Lähihoitajaksi pätevöityminen tai uusi osaamisala-koulutus (Työvoimakoulutus nro 685325)

Koulutus alkaa: 7.8.2019

Hakuaika päättyy: 26.5.2019

Koulutus on tarkoitettu sinulle, jolla on 1) lähihoitajakoulutus kesken (sosiaali- ja terveysalan perustutkinto) tai 2) haluat suorittaa toisen osaamisalan, koska tarvitset lisää osaamista työllistyäksesi tai terveydellisistä syistä haluat vaihtaa osaamisalaa.

Koulutuksen tavoitteena on henkilöiden aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisen opiskelupolun toteuttaminen.
Suoraan osaamisalaopintoihin tulevat henkilöt voivat opiskella ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen, vammaistyön, sairaanhoidon ja huolenpidon, mielenterveys- ja päihdetyön tai lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen osaamisalan.

Vieraskielisten suomen kielen taitotason täytyy olla tasolla B1.1-B1.2.

SISÄLTÖ

Orientoivat opinnot 7.8.2019 (tietotekniset taidot)

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (8.8.2019 lähtien):

  • Kasvun ja osallisuuden edistäminen (25 osp)
  • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen (30 osp)

Osaamisalavaihtoehdot (75 osp):

  • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito
  • Sairaanhoito ja huolenpito
  • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus
  • Vammaistyö
  • Mielenterveys- ja päihdetyö

Jos opinnot ovat jääneet kesken ja opiskelija jatkaa uuden uuden tutkinnon perusteen mukaisesti, hänen tulee suorittaa myös yhteiset tutkinnon osat, ns. yto-opinnot:

  1. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  2. Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen
  3. Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen

Nämä opinnot jakautuvat pakollisiin osiin 26 osp ja valinnaisiin 9 osp.

Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai työelämässä oppimiseen. Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote opintojen alkaessa. Lisää tietoa terveydentilavaatimuksista löytyy: https://opintopolku.fi/wp/ammatillinen-koulutus/hakijan-terveystila/terveydelliset-vaatimukset-sosiaali-terveys-ja-liikunta-alalla/

TOTEUTUS

Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, ohjattua etäopiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Koulutuksen lopullinen pituus ja sen sisältö määräytyvät opiskelijan lähtötason mukaan. Koulutuksen aikana suoritetaan kesken jääneet tai puuttuvat pakolliset tutkinnon osat tai osaamisala. Koulutuksen kesto enintään 22.12.2020 saakka.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä koulutushakemus työhallinnon internet-sivuilla (www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus, hakutunnuksena koulutuksen numero 685325 tai jättämällä hakulomake työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

HAKUVAIHEESSA OPISKELIJAN TULEE TOIMITTAA OPINTOREKISTERIOTE TIEDOKSI AIEMMISTA OPINNOISTA. Opintorekisteriote toimitetaan osoitteella: Opinto-ohjaaja Päivi Nevalainen, Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Keuda, Kirkkotie 31, 04310 Tuusula. Kuoreen tunnus: TE-toimisto niin, että se on perillä viimeistään 24.5.2019

KOULUTUKSEN AIKAISET ETUUDET

Tietoa työvoimakoulutuksesta ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelimitse Koulutusneuvonnasta p. 0295 020 702 ma- pe klo 9.-16.15 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi