Lähihoitajaksi pätevöityminen tai uusi osaamisala-koulutus (Työvoimakoulutus nro 678580)

PDF

Koulutus alkaa 9.8.2018 (Haku päättyy 25.5.2018)

Hakeutuminen:  Linkki hakusivulle (Tiedot-välilehdeltä löytyy hakupainike)

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on 1) lähihoitajakoulutus kesken (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) tai 2) haluat suorittaa toisen osaamisalan, koska tarvitset lisää osaamista työllistyäksesi tai terveydellisistä syistä haluat vaihtaa osaamisalaa.
Koulutuksen tavoitteena on henkilöiden aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisen opiskelupolun toteuttaminen.
Suoraan osaamisalaopintoihin tulevat henkilöt voivat opiskella koulutustarjonnasta riippuen vanhustyön, vammaistyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen tai mielenterveys- ja päihdetyön osaamisalan tutkinnon osan.
Vieraskielisten suomen kielen taitotason täytyy olla tasolla B1.2.

Sisältö

Orientoivat opinnot 9-10.8.2018 (opinto-ohjausta ja tietotekniikan osalta järjestelmiin perehdyttäminen)
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto:
* Hoito ja huolenpito
* Kuntoutumisen tukeminen
* Kasvun tukeminen ja ohjaus

Osaamisalavaihtoehdot:
* Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
* Sairaanhoito ja huolenpito
* Vanhustyö
* Vammaistyö
* Mielenterveys- ja päihdetyö

Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon tavoitteena olevan ammattillisen erityisosaamisen lisäksi yleiset työelämävalmiudet kuten esim. tiimityöskentelytaidot, valmius yhteistyöhön, luotettavuus, täsmällisyys ja tarvittava kielellinen ja tietotekninen osaaminen.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen, jos valtioneuvoston asetuksissa (1032 ja 1033/2011) määritellyissä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan tutkinnoissa opintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa.

Lisää tietoa tutkintokohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy osoitteesta: http://www.oph.fi/download/167903_Maarays_27_011_2015.pdf

Toteutus

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen lopullinen pituus ja sen sisältö määräytyvät opiskelijan lähtötason mukaan. Koulutuksen aikana suoritetaan kesken jääneet tai puuttuvat pakolliset tutkinnon osat tai osaamisala. Koulutuksen kesto enintään 20.12.2019 saakka.

Tutkinnon perusteet:
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/esitys/1724172/naytto/tiedot

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus, hakutunnuksena koulutuksen numero 678580 tai jättämällä hakulomake työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä 25.5.2018. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

HAKUVAIHEESSA OPISKELIJAN TULEE TOIMITTAA OPINTOREKISTERIOTE TIEDOKSI AIEMMISTA OPINNOISTA. Opintorekisteriote toimitetaan osoitteella: Opinto-ohjaaja Päivi Nevalainen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, Kirkkotie 31, 04310 Tuusula. Kuoreen tunnus: TE-toimisto. 

Koulutuksen aikaiset etuudet

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 ma- pe klo 9.-16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Lisätietoja 
Päivi Nevalainen, puh. 050-4419928, paivi.nevalainen@keuda.fi

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi