Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - lähihoitaja

Terveys- ja hyvinvointialat

Arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi!

Lähihoitajana teet ihmisläheistä työtä moniammatillisessa ympäristössä suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja dokumentoiden. Työn ytimessä on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen. Tehtäviisi kuuluu kokonaisvaltainen arjen askareissa auttaminen mm. peseminen, pukeminen, ravitsemus, liikkuminen ja kommunikoinnissa avustaminen.

Keudassa tarjoamme laadukasta lähihoitajan koulutusta ajanmukaisissa oppimisympäristöissä. Meillä opiskelet työelämälähtöisesti ja sinulla on mahdollisuus monipuoliseen työpaikalla oppimiseen. Saat tukea yksilölliseen oppimiseen ja työllistymiseen. Pääset mukaan työelämäprojekteihin, opintokäynneille erilaisiin työpaikkoihin sekä alan verkostoihin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Vastuullinen työote
 • Asiakaslähtöiset kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot
 • Tietoon perustuvat työskentelytaidot

Työllistyminen

Lähihoitajaksi valmistuttuasi voit työskennellä päiväkodissa, iltapäiväkerhossa, koulussa, perhekodissa, päivä- ja työtoimintakeskuksessa, asiakkaan kodissa, asumispalvelussa, hoivakodissa, kuntoutusyksikössä, sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

 • Poikkeuksena 12.8.2019 alkava ilta-monimuotokoulutus, johon hakuaika päättyy 31.7.2019.
 • Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella.
 • Kutsumme kaikki hakijat ohjauspäivään sähköpostitse. 

Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Koulutukseen voit hakea minkälaisella koulutus- tai työtaustalla tahansa. Täytä hakulomake ja katsomme yhdessä kanssasi, minkälainen koulutuksen toteutus sopisi parhaiten juuri sinulle. Voit täyttää hakemuksen milloin vain ja otamme sinuun yhteyttä.

Katso opintojen aloitukset kohdasta Tutkinnon suorittaminen.

Yhteishaku

Yhteishaun seuraava hakuaika on helmi-maaliskuussa 2020 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja lukion päättävät.

Tutustumispäivät

Mäntsälä Lukkarinpolku

Toiminnalliset pajapäivät ja lyhyet infot

25.9.2019 klo 8.30-14.30
9.10.2019 klo 8.30-14.30
30.10.2019 klo 8.30-14.30
5.11.2019 klo 13-14
20.11.2019 klo 8.30-14.30
3.12.2019 klo 13-14
11.12.2019 klo 8.30-14.30
9.1.2020 klo 13-14
15.1.2020 klo 8.30-14.30
11.2.2020 klo 13-14

Ilmoittautuminen Lukkarinpolun pajapäiviin ja koulutusinfoihin PopUp-koulun kautta tästä linkistä.

Nurmijärvi Lopentie

Tutustumispäivät:

26.11.2019 klo 10-14
9.1.2020 klo 10-14
10.1.2020 klo 10-14

Ilmoittautumiset Lopentien tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi

Tuusula Kirkkotie

5.11.2019 klo 13-14 (ilmoittautuminen Päivi Nevalainen paivi.nevalainen@keuda.fi)
20.11.2019 klo 9-14 (ilmoittautuminen Outi Kari, outi.kari@keuda.fi)
3.12.2019 klo 13-14 (ilmoittautuminen Outi Kari, outi.kari@keuda.fi)
11.2.2020 klo 13-14 (ilmoittautuminen Päivi Nevalainen paivi.nevalainen@keuda.fi)

Ilmoittautuminen Kirkkotien pajapäiviin aukeaa pian PopUp-koulun kautta tästä linkistä.

Muut Keudan avoimet ovet ja yleiset koulutusinfot löydät täältä.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa joko päivä-monimuotokoulutuksena, ilta-monimuotokoulutuksena tai päiväkoulutuksena.

Lähihoitajan pakollisia tutkinnon osia voi opiskella Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Myöhemmin valitaan osaamisalat.

Keudassa on tarjolla seuraavat osaamisalat

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus (Tuusula)
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (Nurmijärvi ja Tuusula)
 • Mielenterveys- ja päihdetyö (Tuusula)
 • Sairaanhoito ja huolenpito (Nurmijärvi ja Tuusula)
 • Vammaistyö (Tuusula)

Toteutusvaihtoehdot

Päiväkoulutus Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä.  Opintojen aloitukset katsotaan valittujen opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisesti.

Päivä-monimuotokoulutus Tuusulassa, alkaa elokuussa 2019. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa (ammatillisia opintoja tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin ja yhteisiä tutkinnon osia maanantaisin), etätehtäviä, verkko-opintoja ja työelämässä oppimista.

Ilta-monimuotokoulutus Tuusulassa, alkaa 12.8.2019 osaamisaloilla Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito sekä Sairaanhoito ja huolenpito. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa (kahtena iltana viikossa klo 16.30-20.00), etätehtäviä, verkko-opintoja ja työelämässä oppimista (myös päiväaikoina).

Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin kuvan alla olevan linkin kautta (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Koulutuksen kesto henkilökohtaisen suunnitelman mukaan päiväkoulutuksessa noin 2-3 vuotta ja monimuotokoulutuksessa noin 1,5-2 vuotta.

Edellytykset opiskelulle

Jos äidinkielesi ei ole suomi eikä suomenkielentaitoasi voida muulla tavoin osoittaa, saat kutsun sähköpostitse osaamiskartoitukseen.

Monimuotokoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoiden tulee esittää rikostaustaote opintojen alkaessa.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
 • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
 • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
 • sairaus joka tarttuu veren kautta (esim. hepatiitti tai hiv)
 • päihdeongelma tai –riippuvuus (alkoholi, huumeet)

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Koulutuksen järjestäjä voi pyytää opiskelijaksi hakijalta hänen terveydentilansa koskevia tietoja opiskelijaksi ottamisen arviointia varten. Tietoja voi pyytää milloin tahansa hakeutumisvaiheen aikana riippumatta hakijan omasta ilmoituksesta. (Opetushallituksen määräys 27/011/2015).

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. 

Opiskelijalle tulee kustannuksia oppikirjoista (n. 200 €) ja työkengistä (n. 50 €). 

Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Opinto-ohjaajat

Tuusula, Kirkkotie: Outi Kari

Mäntsälä, Lukkarinpolku: Eija Toivanen

Nurmijärvi, Lopentie: Kalle Määttä

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?

Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa sinua kohti työelämää.

Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.

Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.

Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:

Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:

Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä
Lopentie 20, Nurmijärvi

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Outi Kari

050 434 4105

Opinto-ohjaaja

Kalle Määttä

050 439 7691

Opinto-ohjaaja

Eija Toivanen

050 321 9155

Hakupalvelut

040 174 5579
hakupalvelut@keuda.fi