Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto (AT)

Terveys- ja hyvinvointialat
marketing-image

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ on ammatillista asiakastyötä ehkäisevässä, kuntouttavassa, hoidollisessa, toipumista edistävässä, haittoja vähentävässä tai asumispalveluja tukevassa työssä sosiaali- ja terveysalalla.

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon suorittaneen työ perustuu eettisesti kestäviin periaatteisiin. Tutkinnon suorittanut osaa toimia asiakaslähtöisesti ja ihmistä kunnioittavasti. Hän osaa käyttää työssään alan tietoperustaa ja työmenetelmiä sekä hyödyntää työssään alan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän tuntemusta.
 

Pakolliset tutkinnon osat

Ammatillisuuden toteuttaminen mielenterveys- ja päihdetyössä 50 osp

Lähi- ja läheisverkostoissa toimiminen, 50 osp

Valinnaiset tutkinnon osat

Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmien käyttäminen, 25 osp

Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen. 25 osp

Laajentuvassa yhteisössä toimiminen, 25 osp

 

Ammattitutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden vastaavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Ilta-monimuoto

Keskimäärin 3 iltana kuukaudessa lähiopetusta.

Tutkinto koostuu kahdesta pakollisesta ja vähintään kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Myös osatutkinnon suorittaminen on mahdollista.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito.

Tutkinnon voi suorittaa joko osittain tai kokonaan myös oppisopimuksella.

Opiskelun kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Keskimäärin opiskelu kestää 6 kk-2 vuotta. 

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.2.)

Edellytykset opiskelulle

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinto soveltuu henkilöille, joilla on vähintään perustiedot ja taidot sekä muutaman vuoden työkokemus työskentelystä päihdeasiakkaiden kanssa. Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Rikosrekisteriote vaaditaan jos opiskelija työskentelee koulutuksen aikana työpaikalla, jossa vaaditaan rikostaustaotteen esittämistä.

Lisäksi opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • Sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus
  • Sellaiset fyysiset sairaudet, kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen
  • Veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista
  • Päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus

Kustannukset

Opiskelijamaksu 300 euroa. Koulutuksen aikana tehdään opintokäyntejä pääkaupunkiseudulla, joiden matkakustannukset tulevat opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Sanna Rosqvist

040 174 4464

Asiakkuuspäällikkö

sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala
humanistinen ja kasvatusala
hius- ja kauneusala
oppisopimus

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi