Maatalousalan ammattitutkinto - maatalouskonehuoltaja (AT)

Maa- ja metsätalousalat (sisältää Puutarha-alan)

Maatalousalan ammattitutkinto on tarkoitettu jatkokoulutukseksi maatalousalan perustutkinnon suorittaneelle ja/tai alan työkokemusta hankkineelle!

Maatalousteknologian hyödyntämisen osaamisalan suorittanut maatalouskonehuoltaja toimii traktorin, maatalous- tai karjatalouskoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Valitsemiensa tutkinnon osien mukaan hänellä on laajaa osaamista sähkötekniikasta, hydrauliikasta, voimansiirrosta, mekaniikasta ja pneumatiikasta. Hän huoltaa ja korjaa koneita tunnistaen niissä olevat viat, määrittäen varaosa- ja korjaustarpeen sekä valiten oikeat työmenetelmät. Hän hankkii ja myy varaosat, ylläpitää varaosa- ja tarvikevarastoa sekä hoitaa varastokirjanpidon. Hän opastaa ja neuvoa asiakkaita sekä toimii taloudellisesti ja laatujärjestelmien mukaisesti, turvallisia työtapoja noudattaen sekä ympäristön huomioon ottaen.

Maatalouskonehuoltaja toimii traktorin, maatalous- tai karjatalouskoneiden asennus-, huolto- ja korjaustöissä. Tutkinnon osien valintojen myötä hän voi erikoistua mm. varaosien myymiseen. Hän toimii joko yrittäjänä tai yrityksen palveluksessa.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Valintaa edeltää haastattelu, jossa katsomme yhdessä, minkälainen koulutuksen toteutus sopisi parhaiten juuri sinulle.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto toteutetaan päivä-monimuotokoulutuksena.

Koulutus sisältää päiväkoulutuksena järjestettäviä lähijaksoja, etäoppimisen jaksoja ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja.

Keudassa on tällä hetkellä tarjolla Maatalousteknologian hyödyntämisen osaamisala (maatalouskonehuoltaja)

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Edellytykset opiskelulle

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun osaamiskartoitukseen.

Hakijalla tulee olla suoritettuna maatalousalan perustutkinto tai vastaavat taidot työelämästästä.

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Maatalousalan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat esimerkiksi olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Kustannukset

Koko tutkinnon opiskelumaksu on 500 euroa ja yhden tutkinnon osan suorittaminen maksaa 200 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahden kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta.

Opiskelija maksaa itse kirjat ja muun opiskelumateriaalin sekä työvaatteet ja opintokäynnit. Saaren kartanon toimipisteessä on asuntola, josta voi anoa asuntolapaikkaa lähipäiville. Koulutus on opintotukikelpoista niiden opiskelijoiden osalta, joiden opinnot henkilökohtaistetaan päätoimisiksi.

Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Jukka Maja

050 414 5678

Opettaja

Juhani Mykrä

040 174 5504

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi