Rakentamisen perusteet, rakennusmies, rakennusalan pt, osa (Työvoimakoulutus nro 688041)

Koulutus alkaa: 28.10.2019

Hakuaika päättyy: 14.10.2019

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa riittävät ammatilliset valmiudet, joiden avulla hän pystyy suorittamaan rakennusmiehen työtehtäviä työmaalla ja työllistymään rakennusmieheksi, rakennusapumieheksi tai rakennussiivoojaksi.

Koulutus on tarkoitettu rakennusalasta kiinnostuneille, joilla voi olla rakennusalan työkokemusta tai he ovat alalle tulevia nuoria/ammatinvaihtajia. Koulutus sopii erityisesti fyysiseen työhön tottuneille, hyvän motivaation ja palveluasenteen omaaville ja itsenäiseen työskentelyyn kykeneville.

Koulutukseen valittavilta edellytetään vähintään 20 vuoden ikää, normaalia liikkuvuutta työmaaolosuhteissa sekä riittävää suomen kielen taitotasoa (vähintään A2.) Koulutus sisältää maahanmuuttajataustaisille tarvittaessa suomen kielen opetusta (S2).

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Valittavanan olevat tutkinnonosat:

  • Purkutyöt (asbestinpurkutyöt)
  • Sisäsuojaukset
  • Valmistelevat työt
  • Työmaapalvelut
  • Rakennussiivous
  • Korttikoulutukset (työturva, tulityö ja EA1)

Koulutuksen kesto HOKSin mukaisesti, noin 4-5 kk.

Opiskelija saa koulutuksen aikana perusvalmiudet työskennellä alan töissä itsenäisesti tai työryhmän jäsenenä asiakaslähtöisesti rakennusalan monipuolisissa erilaisissa asiakaskohteissa ja työtehtävissä. Lisäksi hän kykenee itsenäisesti valitsemaan oikeat materiaalit, työvälineet ja työtavat. Hän ymmärtää myös työturvallisuuden, taloudellisuuden, asiakaspalvelun ja yrittäjyyden merkityksen.

Opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma tutkinnon osien suorittamiseksi (HOKS). Siinä määritellään koulutuksen kesto ja toteuttamistavat, joten koulutuksen kesto on henkilökohtainen. Koulutus toteutetaan monimuotokoulutuksena: lähiopetus (alustukset, luennot, harjoitukset, oppimistehtävät), itseopiskelu, verkko-opiskeluna sekä työpaikalla tapahtuvana oppimisena. 

Koulutukseen sisältyy myös työnhakuvalmennusta, oppimisvalmennusta, tietotekniikkaa sekä työelämävalmiuksia ja työkuntoa ylläpitäviä osioita. 

KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN

Työvoimakoulutus on tarkoitettu ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille TE-toimiston asiakkaille, joiden työnhaku on voimassa TE-toimistossa. Opiskelijoille maksetaan koulutuksen aikana työttömyysetuutta (mahdollisesti korotettuna) sekä kulukorvausta. Hae koulutukseen joko täyttämällä sähköinen hakemus internet-osoitteessa www.te-palvelut.fi -> haussa oleva työvoimakoulutus (hakusanana toimii koulutuksen numero) tai jättämällä paperihakemus työ- ja elinkeinotoimistoon. Mikäli täytät sähköisen hakemuksen ilman pankkitunnuksia, on Sinun vahvistettava hakemuksesi TE-toimistossa ennen hakuajan päättymistä. Koulutushakemuksesi käsittelyä voit seurata www.te-palvelut.fi > Oma asiointi > koulutushakemus.

Koulutkseen valinta tehdään hakemusten perusteella, joten ole hyvä ja perustele hakemuksesi huolellisesti. Esivalinnan jälkeen osa hakijoista voidaan kutsua haastatteluun. Haastattelukutsut lähetetään postitse.

Opiskelijavalinnasta vastaa Uudenmaan TE-toimisto. 

Lisätietoja koulutuksen aikaisista etuuksista saa TE-hallinnon asiakaspalvelukeskuksesta, Koulutusneuvonta, puh 0295 020 702 (ma-pe klo 9.00 - 17.00) tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi -osoitteesta

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Tiina Huuhtanen

050 434 4121

Opettaja

Aki Koski

0400 434 376

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi