Kylmäasennus, komponenttien ja putkiston asentaminen sekä kylmälaitoksen käyttö (Työvoimakoulutus nro 682152)

PDF

Koulutus alkaa: 7.1.2019 (haku päättyy 16.12.2018)

Hakeutuminen: Linkki hakusivulle (tiedot-välilehdeltä löytyy hakupainike)

KUVAUS

Koulutuksen tavoitteena on kouluttaa opiskelijoille kylmäasentajan perustutkinnosta osat kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen sekä kylmälaitoksen käyttöönottaminen. Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet voivat hakea Turvallisuus ja kemikaalivirastolta (Tukes) asentajan pätevyyttä (y3a) yli 3 kg kylmäainetta sisältäville laitteille. Pätevyys antaa oikeuden myös pienempien kylmälaitteiden asentamiseen, kuten esimerkiksi ilmalämpöpumput. Saavutettu pätevyys ja koulutuksen aikana annettava työnhakuvalmennus antavat mahdollisuuden työllistyä kasvavalle alalle.

Pääsyvaatimuksena on sähköalan perusosaaminen (esimerkiksi ammatillinen tutkinnonosa taloteknisten komponenttien sähköistys tai sähkö- ja automaatioasennukset/ vastaava).

HAE ENSIN KARTOITUSJAKSOLLE (URATUNNISTE 682132)!

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 4-5 kk

·    sähkötekniikan kertaus
·    kovajuottaminen
·    kylmäkomponenttien ja putkiston asentaminen
·    kylmäaineiden käsittely
·    kylmälaitoksen käyttöönottaminen

Muut opinnot/suoritukset:

·    Työturvallisuuskortti
·    Tulityökortti
·    EA1-koulutus
·    Työnhakuvalmennus

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon osien suorittamiseksi (HOKS). Siinä määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelu, verkko-opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston 20 vuotta täyttäneille asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta. Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 682152) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutukseen valitaan ensisjaisesti kartoitusjakson (URAtunniste 682132) käyneet, joten hakeudu ensin kartoitusjaksolle. Kartoitusjakson käymättömien hakijoiden valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään postitse.

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00 - 17.00) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi -osoitteesta

Toimipiste
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Jussi Anttila

040 174 4529

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi