< Takaisin tutkintohakuun

Maahanmuuttajille suunnattu kirjastoalan koulutus, Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto

Yhteiskunnalliset alat
Tutkinnon nimi Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto
Toimipiste Keskikatu 3 A, Kerava

Hakulomake avoinna ympäri vuoden, tarkemmat koulutusten aloitusajankohdat löydät alta.

Hakulomake Tutkinnon perusteet

Sinustako ammattilainen?

Seuraava koulutus alkaa syksyllä 2018.

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon suorittaneella on kirjastoalan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia joustavasti kirjaston asiointi ja työympäristössä. Hän on taitava kirjaston asiakaspalvelijana ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot asiakkaille tarjottavista sisältöpalveluista. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on erikoistuneempaa osaamista joko kirjaston kokoelmatyössä, mediakasvatuksessa, kirjaston tapahtumatuotannossa tai kirjaston viestinnässä ja markkinoinnissa.

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat työskennellä tieto- ja kirjastopalvelualalla. Koulutuksen aikana parannat opiskeluvalmiuksia ja oppimistaitoja esim. opiskelemalla kirjastovirkailijan ammattiin liittyvää suomen kieltä ja vuorovaikutustaitoja. Koulutus sisältää opiskelua koululla, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hakeutuminen

Jatkuva haku.

Koulutus alkaa syyskuussa 2018. Valintaa edeltää haastattelu. Haastattelemme hakijat, joiden kielitaitovaatimus täyttyy (katso alta). 

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelu koostuu opiskelusta koululla, ohjatusta verkko-opiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta (edellyttää alan työpaikkaa koko opiskelun ajaksi, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla). Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja valmistavasta koulutuksesta. Koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta.

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto ja opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot sisältää:

Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhteisten ammattiaineiden lisäksi opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja: suomen kieltä, tietotekniikkaa, kirjasto suomalaisessa yhteiskunnassa, työelämäosaamista sekä arjen taitoja ja hyvinvoinnin vahvistamista.

Toisena vuotena jatketaan tieto-  ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon valmistavia aineita (valinnaiset tutkinnon osat). Näissä opinnoissa tarvitaan kielitaitoa B1.2. 

Kielitaitovaatimukset

Kielitaitovaatimus koulutukseen on noin B1.1. Jos sinulla on enintään vuoden vanha todistus kielitaidosta, lähetä todistuksesta kopio tai kuva Keudan hakupalveluihin hakupalvelut@keuda.fi.

Jos sinulla ei ole todistusta, saat kutsun kielitestiin.

Edellytykset opiskelulle

Huom! Opiskelu edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset

Opiskelumaksu 250 e. Oppisopimuksella maksuton

Koulutuspaikat

Kerava Keskikatu

Lisätietoja 

Tutkinnon muodostuminen

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Tutkinnossa kaikille pakollinen tutkinnon osa on Kirjaston asiakaspalvelu.

Kaikille pakollisen tutkinnon osan lisäksi tutkinnossa suoritetaan Kirjastopalvelujen osaamisalalla tutkinnon osa Kirjaston sisältöpalvelut ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaisia tutkinnon osia ovat:

  • Kokoelmatyö
  • Mediaohjaus
  • Viestintä ja markkinointi
  • Tapahtumatuotanto
  • Hakeutuvat palvelut ja erityisryhmien palvelut

Tutkinnon perusteet OPH

Lisätietoa Oppisopimuksesta

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Salme Larvala

050 364 0529

Kouluttaja

Outi Stenholm

050 415 0721