Maahanmuuttajille suunnattu kirjastoalan koulutus, Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto (AT)

Yhteiskunnalliset alat
marketing-image

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon suorittaneella on kirjastoalan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito. Tutkinnon suorittanut osaa toimia joustavasti kirjaston asiointi- ja työympäristössä. Hän on taitava kirjaston asiakaspalvelijana ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot asiakkaille tarjottavista sisältöpalveluista. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on erikoistuneempaa osaamista joko kirjaston kokoelmatyössä, mediakasvatuksessa, kirjaston tapahtumatuotannossa tai kirjaston viestinnässä ja markkinoinnissa.

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat työskennellä tieto- ja kirjastopalvelualalla. Koulutuksen aikana parannat opiskeluvalmiuksia ja oppimistaitoja esimerkiksi opiskelemalla kirjastovirkailijan ammattiin liittyvää suomen kieltä ja vuorovaikutustaitoja. Koulutus sisältää opiskelua koululla, itsenäistä opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Valintaa edeltää haastattelu. Haastattelemme hakijat, joiden kielitaitovaatimus täyttyy (katso alta).

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Opiskelu koostuu opiskelusta koululla, ohjatusta verkko-opiskelusta ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta (edellyttää alan työpaikkaa koko opiskelun ajaksi, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla). Opiskelussa hyödynnetään verkko-oppimisympäristöä. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen suunnitelma tutkinnon suorittamisesta ja valmistavasta koulutuksesta. Koulutuksen kesto on noin kaksi vuotta.

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto ja opiskeluvalmiuksia parantavat opinnot sisältää:

Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhteisten ammattiaineiden lisäksi opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja: suomen kieltä, tietotekniikkaa, kirjasto suomalaisessa yhteiskunnassa, työelämäosaamista sekä arjen taitoja ja hyvinvoinnin vahvistamista.

Toisena vuotena jatketaan tieto-  ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon valmistavia aineita (valinnaiset tutkinnon osat). Näissä opinnoissa tarvitaan kielitaitoa B1.2. 

Tutkinnon muodostuminen

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto muodostuu neljästä tutkinnon osasta. Tutkinnossa kaikille pakollinen tutkinnon osa on Kirjaston asiakaspalvelu.

Kaikille pakollisen tutkinnon osan lisäksi tutkinnossa suoritetaan Kirjastopalvelujen osaamisalalla tutkinnon osa Kirjaston sisältöpalvelut ja kaksi valinnaista tutkinnon osaa. Valinnaisia tutkinnon osia ovat:

  • Kokoelmatyö
  • Mediaohjaus
  • Viestintä ja markkinointi
  • Tapahtumatuotanto
  • Hakeutuvat palvelut ja erityisryhmien palvelut

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun sähköpostitse kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1). 

Edellytykset opiskelulle

Huom! Opiskelu edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 250 euroa.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Salme Larvala

050 364 0529

Opettaja

Tieto- ja kirjastopalvelut

Outi Stenholm

050 415 0721

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi