa huomioon työturvallisuuden, riskienhallinnan ja inhimilliset tekijät.

Työtehtäviä, joissa tutkinnon suorittanut voi toimia

Tutkinnon suorittanut voi toimia osaamisalasta riippuen kuorma-auton, yhdistelmäajoneuvon tai työnjohdon tehtävissä tai itsenäisenä yrittäjänä.

Palvelukuljetusten tai Tavarakuljetusten osaamisalan suorittanut voi toimia monenlaisissa kuljettajan tehtävissä kuljetusalan tai kuljetuksia toteuttavissa organisaatioissa tai yrityksissä.

Kuljetusalan työnjohtajan osaamisalan suorittanut voi toimia työntekijänä, toimihenkilönä, yrittäjänä tai itsenäisenä ammatinharjoittajana kuljetusalan organisaatioissa ja yrityksissä. Tutkinnon suorittanut voi toimia työnjohtajana, kuljetussuunnittelijana, liikenne-esimiehenä, ajojärjestelijänä, vuorovalvojana, tiiminvetäjänä tai kuljetusalan asiantuntija-, suunnittelu- ja kehitystehtävissä.

Hakeutuminen

Jatkuva haku. Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme kaikki hakijat haastattelu- ja ohjauspäivään sähköpostitse. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Koulutukseen vaaditaan kuljetusalan työpaikka. Koulutuksen voi aloittaa joustavasti.

Monimuotokoulutus

  • Mahdollisuus suorittaa näytöt suoraan ilman valmistavaa koulutusta. 
  • Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Monimuotokoulutus sisältää lähi- ja etäpäiviä sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun kielikokeeseen. 

Kustannukset

Opiskelumaksu 300 euroa. 

Edellytykset opiskelulle

Kuljetusalan ammattitutkintoon hakeutuvalta edellytetään C-ajo-oikeutta, vähintään 2 vuoden työkokemusta ammattikuljettajana, sekä kuljetusalan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Koulutukseen osallistuvalta edellytetään CE-ajo-oikeuteen vaadittavaa terveyden tilaa.

Ajokorttiotteesta tarkistetaan että koulutukseen osallistuvalla on ammattikuljettajalle soveltuva ajohistoria.

Toimipiste
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Sari Roininen

040 174 5552

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi