Putkiasentaja, talotekniikan perustutkinto, osatutkinto (Työvoimakoulutus nro 688115)

Koulutus alkaa: 25.11.2019

Hakuaika päättyy: 4.11.2019

Koulutus on tarkoitettu talotekniikasta kiinnostuneille henkilöille, joilla voi olla jo talotekniikan työkokemusta tai he ovat alalle tulevia nuoria / ammatinvaihtajia. Koulutus sopii erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville henkilöille. 

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija hankkii sellaiset ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan putkiasentajan työtehtäviä työmaalla ja työllistymään putkiasentajaksi / apumieheksi

Lisäksi opiskelijalla tulee olla hyvä terveys, riittävä suomen kielen taito (vähintään B1.1) ja voimassa oleva B-ajolupa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat oppivelvollisuutensa suorittaneet työttömät tai työttömyysuhan alaiset, 20 vuotta täyttäneet ja alan työtehtäviin soveltuvat henkilöt. Koulutukseen osallistuvalla tulee olla hyvä terveys ja riittävä suomen kielen taito (vähintään B1.1). Alan työtehtävien luonne edellyttää, että työntekijällä on voimassa oleva B-ajolupa.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Koulutus 2.9.2019 alkaen henkilökohtaistamissuunnitelman (HOKS) mukaan, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen 4-6 kk. Koulutuksen laajuus enintään 240 päivää

  • Lämmitysjärjestelmien asennus
  • Putkistojen hitsaus
  • Käyttövesi- ja viemärijärjestelmien asennus
  • Työpaikalla järjestettävä työssäoppiminen alan yrityksissä (tutkintosuoritukset tehdään pääsääntöisesti työssäoppimispaikoilla.) Opiskelijan tulee itse etsiä itselleen työssäoppimispaikka koulutuksen aikana.

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua osoitteessa; www.oph.fi

Opiskelija saa koulutuksen aikana perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä ja asiakaslähtöisesti, talotekniikan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Lisäksi hän kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Hän myös ymmärtää työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.

Koulutuksen aikana suoritettaviin talotekniikan tutkinnon osiin sisällytetään työturvallisuus-, ensiapu- ja tulityökorttikoulutukset.

OPISKELIJAVALINTA

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijassa työttömille tai työttömyysuhan alaisille henkilöille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) ja kulukorvausta. Kouluutkseen valinta tapahtuu hakemusten perusteella, joten hakijalle on eduksi kirjata hakemukseensa selkeästi perustelut koulutukseen hakeutumiselleen.

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Koulutukseen hakeudutaan joko täyttämällä sähköinen hakemus osoitteessa www.te-palvelut.fi (hakutunnuksena koulutuksen numero 685730) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. 

Tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja koulutuksen aikaisista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta puh. 0295 020 702 ma-pe klo 9-16:15 tai sähköpostitse osoitteesta koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Jarno Silen

0500 421 527

Opinto-ohjaaja

Inga Peltola

050 382 9840

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi