Opi ohjelmoimaan (Tutkinnon osa Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnosta)

Tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT)
marketing-image

Suomessa on suuri pula ammattitaitoisista koodareista. Keudassa alkava koulutus on muuntokoulutus, jossa koulutetaan eri alojen ammattilaisista (esim. käytön tuen datanomeista) ohjelmoijia.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet ohjelmoinnin opiskelusta. Aiempi kokemus alasta ei ole välttämätöntä, tärkeintä on motivaatio ja kyky kehittyä, joten hae rohkeasti, jos ala kiinnostaa sinua. Kurssi ei tee sinusta kuitenkaan täysveristä ohjelmoijaa, mutta antaa sinulle valmiudet kehittyä ohjelmistokehityksen asiantuntijaksi.

Opiskelu tapahtuu sekä kouluttajajohtoisesti, että itsenäisesti. Kouluttajan kanssa tehdään useita demo-ohjelmia ja koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista, jossa ongelmia ratkotaan yhdessä ryhmän kanssa.

Hakijalta edellytetään hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Koska kurssi tulee olemaan hyvin tiivistahtinen, hakijan kannattaa suorittaa etukäteen https://dash.generalassemb.ly/ - osoitteessa kaikki 5 harjoitusta, jotta saa hieman kuvaa siitä, mitä on HTML5, CSS3 ja JavaScript.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen alkuvaiheessa perehdytään ohjelmointiin ja projektityöskentelyyn:

Web-ohjelmoinnin perusteet

Miten pääset alkuun verkkosivujen kehityksessä? Miten verkkoselaimet toimivat? Mitä käyttäjälle näkyvä näkymä muodostuu? Miten suunnitella ja toteuttaa verkkosivuja responsiivisesti?

Ohjelmoinnin perusteet

Miten tehdään valitulla kielellä yksinkertaisia ohjelmia? Mitä ovat muuttujat, syötteet, tulosteet, ehtorakenteet, silmukat, merkkijonot, taulukot ja funktiot?

Projektihallinta

Projektin hallinnan perusteet. Projektisuunnittelu. Tiimi- ja projektityön roolit ja toimintatavat.

Ohjelmointi

Osaatko käyttää moniulotteisia taulukoita? Mitä luokat ja oliot ovat? Miten niitä käytetään?

Olio-ohjelmointi

Mitä oliot ovat? Oman olion toteutus. JavaScriptin valmiit oliotyypit. Selaimen tarjoamat oliot

Tietokannat

Mitä ovat tietokannat ja tietokantojen hallintajärjestelmät?  Miten suunnittelet toimivan ja robustin tietokannan? Kuinka hyödynnät tietokantoja peleissä ja ohjelmistoissa? Miten rakennetaan liityntä tietokantaan käyttäen ohjelmointikieliä?

Testauksen perusteet

Mitä testaus tarkoittaa? Miksi on tärkeää testata ohjelmaa? Yksikkötestaus. Automaattitestauksen työkalut.

Laadunvarmistus

Mitä laadunvarmistus tarkoittaa peli- tai ohjelmistokehityksessä? Missä vaiheessa laadunvarmistus on hyvä ottaa kehityksen tueksi? Millainen on tehokas laadunvarmistusprosessi? Mitkä ovat käytettävyyden keskeiset perusperiaatteet?

Koulutuksen toisessa vaiheessa suuntaudutaan joko pelialalle tai web-kehittäjäksi:

Pelisuuntautuminen

Peligrafiikka ja mallinnus

Mitä ohjelmistoja peligrafiikan ja mallien tuottamisessa käytetään?  Miten hyödynnät ohjelmistojen tuomat mahdollisuudet työskentelyssä? Mitkä ovat yleisesti grafiikan ja mallien tuottamiseen liittyvät ammattikäsitteet?

Johdatus pelimoottoreihin

Millaisia ominaisuuksia pelimoottorit tarjoavat? Miten toteutat pelin hyödyntäen pelimoottoria? Miten hyödynnät objekteja pelissäsi? Miten hyödynnät ohjelmointia pelisi rakentamisessa?

Peliohjelmoinnin suunnittelumallit

Millaiset säännöt ja teoriat ohjaavat pelisuunnittelua? Mistä muodostuu hyvä peli? Miten suunnitella käyttäjäystävällisiä käyttöliittymiä ja ottaa huomioon käyttäjäkokemus? Mikä tekee pelistä koukuttavan ja hauskan? Millaisia vaatimuksia erilaiset julkaisualustat asettavat? Millaisia asioita tulee ottaa huomioon tekniseltä näkökulmalta?

Full Stack Developer

Käyttöliittymäsuunnittelu

Millainen on hyvä käyttöliittymä. Käyttäjäpalautteen huomioon ottaminen. Graafisen käyttöliittymän suunnittelu ja toteutus. Käytettävyyden periaatteet ja käsitteet

Node.js

Node.js tarjoaa mahdollisuuden ulottaa selainympäristön vaatima JavaScript myös palvelimen ohjelmointiin. Node on helposti, modulaarisesti laajennettava JavaScript-alusta, jolle löytyykin jo tuhansittain valmiita laajennusmoduleja erilaisiin käyttötarkoituksiin. Tämä tekee node.js:stä hyvinkin varteenotettavan vaihtoehdon palvelinratkaisun toteutukseen.

Angular

Front-end kehityksessä tärkeimpänä teknologiana on AngularJS. Tässä moduulissa käydään läpi AngularJS:n perusteet. Tutustutaan sen rakenteeseen, kaksisuuntaiseen datan hallintaan, eventtien käsittelyyn, datan filtteröintiin sekä kaikkiin muihin perusteisiin.

Opiskelijavalinta

Koulutukseen valitaan 20 opiskelijaa hakemuksen ja motivaatiokirjeen (Kirjoitetaan hakemukseen sille varattuun kohtaan, max 2000 merkkiä) perusteella. Valinnassa painotetaan erityisesti hakijan motivaatiota alaa ja uutta oppimista kohtaan sekä hyvää suomen ja englannin kielen taitoa.

Koulutuksen toteutus ja hakuaika

Hakuaika 28.1.-31.3.2019. Haastattelut järjestetään 3.-8.3.2019 Lähikoulutus alkaa 11.3.2019 ja päättyy 20.6.2019. Mikäli harjoittelupaikka on vaikea saada heinäkuun ajaksi, järjestämme lisäkoulutusta heinäkuun ajaksi.

Koulutus on tiivistahtinen, ja siinä vuorottelee lähiopetus ja monimuotoinen etäopetus (noin 3 kk) jonka jälkeen seuraa 3-4 kk työharjoittelujakso. Keuda avustaa työpaikkojen hankinnassa. Opiskelu tapahtuu sekä kouluttajajohtoisesti, että itsenäisesti. Kouluttajan kanssa tehdään useita demo-ohjelmia ja koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista, jossa ongelmia ratkotaan yhdessä ryhmän kanssa.

Opiskeluvälineet

Koulutuksessa käytetään Keudan tietokoneita ja ohjelmia.

Kustannukset

Koulutus on maksuton.

Hakulomakkeessa kysytään Koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu, ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa ja tutkinnon osa-koulutuksissa.

Toimipiste
Keskikatu 3 , Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Jyri Lindroos

040 174 4562

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi