Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinto (EAT)

Terveys- ja hyvinvointialat
marketing-image

Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut työskentelee erilaisissa mielenterveys- ja päihdetyön erityistä osaamista vaativissa tehtävissä sosiaali- ja terveysalalla. Työtä tehdään julkisen, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä yhteisöjen ylläpitämissä avo- ja laitospalveluissa. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittaneen työ on osa mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijatoimintaa sosiaali- ja terveysalalla.Tutkinnon suorittanut hallitsee syvällisesti mielenterveys- ja päihdetyön työprosessin ja sen edellyttämät toimintatavat. Työssä painottuu ammatillinen ja tavoitteellinen vuorovaikutus sekä kyky kohdata asiakas tai potilas ja hänen läheisensä terveyttä edistävässä, ehkäisevässä, hoitavassa ja kuntouttavassa mielenterveys- ja päihdetyössä. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkinnon suorittanut osaa toimia oman työnsä asiantuntijana ja kehittäjänä. Hänellä on valmiudet toimia työyhteisössään erilaisissa vastuutehtävissä.

Työn laadun kehittäminen edellyttää tutkinnon suorittaneelta kykyä ja halua oman ja työyhteisön toiminnan jatkuvaan arviointiin, itsensä kehittämiseen ja sisäiseen yrittäjyyteen. Valinnaisesta tutkinnon osasta riippuen tutkinnon suorittanut hallitsee lasten ja nuorten tai ikääntyneiden mielenterveys- ja päihdetyön.

Hakeutuminen

Jatkuva haku. Koulutus alkaa 2.5.2019.

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Ilta-monimuoto

Noin 2 iltana kuukaudessa lähiopetusta.

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito.

Tutkinnon voi suorittaa joko osittain tai kokonaan myös oppisopimuksella.

Opiskelun kesto määräytyy henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Keskimäärin opiskelu kestää 1,5 - 2 vuotta.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.2.)

Edellytykset opiskelulle 

Tutkinnon suorittajalta edellytetään soveltuvaa aikaisempaa koulutusta (esim. lähihoitaja) sekä lisäksi täydentäviä ja syventäviä opintoja, alan työkokemusta sekä alalle soveltuvaa työpaikkaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voivat olla:

sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus - sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssä oppimisessa toimimisen - veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssä oppimiseen sijoittumista - päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Rikosrekisteriote vaaditaan ennen työpaikalla tapahtuvaa oppimista

Kustannukset

Opiskelijamaksu 450 euroa. Oppisopimusopiskelijoille maksuton.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Sanna Rosqvist

040 174 4464

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi