Liiketoiminnan ammattitutkinto (AT)

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet

Liiketoiminnan ammattitutkinto on tarkoitettu liiketoiminnan tehtävissä jo toimiville osaamisen syventämiseen ja yleispätevän osaamisen osoittamiseen.

Tutkinnon suorittaminen parantaa mahdollisuuksiasi pyrkiä vastuullisempiin tehtäviin liiketoiminnassa. Tutkinto sopii esimerkiksi jatkotutkinnoksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille. Tutkinnon suorittamiseen riittää kolme oikein valittua tutkinnon osaa eli yleissivistäviä tai muita yleisluontoisia opintoja ei tarvita. Voit suuntautua työtehtäviesi antamissa rajoissa ja kiinnostuksesi mukaan johonkin kolmesta osaamisalasta. Niidenkin sisällä on vielä vaihtoehtoja.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinnoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Valintaa edeltää yksilöhaastattelu. Haastattelemme hakijat, joiden kielitaitovaatimus täyttyy (katso alta).

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan päivä-monimuotokoulutuksena.

Tutkinto suoritetaan suurimmaksi osaksi työpaikalla työtehtävissä.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Kielitaitovaatimus

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun sähköpostitse edellytysten varmistamiseen (kielitaitovaatimus B2.1). 

Edellytykset opiskelulle

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 350 euroa.

Oma kannettava tietokone on suotava, mutta ei pakollinen.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Kari Tiitola

050 415 1460

Opinto-ohjaaja

Salme Larvala

050 364 0529

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi