Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (tutkinnon osa, AT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille. Koulutuksesta saat lisäosaamista pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa sisältöinä mm. pedagoginen dokumentointi, tunnetaidot, leikkipedagogiikka, kielellisen kehityksen tukeminen, lasten ja perheiden osallisuus ja mediakasvatus.  Lähitapaamisissa pääset verkostoitumaan ja keskustelemaan pedagogiikan kehittämisesta. Hankit lisäosaamista, uusia ideoita ja työkaluja arkeen.

Hakeutuminen

  • Hae koulutukseen 30.9.2020 mennessä tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
  • Hakijoihin ollaan yhteydessä elo-syyskuussa 2020. 
  • Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon osan suorittaminen

Suoritettava Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp) on yksi tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Toteutustavat

Päivä-monimuotokoulutus | Nurmijärvi Lopentie | Tämän koulutuksen voi suorittaa ainoastaan koulutus- tai oppisopimuksella.
Monimuotokoulutus sisältää opiskelua alan työpaikalla, etätehtäviä, verkko-opintoja sekä lähiopetusta oppilaitoksessa. Koulutusaika on 20.10.2020-28.5.2021. Lähiopetuspäivät ovat 20.10.2020, 10.11.2020, 24.11.2020, 8.12.2020, 19.1.2021, 9.2.2021, 9.3.2021, 30.3.2021 ja 13.4.2021 klo 13-16.

Koulutuksesta järjestetään kaksi verkkoinfoa Teamsin välityksellä 13.8.2020 klo 14-15 (osallistumislinkki) ja 18.8.2020 klo 12.30-13.30 (osallistumislinkki). Voit osallistua suoraan linkin kautta.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Voit suorittaa tutkinnon osan koulutus- tai oppisopimuskoulutuksena.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Koulutukseen hakeutujalla tulee olla työkokemusta alalta sekä opintojen ajaksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. 

Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Toimipiste
Lopentie 20, Nurmijärvi
Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi