Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot lähihoitajille ja perusopinnot suorittaneille

Terveys- ja hyvinvointialat

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot on suunnattu lähihoitajaksi valmistuneille, jotka haluavat täydentää osaamistaan esimerkiksi siirtyessään alalla uuden asiakasryhmän pariin sekä niille, jotka haluavat täydentää opintojaan.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

 • Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Valitse joko "Hakulomake" tai "Hakulomake oppisopimukseen" sen mukaan, kumpaan toteutustapaan haet.
 • Kutsumme sinut ohjauspäivään sähköpostitse.
 • Jos haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse.
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.
 • Haastattelun jälkeen opiskelijavalinta vahvistetaan ja hakijoille lähetetään tieto valinnasta tai valitsematta jättämisestä.

Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Opintojen suorittaminen

Opinnot suoritetaan joko päivä-monimuotokoulutuksena, ilta-monimuotokoulutuksena tai oppisopimuksella. Koulutus kestää henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti noin vuoden.

Osaamisalaopinnoissa valitaan yksi osaamisalavaihtoehdoista ja tarvittaessa suoritetaan valinnainen tutkinnon osa.

Päivä-monimuotokoulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä etä- ja verkko-opiskelua. Lähiopetusta on päiväsaikaan noin neljänä päivänä viikossa. Opetusta on useissa eri toimipisteissä. Katso osaamisalat toimipisteittäin alta.

Ilta-monimuotokoulutus sisältää työpaikalla tapahtuvaa oppimista sekä etä- ja verkko-opiskelua. Lähiopetusta on 2-3 iltana viikossa. Toiminnalliset lähiopetuskerrat maanantai- ja tiistai-iltaisin Tuusula Kirkkotien toimipisteessä.

Oppisopimuskoulutus sisältää työpaikalla tapahtuvan oppimisen lisäksi noin yhden lähipäivän kuukaudessa. Kaikki osaamisalaopinnot on mahdollista suorittaa oppisopimuksella.

Osaamisalat toimipisteittäin

Tuusula

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus (päivä-monimuoto) 
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (päivä-monimuoto & ilta-monimuoto)
 • Mielenterveys- ja päihdetyö (päivä-monimuoto)
 • Sairaanhoito ja huolenpito (päivä-monimuoto & ilta-monimuoto)
 • Vammaistyö (päivä-monimuoto)

  Lisätiedot: opinto-ohjaaja Outi Kari

 • Vammaistyö (oppisopimus, aloitus 16.1.2020 klo 13-16)

  Lisätiedot: asiakkuuspäällikkö Sirpa Tuomisto

Mäntsälä

 • Sairaanhoito ja huolenpito (päivä-monimuoto)

  Lisätiedot: vastuuohjaaja Virpi Tahvanainen
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (oppisopimus tai koulutussopimus syksystä 2019 & päivä-monimuoto tammikuusta 2020 alkaen)

  Lisätiedot: vastuuohjaaja Katja Eskelinen

 • Mielenterveys- ja päihdetyö (oppisopimus, aloitus 7.1.2020 klo 13-16, hae 20.12.2019 mennessä)

  Lisätiedot: asiakkuuspäällikkö Sirpa Tuomisto

Nurmijärvi

 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (päivä-monimuoto)

  Lisätiedot: vastuuohjaaja Jenni Marstio
 • Sairaanhoito ja huolenpito (päivä-monimuoto)

  Lisätiedot: vastuuohjaaja Pihla Markkanen

Järvenpää

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutuminen (oppisopimus, aloitus 12.12.2019 klo 13-16, hae 30.11.2019 mennessä)
 • Sairaanhoito ja huolenpito (vanhustyöhön suuntautunut oppisopimus, aloitus 12.12.2019 klo 13-16, hae 30.11.2019 mennessä)

  Lisätiedot: asiakkuuspäällikkö Sirpa Tuomisto

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Oppisopimustoteutus edellyttää alan työpaikkaa.

Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoita pyydetään esittämään rikostaustaote opintojen alkaessa.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus tai muu psyykkistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • tuki- ja liikuntaelimistön sairaus, vammat tai muu fyysistä terveyttä ja toimintakykyä rajoittava sairaus, joka estää koulutukseen liittyvissä käytännön tehtävissä toimimisen
 • toimintakykyä rajoittava ihon sairaus kuten krooninen ihottuma, joka estää koulutukseen liittyvissä tehtävissä toimimisen
 • päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus.

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Oppikirjoista tulee lisäkustannuksia (n. 50-100 euroa).

Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Toimipiste
Wärtsilänkatu 7, Järvenpää
Kirkkotie 31, Tuusula
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä
Lopentie 20, Nurmijärvi

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Outi Kari

050 434 4105

Opettaja

Virpi Tahvanainen

040 174 4459

Opettaja

Katja Eskelinen

040 174 4437

Tuntiopettaja päätoiminen

Jenni Marstio

050 441 9931

Opettaja

Pihla Markkanen

040 174 5604

Asiakkuuspäällikkö

Terveys- ja hyvinvointialat, kasvatus- ja liikunta-ala, hius- ja kauneusala

Sirpa Tuomisto

040 174 4455

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi