Keudan toiminta poikkeustilanteen aikana. Lue tästä >

Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (tutkinnon osa, AT)

Terveys- ja hyvinvointialat

Koulutus on tarkoitettu varhaiskasvatuksessa työskenteleville lastenhoitajille. Koulutuksesta saat lisäosaamista pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Koulutuksessa sisältöinä mm. pedagoginen dokumentointi, tunnetaidot, leikkipedagogiikka, kielellisen kehityksen tukeminen, lasten ja perheiden osallisuus ja mediakasvatus.  Lähitapaamisissa pääset verkostoitumaan ja keskustelemaan pedagogiikan kehittämisesta. Hankit lisäosaamista, uusia ideoita ja työkaluja arkeen.

Infotilaisuus koulutuksesta 24.2.2020 klo 14 – 16 Kerava Keskikatu Lounge-tila (osoite: Keskikatu 3 A, Kerava) Voit hakea koulutukseen joko ennen infotilaisuutta tai sen jälkeen.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

  • Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
  • Olemme sinuun yhteydessä kahden viikon sisällä puhelimitse.
  • Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon osan suorittaminen

Suoritettava Pedagogisen toimintakulttuurin toteuttaminen varhaiskasvatuksessa (40 osp) on yksi tutkinnon osa kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinnosta.

Opinnot suoritetaan päivä-monimuotokoulutuksena. Monimuotokoulutus sisältää opiskelua alan työpaikalla, etätehtäviä, verkko-opintoja, sekä lähiopetusta oppilaitoksessa.

Koulutusaika on 17.3.2020-26.1.2021 (opiskelun kesto määritellään kullekin opiskelijalle yksilöllisesti).

Lähiopetuspäivät pidetään Keravan Keskikadun toimipisteessä 17.3., 21.4., 19.5., 25.8., 22.9., 20.10., 24.11., 15.12., ja 26.1.2021 kello 13.00-16.00.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opinnoista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.  Voit suorittaa tutkinnon osan myös oppisopimus-koulutuksena.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Koulutukseen hakeutujalla tulee olla työkokemusta alalta sekä opintojen ajaksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

  • sellainen psyykkinen tai fyysinen sairaus tai vamma, joka estää käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten psykoottistasoinen oireilu tai vakavasti toimintakykyä laskeva masennus
  • vakava sosiaalisten tilanteiden pelkotila tai viittomisen estävä sairaus tai vamma
  • muu sairaus tai vamma, joka vaarantaa opiskelijan oman tai muiden käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistuvien tai niissä työskentelevien terveyden tai turvallisuuden
  • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Rikosrekisteriote tulee esittää ennen työpaikalla tapahtuvan oppimisen alkua.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. 

Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?

Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa sinua kohti työelämää.

Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.

Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.

Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:

Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:

Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Tiina Tuomisto

050 441 9938

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi