Lähihoitaja, tutkinnon 2 osaa, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (Työvoimakoulutus nro 686490)

Koulutus alkaa: 12.8.2019

Hakuaika päättyy: 28.7.2019

Koulutuksen hakusivu: TE-palvelut/Työvoimakoulutus nro 686490

Kuvaus

Hae koulutukseen, joka toteutetaan yhteistyössä Keusoten, Keudan ja Te-toimiston kanssa.
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, Keusote vastaa alueensa jäsenkuntien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuotannosta. Jäsenkuntia ovat Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula. Keusoten tavoitteena on turvata alueen asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset sosiaali- ja terveyspalvelut tasa-arvoisesti.
Koulutuksen aikana lähihoitajatutkinnon kaksi (2) pakollista osaa opiskellaan työvoimapoliittisella rahoituksella Keusoten työpaikoissa ja oppilaitoksessa 12.8.-31.12.2019. Pakollisten osien suorittamisen jälkeen mahdollisuus jatkaa opintoja joko oppisopimuksella tai omaehtoisena.

Vieraskielisten suomen kielen taitotason täytyy olla tasolla B1.1-B1.2

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 180 osp, josta suoritetaan tämän koulutuksen aikana pakolliset osat:
· perusopinnot Kasvun ja osallisuuden edistäminen 25 osp
· Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp

Koulutuksen toteutus

1) ajalla 12.8.-31.12.2019.
Tutkinnon kaksi pakollista osaa Kasvun ja osallisuuden edistäminen 24 osp ja Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 30 osp opiskellaan työvoimakoulutuksena.

  • 12.-30.8.2019 opiskellaan oppilaitoksessa.
  • 2.9.-29.11.2019 opiskellaan kaksi päivää viikossa oppilaitoksessa ja kolme päivää viikossa Keusoten työpaikoissa.
  • 2.12.-31.12.2019 opiskellaan kokonaan Keusoten työpaikoilla ja suoritetaan kahden tutkinnon osan näytöt (2näyttöä).

2) 1.1.2020 siirrytään joko Keusotelle palkalliseen oppisopimuskoulutukseen (Keusote valitsee oppisopimuksella jatkavat) tai oppilaitosmuotoiseen koulutukseen. Arvioitu valmistumisaika tutkintoon on 31.3.2021.
1.1.2020 lähtien opiskellaan joko Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala tai Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala, valinnaisena tutkinnon osana Ammattialan työtehtävissä toimiminen työpaikalla oppien ja tarvittaessa Yhteiset tutkinnon osat.

Opintojen alussa laaditaan jokaisen opiskelijan kanssa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma(HOKS), jossa tunnustetaan mahdollista aiempaa osaamista ja suunnitellaan puuttuvan osaamisen hankkimista. Opiskelija opiskelee vain puuttuvan osaamisen ja osaaminen näytetään sekä arvioidaan aidoissa työelämän tilanteissa.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen. Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote opintojen alkaessa. Lisää tietoa terveydentilavaatimuksista löytyy: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus, hakutunnuksena koulutuksen numero 686490 tai jättämällä hakulomake työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.
Koulutusvalintaan sisältyy mahdollinen haastattelu, joka suoritetaan 5.8.2019 (haastatteluun sisältyy tarvittaessa edellytysten varmistaminen vieraskielisille hakijoille). Haastattelukutsu lähetetään teksitviestinä kirjepostin lisäksi.

Koulutuksen aikaiset etuudet

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 ma- pe klo 9.-16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi