Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto, osatutkinto (Työvoimakoulutus nro 678539)

Koulutus alkaa 20.08.2018, ja päättyy 19.08.2019

(Hakuaika päättyy 28.07.2018)

Loma 1-26.7.2019 (4 vko)

Hakeutuminen: Linkki hakusivulle (Tiedot-välilehdeltä löytyy hakupainike)

Kuvaus

Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät tiedot ja taidot putkialan erilaisiin asennus-, korjaus- ja kunnossapitotehtäviin. Koulutukseen osallistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa koulutuksen aikana henkilökohtaisen tavoitteen mukaisesti Talotekniikan perustutkinnon (putkiasentaja) tutkinnon osia näyttötutkintona. 
Opiskelija saa riittävät tiedot ja taidot putkialan työtehtäviin sekä valmiudet jatkuvaan ammattitaidon kehittämiseen työelämän tarpeiden mukaan. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi jatkaa koulutusta koko tutkintoon joko oppisopimuksella tai oamehtoisena koulutuksena.

Lisätiedot

Koulutuksen kohderyhmänä ovat oppivelvollisuutensa suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset, 20 vuotta täyttäneet ja alan työtehtäviin soveltuvat henkilöt. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito (vähintään B1.1). Alan työtehtävien luonne edellyttää, että työntekijällä on voimassa oleva B-ajolupa.

Koulutuksen sisältö

Koulutus (20.8.2018-19.8.2019 henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS) mukaan, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutuksen laajuus enintään 240 päivää
- Lämmitysjärjestelmien asennus
- Putkistojen hitsaus
- Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus
- Työpaikalla järjestettävä työssäoppiminen alan yrityksissä (tutkintosuoritukset tehdään pääsääntöisesti työssäoppimispaikoilla.) Opiskelijan tulee itse etsiä itselleen työssäoppimispaikka koulutuksen aikana.
Tutkinnon perusteisiin voit tutustua osoitteessa; www.oph.fi

Koulutuksen aikana suoritettaviin talotekniikan tutkinnon osiin sisällytetään työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökorttikoulutukset.

Opiskelijavalinta

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijassa työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta. Osa hakijoista kutsutaan valitaan hakemusten perusteella haastatteluun, joten hakijalle on eduksi kirjata hakemukseensa selkeästi perustelut koulutukseen hakeutumiselleen.

Koulutukseen hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan joko täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa te-palvelut.fi tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. 

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta asiakaspalvelukeskuksesta,

Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Koulutuksen sisältöön liittyviin kysymyksiin vastaa Esa Ylinärä puh. 040 174 5489, esa.ylinara@keuda.fi.

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja

Esa Ylinärä

040 174 5489

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi