Puutarha-alan ammattitutkinto - floristi (AT), viheraluerakentaja (AT), puistopuutarhuri (AT), tuotantopuutarhuri (AT)

Maa- ja metsätalousalat (sisältää Puutarha-alan)

Puutarha-alan ammattitutkinto on tarkoitettu puutarha-alan perustutkinnon suorittaneille ja/tai työelämäkokemusta puutarha-alalta hankkineille jatkokoulutukseksi.

Keudassa on valittavana seuraavat osaamisalat:

  • Floristiikan osaamisala, floristi
  • Viheralueiden rakentamisen osaamisala, viheraluerakentaja
  • Viheralueiden ylläpitämisen osaamisala, puistopuutarhuri
  • Puutarhakasvituotannon osaamisala, tuotantopuutarhuri

Floristiikan osaamisala

Floristi osaa palvella asiakkaita asiantuntevasti, esitellä alan tuotteita ja neuvoa asiakkaita valinnoissa. Hän osaa suunnitella ja tehdä tilattuja kukkasidontatöitä ja käsitellä niihin tarvittavia materiaaleja varmistaen töiden laadun. Hän osaa markkinoida floristista alaa monipuolisesti. Floristi voi työskennellä kukkakaupassa, kukkatalossa, puutarhamyymälässä tai muussa floristisen alan työympäristössä yrittäjänä, työyhteisön jäsenenä tai freelancerina floristisen alan ammattilaisena.

Floristiikan osaamisalan yhteyshenkilö, opettaja Tiina Räihä p. 050 386 0887, tiina.raiha@keuda.fi 

Viheralueiden rakentamisen ja ylläpitämisen osaamisalat

Viheraluerakentajalla on ammattitaito toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänellä on syvällinen osaaminen viheralueiden rakentamistehtävissä. Hän osaa soveltaa kasvillisuus-, ympäristö- ja rakentamisosaamistaan viheralueiden rakentamisessa. Viheraluerakentaja voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viherrakentamisen tehtävissä. Hän voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten tai muiden viherrakentamistöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Puistopuutarhurilla (viheralueiden ylläpitämisen osaamisala) on ammattitaito toimia viheralan tiiminvetäjänä ja hänellä on syvällinen osaaminen viheralueiden ylläpitotehtävissä. Hän osaa käyttää monipuolista kasvien hoitotöihin ja viheralueiden ylläpitoon liittyvää osaamistaan erilaisissa viheralueiden ylläpitotehtävissä. Puistopuutarhuri voi toimia viheralan tiiminvetäjänä viheralueiden ylläpitämisen tehtävissä. Hän voi toimia kuntien, seurakuntien, yritysten tai muiden viheralueiden ylläpitotöitä tekevien yhteisöjen palveluksessa tai hän voi toimia itsenäisenä yrittäjänä.

Viheralueiden rakentamisen ja - ylläpitämisen osaamisalojen yhteyshenkilö, opettaja Jyrki Autio p. 040 174 5397, jyrki.autio@keuda.fi

Puutarhakasvituotannon osaamisala

Tuotantopuutarhuri osaa suunnitella ja toteuttaa kasviryhmän viljelyprosessin. Hän osaa huolehtia kasvien kasvukunnosta ja valmistella tuotteet ja pakkaukset myyntikuntoon. Hän tuntee tuotantoon liittyvät tukijärjestelmät ja säädökset. Tuotantopuutarhuri voi toimia itsenäisenä yrittäjänä tai työntekijänä puutarhakasvien tuotannon alalla.

Puutarhakasvituotannon osaamisalan yhteyshenkilö, opettaja Tuula Tiirikainen p. 040 174 5367, tuula.tiirikainen@keuda.fi

Hakeutuminen

Jatkuva haku

Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Meiltä ollaan yhteydessä hakijaan kahden viikon sisällä. Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein.

Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Tutkinnon suorittaminen

Päivä-monimuotokoulutus

Tutkinto voidaan suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on tarvittava ammattitaito. Tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuksella.

Koulutus sisältää lähi-, etä- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoja. Lähijaksot ovat Saaren kartanossa Mäntsälässä tapahtuvaa päiväkoulutusta ja päiviin sisältyy teoriaopetusta, harjoituksia käytännön työtehtävissä sekä yritysvierailuja. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen jaksoille opiskelija etsii itse työpaikat.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostitse kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1). 

Edellytykset opiskelulle

Edellytyksenä puutarha-alan ammattitutkintoon on suoritettu puutarha-alan perustutkinto tai sitä vastaavat taidot työelämästä. Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Kustannukset

Opiskelumaksu on 400 euroa. Opiskelumaksu laskutetaan kahden kuukauden sisällä opintojen aloittamisesta. Opiskelijoilla on mahdollisuus maksulliseen ruokailuun opiskelijaravintolassa. Opistossa on asuntola. Koulutus on opintotukikelpoista niiden opiskelijoiden osalta, joille opinnot henkilökohtaistetaan päätoimisiksi. Opinnot on mahdollista suorittaa myös alan työn ohessa.

Hakemuslomakkeen viimeisellä sivulla kysytään maksajatietoja - valitse tähän "Hakija" jos maksat opiskelumaksun itse. Muita kenttiä ei tällöin tarvitse täyttää.

Terveydentilavaatimukset

Puutarha-alan työtehtävissä vaaditaan hyvää fyysistä ja henkistä kuntoa. Jotkin allergiat ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet saatavat esimerkiksi olla esteenä ammatin harjoittamiselle.

Toimipiste
Saaren kartano, Mäntsälä

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Floristiikka

Tiina Räihä

050 386 0887

Opettaja

Puutarhatuotanto

Tuula Tiirikainen

040 174 5367

Opettaja

Viherala

Jyrki Autio

040 174 5397

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi