Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Rakennusmaalari, pintakäsittelyalan pt, tutkinnon osa (Työvoimakoulutus nro 692132)

Koulutus alkaa: 24.8.2020

Hakuaika päättyy: 10.8.2020

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan pintakäsittelyalan perustutkinnon osan tai osia ja työllistymään rakennusmaalariksi.
Koulutus on tarkoitettu pintakäsittelyalasta kiinnostuneille, joilla voi olla pintakäsittelyalan tai rakennusalan työkokemusta tai he ovat alalle tulevia ammatinvaihtajia. Koulutus sopii erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville.

Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään 20 vuoden ikää, normaalia liikkuvuutta työmaaolosuhteissa sekä riittävää suomen kielen taitotasoa. Koulutus sisältää maahanmuuttajataustaisille tarvittaessa suomen kielen opetusta (S2).

Koulutuksen sisältö

Valittavana olevat tutkinnon osat, perustutkinto/ammattitutkinto:

  • Lattian päällysteiden uusiminen
  • Pientalojen ulkomaalaus
  • Rakennuspintojen ruiskumaalaus
  • Ruiskutasoitetyöt
  • Uudisrakennusmaalaus
  • Rakennuspintojen ruiskumaalaus
  • Korttikoulutukset (työturva, tulityö ja EA1)


Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin kuusi kuukautta.

Opiskelija saa koulutuksen aikana perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisesti pintakäsittelyalan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Lisäksi hän kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Hän ymmärtää myös työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon osien suorittamiseksi (HOKS). Siinä määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelu, verkko-opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena.

Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta, oppimisvalmennusta, tietotekniikkaa sekä työelämävalmiuksia ja työkuntoa ylläpitäviä osioita.

Hakeutuminen

Koulutukseen hakeudutaan täyttämällä sähköinen hakemus TE-palveluiden sivuilla (linkki tämän koulutuksen hakusivulle löytyy tämän sivun yläosasta) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, sinun on vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksen käsittelyä voit seurata TE-palveluiden Oma asioinnissa kohdassa koulutushakemus.

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta

Koulutukseen valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto.

Lisätietoja

Lisätietoja koulutuksesta ja sen toteutuksesta: Keudan opetus- ja koulutuspalvelut, opinto-ohjaaja Tiina Huuhtanen p. 050 434 4121, tiina.huuhtanen@keuda.fi tai Aki Koski p. 0400 434 376, aki.koski@keuda.fi

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista: TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus, Koulutusneuvonta, p. 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00 - 17.00) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Tiina Huuhtanen

050 434 4121

Opettaja

Aki Koski

0400 434 376

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi