Maahanmuuttajille suunnattu lähihoitajakoulutus, Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - lähihoitaja

Terveys- ja hyvinvointialat

Vahva startti lähihoitajaksi!

Lähihoitaja työskentelee hoiva-alan työtehtävissä kuntien, maakuntien, järjestöjen tai yksityisten yritysten palveluksessa tai itsenäisinä yrittäjinä. Työpaikkoja voivat olla esimerkiksi päiväkodit, perhekodit, päivätoimintayksiköt, asumisyksiköt, palvelutalot, terveyskeskukset ja kuntoutusyksiköt.

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka haluavat työskennellä sosiaali- ja terveysalalla.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Kutsumme kaikki hakijat haastattelu- ja ohjauspäivään sähköpostitse. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös vahvistuksen hakemuksesta sähköpostiisi. Tarkista myös roskapostikansio!

Tutkinnon suorittaminen

Koulutuksen alussa opiskellaan opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja 12.8.-11.10.2019 (vko 42 syysloma). Opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot sisältävät lähihoitajan ammattiin liittyvää suomen kielen ja matematiikanvalmiuksien vahvistamista, tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien vahvistamista sekä työelämätaitojen vahvistamista. Koulutus sisältää opiskelua koululla noin 4 päivää viikossa ja 1 päivä verkossa itsenäistä/etäopiskelua. Koulutus jatkuu ammatillisilla opinnoilla 21.10.2019.

Lähihoitajaopiskelija perehtyy kaikille pakollisten tutkinnon osien aikana erilaisten asiakkaiden kasvun ja osallisuuden sekä terveyden, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Osaamisalassa opiskelija suuntautuu johonkin osa-alueeseen. Lisäksi opiskellaan yhteisiä tutkinnon osia ja valinnaisia opintoja.

Kaikille pakollisia tutkinnon osia ovat:

 • Kasvun ja osallisuuden edistäminen, Tuusula Kirkkotie
 • Hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen, Tuusula Kirkkotie

Valittavia osaamisaloja ovat:

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus, Tuusula Kirkkotie
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito, Nurmijärvi ja Tuusula Kirkkotie, Mäntsälä
 • Mielenterveys- ja päihdetyö, Tuusula Kirkkotie
 • Sairaanhoito ja huolenpito, Nurmijärvi ja Tuusula Kirkkotie, Mäntsälä
 • Vammaistyö, Tuusula Kirkkotie

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin (keskimäärin opiskeluaika on n. 2,5 vuotta). Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.

Kielitaitovaatimus

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun sähköpostitse edellytysten varmistamiseen (kielitaitovaatimus B1.1).

Edellytykset opiskelulle

Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoiden tulee esittää rikostaustaote opintojen alkaessa.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
 • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
 • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
 • sairaus joka tarttuu veren kautta (esim. hepatiitti tai hiv)
 • päihdeongelma tai –riippuvuus (alkoholi, huumeet)

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hakijalta hänen terveydentilansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia varten. Tietoja voi pyytää milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta. (Opetushallituksen määräys 27/011/2015).

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Opiskeluvälineistä tulee lisäkustannuksia noin 200 euroa opintojen aikana.

Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi