Opi ohjelmoimaan (Tutkinnon osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta)

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
marketing-image

Tule oppimaan ohjelmointia ja suorita yksi tutkinnon osa tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta!

Koulutuksen aikana suoritetaan tieto-ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkinnon osa "Ohjelmiston prototyypin toteuttaminen".  Opiskeltavia sisältöjä ovat WordPress, HTML5, CSS3, JavaScript sekä ohjelmoinnin perusteet C#:lla.

Katso tarkemmat tiedot alla olevien otsikoiden takaa!

Hakeutuminen

Hakuaika päättyy 5.8.2019

Vastuuohjaaja/opinto-ohjaaja kutsuu hakijat yksilöhaastatteluun

Koulutuksen toteutus

Kurssi järjestetään Keudan Mäntsälän Lukkarinpolun toimipisteessä, osoite Lukkarinpolku 2, 04600 Mäntsälä.

Kurssi toteutetaan lähi- ja etäopetuksena. Opetusta Keudassa on maanantaista torstaihin.

Koulutus alkaa 19.8.2019 ja jatkuu 13.12.2019 asti. 

Koulutuksen sisältö

WordPress

Nykyään web-sivujen päivittäminen on erittäin helppoa johtuen siitä, että sivujen tekemiseen käytetään erilaisia julkaisujärjestelmiä. Näistä kaikkein suosituin tällä hetkellä on WordPress, joka vastaa tällä hetkellä 30%:sta kaikista tehdyistä web-sivuista. Tämä on sinänsä valtava luku, kun ajattelee, että mukana on kaikki sivut internetin alusta saakka.

Julkaisujärjestelmien ideana on, että kun joku, tai jokin yritys on ensin tehnyt ”pohjan”, on henkilön tai yrityksen sen jälkeen helppo itse lisätä tai päivittää sivulle tietoja. Tämä tapahtuu aivan samalla tavalla, kuin kirjoittaisi Wordillä tekstiä.

Tällä kurssilla opimme itse asentamaan WordPressin, tekemään tuon pohjan ja asentamaan erilaisia lisäominaisuuksia, muokkaamaan WordPressin ulkoasua jne. Opimme myös, miten lisätä ja muokata WordPressin sivuja ja miten tehdä valikoista juuri sellaisia, kuin itse haluamme. Eli jos olet aina halunnut itse tehdä web-sivut, tämä kurssi on sinulle.

HTML5 + CSS3

Web-sivut rakennetaan HTML-kielellä ja tällä kurssilla syvennymme siihen, miten tämä kieli sen tekee. CSS3 taas muotoilee sivun sen näköiseksi, kuin se on. HTML:n osaaminen on sisänsä tärkeää, että ymmärtää sivuston rakenteen ja voi tarvittaessa tehdä muutoksia sivuston rakenteeseen. CSS:n osaaminen on taas tärkeätä, että ymmärtää, miten ulkoasu rakentuu ja voi tarvittaessa tehdä muutoksia ulkoasuun. Jos esimerkiksi haluat kehittää itseäsi edellisestä kurssista eteenpäin, tämä kurssi on erittäin hyvä siihen.

JavaScript

Yksi askel eteenpäin edellisistä on opiskella, miten sivulle saa toiminnallisuutta. JavaScript on kieli, jolla sivustolle saa erilaista toiminnallisuutta. Sillä voi esimerkiksi laittaa erilaisia ponnahdusviestejä, tarkastaa lomakkeen oikeellisuuden, laskea erittäin monimutkaisiakin laskuja jne.

MySQL

Tämä kurssi avaa näkymän siihen, miten WordPress ja muut julkaisujärjestelmät toimivat. Eli ne tallentavat kaiken tiedon tietokantoihin. Tällä kurssilla tulemme tutustumaan tietokantoihin ja tutustumme nk. kyselykieleen. Laajennamme hieman osaamistamme PHP-kielen puolelle, lähinnä vain sen verran, että osaamme sen avulla yhdistää MySQL:n ja HTML:n toisiinsa. Sen avulla voimme sitten tehdä HTML-sivuja, jotka sekä hakevat, että tallentavat tietoja MySQL-taulukkoon.

C#

Ohjelmoinnin perusteet opiskelemme C#:lla. Osaan perusteista olemme jo tutustuneet JavaScriptissä, mutta kertaamme asiat täällä ja lähdemme syventymään ohjelmointiin. Käymme läpi muuttujat, operaattorit, ehtolauseet, loogiset operaattorit, silmukat, taulukot, metodit, oliot, merkkijonojen käsittelemiset, poikkeusten käsittelemiset, satunnaisluvut jne.

Opiskeluvälineet

Oma läppäritietokone on suotava, mutta ei pakollinen.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakulomakkeessa kysytään Koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu, ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa ja tutkinnon osa-koulutuksissa.

Kielitaitovaatimus

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1).

Lisätietoja

Koulutuksen infotilaisuus 14.6.2019, klo 9.30-11.30, Mäntsälän lukio, Lukiontie 2, 04600 Mäntsälä, Jyri Lindroos

Toimipiste
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Jyri Lindroos

040 174 4562

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi