Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Lastenohjaajaksi pätevöityminen -koulutus (Työvoimakoulutus nro 691518)

Koulutus alkaa: 10.8.2020

Hakuaika päättyy: 17.5.2020

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu sinulle, joka olet
1) kiinnostunut työskentelemään yhteiskunnan varhaiskasvatuksessa lastenohjaajan tehtävässä tai toimit jo alan tehtävissä, mutta sinulta puuttuu kelpoisuus tai
2) sinulla on lastenohjaajakoulutus kesken (lapsi- ja perhetyön perustutkinto tai
3) olet suorittanut perhepäivähoitajan ammattitutkinnon ja haluat saada pätevyyden toimia lastenohjaajan tehtävissä päiväkodissa
Koulutukseen valittavilta edellytetään 20 vuoden ikää, hyviä tietoteknisiä valmiuksia ja soveltuvaa terveyttä ja toimintakykyä.
Vieraskielisten suomen kielen taitotaso täytyy olla riittävä koulutuksesta ja työtehtävistä suoriutumiseen.

Sisältö

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto 180 osp
Varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan osaamisala (lastenohjaaja) 

Orientoivat opinnot 10.8.2020 klo 14.00 -
Pakolliset tutkinnon osat: Ammatillinen kohtaaminen kasvatus- ja ohjausalalla 15 osp, Lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistäminen 40 osp, Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan toteuttaminen 30 osp, Perheiden kanssa toimiminen ja monialainen yhteistyö 20 osp. Lisäksi valinnaiset tutkinnon osat 35 – 40 osp. Tutkintoon sisältyy myös Yhteiset tutkinnon osat 35 osp: Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp, Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp, Yhteiskunta- ja työelämäosaaminen 9 osp.
Koulutuksen tavoitteena on henkilöiden aiemmin hankitun osaamisen tunnustaminen ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOKS) mukaisen opiskelupolun toteuttaminen. Ammatillisia opintoja voidaan tunnustaa suoritetuksi aiempien alan opintojen ja työkokemuksen perusteella. Yhteiset tutkinnon osat voidaan tunnustaa suoritetuksi, jos henkilöllä on suoritettuna aiempi ammatillinen perustutkinto, johon ne ovat sisältyneet tai lukio-opinnot. Opiskelija opiskelee vain puuttuvan osaamisen ja osaaminen näytetään sekä arvioidaan aidoissa työelämän tilanteissa.

Toteutus

Toteutus painottuu iltaisin tarjottavaan lähiopetukseen, verkko-opintoihin ja usein päivällä tapahtuvaan työpaikalla oppimiseen. Koulutuksen lähiopetus toteutetaan iltaopintoina Keravan Keuda-talolla (Keskikatu 3) maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin pääsääntöisesti klo 16.30 – 20.30. Eri iltoina on opintotarjottimella eri tutkinnon osia tai yhteisiä tutkinnon osia. Opiskelija osallistuu yksilöllisen tarpeen mukaan 1-3 lähiopetusiltaan viikossa. Vieraskielisten suomen kielen taitotason täytyy olla tasolla B1.1. Maahanmuuttajataustaisille henkilöille Suomi toisena kielenä opinnot tarjotaan tiistai iltapäivisin klo 14.00 – 16.30. Opinnoissa tarvitaan tietoteknisiä perusvalmiuksia verkko-opintojen vuoksi. Opiskelijalla tulisi olla mahdollisuus käyttää opinnoissaan tietokonetta.

Tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset

Opiskelijaksi hakijan terveydentilaan tai toimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuitenkaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä koulutukseen liittyviin käytännön tehtäviin oppilaitoksessa, työpaikalla tai muussa oppimisympäristössä, jos lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) 81 §:ssä tarkoitettuihin tutkintoihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin toimin poistaa. Henkilön terveydentilan tai toimintakyvyn osalta tulee arvioida mahdollisten sairauksien aiheuttamat rajoitteet ja sairauksien yksilöllinen hoitotilanne. Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön työtehtäviin osallistumisen kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus, vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai kommunikaation ja viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman, asiakkaan tai muiden käytännön työtehtäviin osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutukseen hakeutuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta.

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (tunnistenumero 691518 )-> näytä ilmoitukset sivun alareunassa -> klikkaa koulutusta johon olet hakemassa-> valitse Tiedot-välilehti (sivun yläreunassa) -> hae tähän koulutukseen tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli sähköinen hakemus täytetään ilman pankkitunnuksia, sinun on vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksen käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi->oma asiointi->koulutushakemus.
OPISKELIJAVALINTA: Koulutukseen valinta tapahtuu hakemuksen ja haastattelun perusteella. Haastattelut suoritetaan viikolla 23. Perustele siis hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja koulutuksen toteutuksesta ja sisällöstä antaa Tiina Tuomisto puh. 050-4419938, tiina.tuomisto@keuda.fi

Koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista opintososiaalisista etuisuuksista saat lisätietoja te-toimistostasi tai valtakunnallisesta puhelinpalvelustamme Koulutusneuvonnasta puh. 0295 020 702 (ma-pe klo 9-16.15.)

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Tiina Tuomisto

050 441 9938

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi