Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto (Maatalousalan ammattitutkinto 1.1.2019 alkaen)

Maa- ja metsätalousalat (sisältää Puutarha-alan)
marketing-image
Tutkinnon nimi
Maatalouskoneasentajan ammattitutkinto

Hakulomake avoinna ympäri vuoden, tarkemmat koulutusten aloitusajankohdat löydät alta.

Hakulomake Tutkinnon perusteet PDF

Sinustako ammattilainen?

Maatalouskoneasentaja on traktorien ja muiden maatalouskoneiden asennuksen, huollon ja korjauksen ammattilainen, joka yleensä toimii yrittäjänä. Maatalouskoneasentajan päätehtäviä on varmistaa maatalouskoneen moitteeton toiminta ennakkohuoltojen avulla, suorittaa rikkoutuneen koneen korjaukset, takuu- ja varustelutyöt sekä hoitaa tarvike- ja varaosien hankinta ja myynti. Hän toimii useimmiten merkkikohtaisena edustajana ja on asiakkaiden opastaja sekä koneista saadun palautteen välittäjä koneiden valmistajalle tai maahantuojalle.

 

Maatalouskoneasentaja tekee huoltosopimuksen koneen valmistajan tai maahantuojan kanssa ja toimii siten huoltovastuullisena yrittäjänä omalla maantieteellisellä alueellaan. Maatalouskoneasentaja vastaa teknisesti ja taloudellisesti alueensa merkkikohtaisesta huoltopalvelusta. Työt painottuvat traktorin huoltoon ja korjaukseen, traktoriin kytkettävien maatalouskoneiden ja leikkuupuimurin asennus-, huolto-, säätö-, korjaus- ja varaosatoimintaan. Tavoitteena on, että hän alan ammattilaisena pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin ja säilyttämään siten asiakaskuntansa. Työn laatuun kiinnitetään entistä enemmän huomiota, joten laatujärjestelmät ovat yleisesti käytössä. Koneet ja testausvälineet kehittyvät, ja niiden toiminnot perustuvat valtaosin tietotekniikan käyttöön sähköisen tiedonsiirron ansioista. Näin on tapahtunut myös tiedon hankinnassa, varaosatoiminnoissa ja laskutuksessa.

 

Maatalouskoneasentajan ammattitaito perustuu pitkälle kehittyneen teknologian hallintaan. Hänen on tunnettava traktorissa ja muissa maatalouskoneissa käytettävä sähkötekniikka, hydrauliikka, mekaniikka ja pneumatiikka sekä koneiden tarvitsema huolto. Hänen on osattava tehdä rikkoutuneen koneen testaukset ja korjaukset sekä pystyttävä arvioimaan korjaus- ja huoltotoimista aiheutuneet kustannukset hyvän asiakaspalvelun edellyttämällä tavalla. Yrittäjänä hänen on tunnettava yritystoiminnan perusprosessit ja toimittava niin, että yrittäminen on kannattavaa. Hänen on osattava valita sellaiset toimintatavat, jotka ovat turvallisia eivätkä kuormita ympäristöä tarpeettomasti. Lisäksi hänen on tiedostettava asiakaslähtöisen palvelutoiminnan periaatteet ja tultava toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Yhteistyön sujuminen ja hyvien suhteiden ylläpidon merkitys korostuvat myös lähialueilla toimivien ammattilaisten kesken. Alan kehittyessä ammattitaidon ylläpitäminen vaatii kiinnostusta ja halua oppia uutta sekä jonkin verran myös kielitaitoa.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Huomioithan, että järjestelmässämme on käyttökatkos n. klo 22.20-23.40 välisenä aikana päivityksen takia. Tänä aikana hakulomakkeen täyttäminen ei onnistu. Pahoittelemme aiheutunutta häiriötä.

Tutkinnon suorittaminen

Päivä-monimuotokoulutus

Maatalouskoneasentajan ammattitutkinnon suorittaminen kestää n. 1 vuoden.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1).

Edellytykset opiskelulle

Hakijalla tulee olla suoritettuna joko maatalousalan perustutkinto tai tekniikan alan perustutkinto. Monimuotokoulutuksen toteutumiseen ja tutkinnon suorittamiseen opiskelija tarvitsee alan työpaikan, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla, sekä alan työkokemusta 24 kk.  

Kustannukset

Opiskelumaksu on 500 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahden kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta. Opiskelija maksaa itse kirjat ja muun opiskelumateriaalin sekä työvaatteet ja opintokäynnit. Opiskelijalla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun opiskelijaravintolassa. Koulutus on opintotukikelpoista niiden opiskelijoiden osalta, joiden opinnot henkilökohtaistetaan päätoimisiksi. Opistossa on asuntola.

Lisätietoja

Maatalousalan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saatavat esimerkiksi olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja

Juhani Mykrä

040 174 5504

Opinto-ohjaaja

Jukka Maja

050 414 5678

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi