Maahanmuuttajille suunnattu kirjastoalan koulutus, Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinto (AT)

Yhteiskunnalliset alat

Tieto- ja kirjastopalvelujen ammattitutkinnon suorittaneella on kirjastoalan ammattityöntekijältä edellytettävä ammattitaito.

Tutkinnon suorittanut osaa toimia joustavasti kirjaston asiointi- ja työympäristössä. Hän on taitava kirjaston asiakaspalvelijana ja hänellä on riittävät tiedot ja taidot asiakkaille tarjottavista sisältöpalveluista. Lisäksi tutkinnon suorittaneella on erikoistuneempaa osaamista joko kirjaston kokoelmatyössä, mediakasvatuksessa, kirjaston tapahtumatuotannossa tai kirjaston viestinnässä ja markkinoinnissa.

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat työskennellä tieto- ja kirjastopalvelualalla. Koulutuksen aikana parannat opiskeluvalmiuksia ja oppimistaitoja esimerkiksi opiskelemalla kirjastovirkailijan ammattiin liittyvää suomen kieltä ja vuorovaikutustaitoja.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Haastattelemme hakijat, joiden kielitaitovaatimus täyttyy (katso alta). Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan päivä-monimuotokoulutuksena.

Opiskelu koostuu opiskelusta koululla, ohjatusta verkko-opiskelusta verkko-oppimisympäristössä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta (edellyttää alan työpaikkaa koko opiskelun ajaksi).

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin (keskimäärin 2 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.

Opintojen sisältö:

Ensimmäisen vuoden aikana opiskellaan yhteisten ammattiaineiden lisäksi opiskeluvalmiuksia parantavia opintoja: suomen kieltä, tietotekniikkaa, kirjasto suomalaisessa yhteiskunnassa, työelämäosaamista sekä arjen taitoja ja hyvinvoinnin vahvistamista.

Toisena vuotena jatketaan tieto-  ja kirjastopalveluiden ammattitutkintoon valmistavia aineita (valinnaiset tutkinnon osat). Näissä opinnoissa tarvitaan kielitaitoa B1.2.

Edellytykset opiskelulle

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun sähköpostitse osaamiskartoitukseen.

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 250 euroa.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Salme Larvala

050 364 0529

Opettaja

Outi Stenholm

050 415 0721

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi