Liiketoiminnan ammattitutkinto (AT)

Kauppa, hallinto ja oikeustieteet
marketing-image

Liiketoiminnan ammattitutkinto on tarkoitettu liiketoiminnan tehtävissä jo toimiville osaamisen syventämiseen ja yleispätevän osaamisen osoittamiseen.

Tutkinnon suorittaminen parantaa mahdollisuuksiasi pyrkiä vastuullisempiin tehtäviin liiketoiminnassa. Tutkinto sopii esimerkiksi jatkotutkinnoksi liiketoiminnan perustutkinnon suorittaneille. Tutkinnon suorittamiseen riittää kolme oikein valittua tutkinnon osaa eli yleissivistäviä tai muita yleisluontoisia opintoja ei tarvita. Voit suuntautua työtehtäviesi antamissa rajoissa ja kiinnostuksesi mukaan johonkin kolmesta osaamisalasta. Niidenkin sisällä on vielä vaihtoehtoja.

Liiketoiminnan palveluiden osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia erilaisissa assistentti- ja sihteeritehtävissä, tiedonohjauksen ja asiakirjahallinnan tehtävissä tai aula- ja monipalvelutehtävissä.

Myynnin ja markkinointiviestinnän osaamisalan suorittaneella on osaamista myynnistä, markkinnoinnista tai näistä molemmista. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa markkinointia sekä myyntiä, seurata toimenpiteiden tuloksellisuutta ja kehittää asiakaskokemusta.

Taloushallinnon osaamisalan suorittaneella on osaamista toimia palkanlaskennan, kirjanpidon, reskontran hoitamisen, tilinpäätöksen laadinnan, sisäisen laskennan ja budjetoinnin tai taloushallinnon neuvontaan liittyvissä tehtävissä.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Valintaa edeltää yksilöhaastattelu. Haastattelemme hakijat, joiden kielitaitovaatimus täyttyy (katso alta).

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Päivä-monimuoto

Liiketoiminnan ammattitutkinnon laajuus on 150 osaamispistettä.

Tutkinnossa on yksi kaikille osaamisaloille pakollinen tutkinnon osa: Liiketoiminnan tehtävissä toimiminen (30 osaamispistettä). Lisäksi valitaan kaksi 60 osaamispisteen valinnaista tutkinnon osaa.

Tutkinto suoritetaan suurimmaksi osaksi työpaikalla työtehtävissä.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun sähköpostitse kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1). 

Edellytykset opiskelulle

Huom! Opiskelu edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Oma läppäritietokone on suotava, mutta ei pakollinen.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 350 euroa.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Kari Tiitola

050 415 1460

Opinto-ohjaaja

Salme Larvala

050 364 0529

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi