Puutarha-alan ammattitutkinto - floristi (AT), viheraluerakentaja (AT), puistopuutarhuri (AT), tuotantopuutarhuri (AT)

Maa- ja metsätalousalat (sisältää Puutarha-alan)

Puutarha-alan ammattitutkinto on tarkoitettu puutarha-alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai työelämäkokemusta puutarha-alalta hankkineille jatkokoulutukseksi.

Keudassa on valittavana seuraavat osaamisalat:

  • Floristiikan osaamisala, floristi
  • Viheralueiden rakentamisen osaamisala, viheraluerakentaja
  • Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala, puistopuutarhuri
  • Puutarhakasvituotannon osaamisala, tuotantopuutarhuri

Floristiikan osaamisala

Floristi osaa palvella asiakkaita asiantuntevasti, esitellä alan tuotteita ja neuvoa asiakkaita valinnoissa. Hän osaa suunnitella ja tehdä tilattuja kukkasidontatöitä ja käsitellä niihin tarvittavia materiaaleja varmistaen töiden laadun. Hän osaa markkinoida floristista alaa monipuolisesti. Floristi voi työskennellä kukkakaupassa, kukkatalossa, puutarhamyymälässä tai muussa floristisen alan työympäristössä yrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina floristisen alan ammattilaisena.

Lisätiedot: Tiina Räihä

Viheralueiden rakentamisen ja ylläpitämisen osaamisalat

Viheraluerakentajalla on ammattitaito toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänellä on syvällinen osaaminen viheralueiden rakentamistehtävissä. Hän osaa soveltaa kasvillisuus-, ympäristö- ja rakentamisosaamistaan viheralueiden rakentamisessa. Viheraluerakentaja voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viherrakentamisen tehtävissä. Hän voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten tai muiden viherrakentamistöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Puistopuutarhurilla (viheralueiden ylläpitämisen osaamisala) on ammattitaito toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänellä on syvällinen osaaminen viheralueiden ylläpitotehtävissä. Hän osaa käyttää monipuolista kasvien hoitotöihin ja viheralueiden ylläpitoon liittyvää osaamistaan erilaisissa viheralueiden ylläpitotehtävissä. Puistopuutarhuri voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viheralueiden ylläpitämisen tehtävissä. Hän voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten tai muiden viheralueiden ylläpitotöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Lisätiedot: Jyrki Autio

Puutarhakasvituotannon osaamisala

Tuotantopuutarhuri osaa suunnitella ja toteuttaa kasviryhmän viljelyprosessin. Hän osaa huolehtia kasvien kasvukunnosta ja valmistella tuotteet ja pakkaukset myyntikuntoon. Hän tuntee tuotantoon liittyvät tukijärjestelmät ja säädökset. Tuotantopuutarhuri voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä puutarhakasvien tuotannon alalla.

Lisätiedot: Tuula Tiirikainen

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinto suoritetaan päivä-monimuotokoulutuksena.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Saaren kartanolla pidettäviin lähijaksoihin sisältyy teoriaopetusta, harjoituksia käytännön työtehtävissä sekä yritysvierailuja.

Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoille opiskelija etsii itse työpaikat.

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan. Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun edellytysten varmistamiseen (kielitaitovaatimus B2.1). 

Edellytykset opiskelulle

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Koulutukseen osallistuvalla tulee olla suoritettuna alan perustutkinto haettavalta osaamisalalta tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä työkokemusta alalta.

Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saattavat olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 400 euroa.

Tämän lisäksi opiskelija hankkii itse seuraavat välineet:

  • Floristiikan osaamisala: Oppikirja (n. 60 €), työvälineet ja työkalupakki (n. 400 €).
  • Puutarhakasvituotannon osaamisala: Työvaatteet (n. 150 €) ja oppikirjat  (n. 100 €).

Opiskelumaksu laskutetaan kahden kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta. Opiskelijoilla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun opiskelijaravintolassa. Opistossa on asuntola. Koulutus on opintotukikelpoista niiden opiskelijoiden osalta, joille opinnot henkilökohtaistetaan päätoimisiksi. Opinnot on mahdollista suorittaa myös alan työn ohessa.

Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Tiina Räihä

050 386 0887

Opettaja

Tuula Tiirikainen

040 174 5367

Opettaja

Jyrki Autio

040 174 5397

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi