Rakennusmaalari, pintakäsittelyalan pt, tutkinnon osa (Työvoimakoulutus nro 689078)

Koulutus alkaa: 21.1.2020

Hakuaika päättyy: 7.1.2020

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan pintakäsittelyalan perustutkinnon osan tai osia ja työllistymään rakennusmaalariksi.

Koulutus on tarkoitettu pintakäsittelyalasta kiinnostuneille, joilla voi olla pintakäsittelyalan tai rakennusalan työkokemusta tai he ovat alalle tulevia ammatinvaihtajia. Koulutus sopii erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville.

Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään 20 vuoden ikää, normaalia liikkuvuutta työmaaolosuhteissa sekä riittävää suomen kielen taitotasoa. Koulutus sisältää maahanmuuttajataustaisille tarvittaessa suomen kielen opetusta (S2).

Koulutuksen sisältö

Valittavanan olevat tutkinnonosat, perustutkinto/ammattitutkinto:

  • Lattian päällysteiden uusiminen
  • Pientalojen ulkomaalaus
  • Rakennuspintojen ruiskumaalaus
  • Ruiskutasoitetyöt
  • Korttikoulutukset (työturva, tulityö ja EA1)

Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 5 kk.

Opiskelija saa koulutuksen aikana perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisesti pintakäsittelyalan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Lisäksi hän kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Hän ymmärtää myös työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon osien suorittamiseksi (HOKS). Siinä määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelu, verkko-opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta, oppimisvalmennusta, tietotekniikkaa sekä työelämävalmiuksia ja työkuntoa ylläpitäviä osioita.

Koulutukseen hakeutuminen

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta. Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero 689078) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutukseen valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti.

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätiedot

Lisätietoja koulutuksesta ja sen toteutuksesta antaa Keudan opetus- ja koulutuspalveluiden opinto-ohjaaja Tiina Huuhtanen p. 050 4344 121, tiina.huuhtanen@keuda.fi tai Aki Koski p. 0400 434376, aki.koski@keuda.fi

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00 - 17.00) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi -osoitteesta

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Tiina Huuhtanen

050 434 4121

Opettaja

Aki Koski

0400 434 376

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi