< Takaisin tutkintohakuun

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon osaamisalaopinnot lähihoitajille ja perusopinnot suorittaneille

Terveys- ja hyvinvointialat
Tutkinnon nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Hakulomake avoinna ympäri vuoden, tarkemmat koulutusten aloitusajankohdat löydät alta.

Hakulomake

Sinustako ammattilainen?

Osaamisalahaussa voivat hakea

 • lähihoitajiksi opiskelevat, joilla tutkinnon osat Kasvun tukeminen, Hoito ja huolenpito sekä Kuntoutumisen tukeminen ovat suoritettuina ennen osaamisalan alkua
 • lähihoitajiksi valmistuneet, jotka haluavat suorittaa toisen osaamisalan täydennyskoulutuksena

Saat vahvistuksen hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Hakeutuminen

Koulutus alkaa 14.3.2018 päiväopinnot, monimuotokoulutus Tuusula:

 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus
 • Mielenterveys ja päihdetyö
 • Sairaanhoito ja huolenpito (täynnä, seuraava aloitus elokuussa)
 • Vammaistyö
 • Vanhustyö

Koulutus alkaa 8.1.2018 päiväopinnot, monimuotokoulutus Tuusula:

 • yllä olevat tutkinnon osat

Koulutus alkaa 14.3.2018 päiväopinnot, monimuotokoulutus Tuusula:

 • yllä olevat tutkinnon osat

Koulutus alkaa 12.3.2018 iltaopinnot, monimuotokoulutus Tuusula:

 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Koulutus alkaa tammikuussa 2018 iltaopinnot, monimuotototeutus, oppisopimus Kerava:

 • Mielenterveys ja päihdetyö

Koulutus alkaa elokuussa 2018 päiväopinnot, Nurmijärvi:

 • Sairaanhoito ja huolenpito ja
 • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Hakuajan jälkeen tulleet hakemukset siirtyvät automaattisesti seuraavaan hakuun.

Kielitaitovaatimukset

Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielen taitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun kielikokeeseen (kielitaitovaatimus B1.1).

Pääsy-/soveltuvuuskokeet

Koulutukseen hakeville järjestetään haastattelu, jossa tarkistetaan edellytykset osaamisalaopintojen suorittamiseen sekä selvitetään hakijan opiskelumahdollisuudet.

Kustannukset

Koulutus on maksuton. Opiskeluvälineistä tule lisäkustannuksia.

Tutkinnon suorittaminen 

Osaamisalaopinnoissa valitaan yksi osaamisalavaihtoehdoista ja tarvittaessa suoritetaan valinnainen tutkinnon osa.

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta, yhdestä osaamisalavaihtoehdosta sekä yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Koulutuksen suorittaminen päiväkoulutuksena

Valmistava koulutus toteutetaan osana nuorten opetusryhmiä. Lähiopetusta on noin 4 - 5 pv viikossa päiväopetuksena.

Koulutuksen suorittaminen monimuotokoulutuksena

Tutkintoon valmistava koulutus toteutetaan päivisin tai iltaisin järjestettävänä monimuotokoulutuksena, joka sisältää lähiopetusta, etä/verkko-opiskelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, yleensä päivisin. Päivä-monimuotokoulutus alkaa tammi-, maalis-, elo- ja lokakuussa. Ilta-monimuotokoulutus alkaa marraskuussa 2017 ja maaliskuussa 2018.

Koulutuksen suorittaminen oppisopimuksena

Jos sinulla on alan työpaikka, voit suorittaa koulutuksen myös oppisopimuskoulutuksena. (lisätietoja oppisopimuksesta)

Koulutuspaikkakunnat

Tuusula Kirkkotie

Kerava Keskikatu

Nurmijärvi Lopentie

Mäntsälä Lukkarinpolku

Edellytykset opiskelulle

Terveydentilavaatimukset ja rikostaustaote

Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoilta pyydetään rikostaustaote opintojen alkaessa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä voi olla sellaiset psyykkiset sairaudet, jotka estävät käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen osallistumisen, kuten ajankohtainen hoitamaton psykoosi tai vaikea toimintakykyä laskeva masennus sellaiset fyysiset sairaudet kuten tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet tai vammat sekä krooniset ihottumat, jotka rajoittavat toimintakykyä siinä määrin, että estävät käytännön tehtävissä tai työssäoppimisessa toimimisen veriteitse tarttuva sairaus saattaa rajoittaa käytännön tehtäviin tai työssäoppimiseen sijoittumista päihteiden ongelmakäyttö tai päihderiippuvuus. Koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hakijalta hänen terveydentilansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia varten. Tietoja voi pyytää milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta. (Opetushallituksen määräys 27/011/2015).

Lisätietoja

Opiskelijavalinta

Hakijat kutsutaan haastatteluun. Kutsukirje lähetetään sähköpostitse. Haastattelun jälkeen opiskelijavalinta vahvistetaan ja hakijoille lähetetään tieto valinnasta tai valitsematta jättämisestä.