Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto - lähihoitaja

Terveys- ja hyvinvointialat

Arvokasta työtä ihmisten auttamiseksi!

Lähihoitajana teet ihmisläheistä työtä moniammatillisessa ympäristössä suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti ja dokumentoiden. Työn ytimessä on erilaisten ja eri-ikäisten ihmisten kohtaaminen, ohjaaminen ja auttaminen. Tehtäviisi kuuluu kokonaisvaltainen arjen askareissa auttaminen mm. peseminen, pukeminen, ravitsemus, liikkuminen ja kommunikoinnissa avustaminen.

Keudassa tarjoamme laadukasta lähihoitajan koulutusta ajanmukaisissa oppimisympäristöissä. Meillä opiskelet työelämälähtöisesti ja sinulla on mahdollisuus monipuoliseen työpaikalla oppimiseen. Saat tukea yksilölliseen oppimiseen ja työllistymiseen. Pääset mukaan työelämäprojekteihin, opintokäynneille erilaisiin työpaikkoihin sekä alan verkostoihin.

Ammattilaisen tärkeimmät ominaisuudet TOP 3

 • Vastuullinen työote
 • Asiakaslähtöiset kohtaamis- ja vuorovaikutustaidot
 • Tietoon perustuvat työskentelytaidot

Työllistyminen

Lähihoitajaksi valmistuttuasi voit työskennellä päiväkodissa, iltapäiväkerhossa, koulussa, perhekodissa, päivä- ja työtoimintakeskuksessa, asiakkaan kodissa, asumispalvelussa, hoivakodissa, kuntoutusyksikössä, sairaalassa tai terveyskeskuksessa.

Hakeutuminen

Jatkuva haku

 • Hae koulutukseen tämän sivun yläosasta löytyvällä hakulomakkeella. Valitse joko "Hakulomake" tai "Hakulomake oppisopimukseen" sen mukaan, kumpaan toteutustapaan haet.
 • Kutsumme sinut ohjauspäivään sähköpostitse
 •  Jos haet oppisopimukseen olemme sinuun yhteydessä puhelimitse
 • Jos äidinkielesi ei ole suomi tai suomenkielentaitoasi ei voida muulla tavoin osoittaa, saat sähköpostiisi kutsun osaamiskartoitukseen.

Tarkistathan että sähköpostiosoitteesi ja puhelinnumerosi ovat hakemuksessasi oikein. Saat myös automaattisen vahvistusviestin hakemuksesi vastaanotosta sähköpostiisi. Tarkistathan myös roskapostikansion!

Koulutukseen voit hakea minkälaisella koulutus- tai työtaustalla tahansa. Täytä hakulomake ja katsomme yhdessä kanssasi, minkälainen koulutuksen toteutus sopisi parhaiten juuri sinulle. Voit täyttää hakemuksen milloin vain ja otamme sinuun yhteyttä.

Katso opintojen aloitukset kohdasta Tutkinnon suorittaminen.

Yhteishaku

Yhteishaun seuraava hakuaika on 18.2.-10.3.2020 osoitteessa www.opintopolku.fi. Yhteishaussa hakevat pääsääntöisesti peruskoulun ja lukion päättävät.

Tutustumispäivät

Mäntsälä Lukkarinpolku

Toiminnalliset pajapäivät ja lyhyet infot

25.9.2019 klo 8.30-14.30
9.10.2019 klo 8.30-14.30
30.10.2019 klo 8.30-14.30
5.11.2019 klo 13-14
20.11.2019 klo 8.30-14.30
3.12.2019 klo 13-14
11.12.2019 klo 8.30-14.30
9.1.2020 klo 13-14
15.1.2020 klo 8.30-14.30
11.2.2020 klo 13-14

Ilmoittautuminen Lukkarinpolun pajapäiviin ja koulutusinfoihin PopUp-koulun kautta tästä linkistä.

Nurmijärvi Lopentie

Tutustumispäivät:

26.11.2019 klo 10-14
9.1.2020 klo 10-14
10.1.2020 klo 10-14

Ilmoittautuminen Lopentien tutustumispäiviin: opinto-ohjaaja Kalle Määttä, kalle.maatta@keuda.fi

Tuusula Kirkkotie

5.11.2019 klo 13-14
20.11.2019 klo 9-14
3.12.2019 klo 13-14
11.2.2020 klo 13-14

Ilmoittautuminen Kirkkotien pajapäiviin aukeaa pian PopUp-koulun kautta tästä linkistä.

Lisätiedot paivi.nevalainen@keuda.fi tai outi.kari@keuda.fi

Muut Keudan avoimet ovet ja yleiset koulutusinfot löydät täältä.

Tutkinnon suorittaminen

Tutkinnon voi suorittaa joko päivä-monimuotokoulutuksena, ilta-monimuotokoulutuksena tai päiväkoulutuksena. Tutkinnon tai tutkinnon osia voi suorittaa myös koulutus- tai oppisopimuksella.

Lähihoitajan pakollisia tutkinnon osia voi opiskella Mäntsälässä, Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Myöhemmin valitaan osaamisalat.

Keudassa on tarjolla seuraavat osaamisalat

 • Ikääntyvien hoito ja kuntoutus (Tuusula ja Järvenpää oppisopimus)
 • Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito (Nurmijärvi ja Tuusula)
 • Mielenterveys- ja päihdetyö (Tuusula)
 • Sairaanhoito ja huolenpito (Nurmijärvi, Tuusula ja Järvenpää oppisopimus)
 • Vammaistyö (Tuusula)

Toteutusvaihtoehdot

Päiväkoulutus Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä.  Opintojen aloitukset katsotaan valittujen opiskelijoiden kanssa henkilökohtaisesti. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Päivä-monimuotokoulutus Tuusulassa 7.1.2020. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa (ammatillisia opintoja tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin ja yhteisiä tutkinnon osia maanantaisin), etätehtäviä, verkko-opintoja ja työelämässä oppimista. Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Ilta-monimuotokoulutus Tuusulassa, alkaa 7.1.2020 osaamisaloilla Lasten ja nuorten kasvatus ja hoito sekä Sairaanhoito ja huolenpito. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa (kahtena iltana viikossa klo 16.30-20.00), etätehtäviä, verkko-opintoja ja työelämässä oppimista (myös päiväaikoina). Opiskelun aloitusajankohta sovitaan kanssasi henkilökohtaisesti, jos sinut valitaan opiskelijaksi.

Oppisopimuskoulutus Järvenpään Wärtsilänkadulla. Opinnot sisältävät opiskelua oppilaitoksessa kerran viikossa tiistaisin, etätehtäviä, verkko-opintoja sekä alan työpaikalla oppimista. Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista hankitaan oppisopimuksella. Autamme tarvittaessa oppisopimuspaikan löytämisessä.

Nopeasti työelämään - hanki osaamista suorittamalla tutkinnon osa

Mikäli haluat täydentää aiempaa osaamistasi suorittamalla tutkintoa pienemmän kokonaisuuden, tutustuthan tarjolla oleviin tutkinnon osiin (Alan opiskelu Keudassa). Täytä tutkinnon hakulomake ja kirjoita hakemuksen lisätietoja-kenttään haettavan tutkinnon osan nimi.

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma

Opintojen alussa kanssasi laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS), jossa sovitaan suoritettavista opintokokonaisuuksista sekä kartoitetaan osaamisesi ja mahdollinen tuen tarpeesi. Koulutuksen kesto on yksilöllinen ja pohjautuu HOKSiin. Osaaminen osoitetaan näytöillä ja aiemmin hankittu osaaminen tunnustetaan.

Koulutuksen kesto henkilökohtaisen suunnitelman mukaan päiväkoulutuksessa noin 2-3 vuotta ja monimuotokoulutuksessa noin 1,5-2 vuotta.

Edellytykset opiskelulle

Opiskelu edellyttää riittävää suomen kielen taitoa, joka arvioidaan osaamiskartoituksessa tai todistusten perusteella.

Oppisopimuskoulutus edellyttää alan työpaikkaa, jossa osaamista hankitaan oppisopimuksella.

Monimuotokoulutuksessa on eduksi alan työpaikka, jossa osaamista voidaan hankkia koulutus- tai oppisopimuksen avulla.

Lähihoitajan opinnoissa ja työssä korostuvat hyvä psyykkinen tasapaino, fyysinen toimintakyky sekä yhteistyötaidot. Opiskelijoiden tulee esittää rikostaustaote opintojen alkaessa.

Opiskelijaksi hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset. Esteenä koulutukseen osallistumiselle voivat olla:

 • psyykkinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. psykoosi, jota ei ole hoidettu tai vaikea masennus)
 • fyysinen sairaus, joka estää työnteon tai työssä oppimisen (esim. tuki- ja liikuntaelimistön sairaus tai vamma)
 • krooninen ihottuma, joka estää työnteon tai työssä oppimisen
 • päihdeongelma tai –riippuvuus (alkoholi, huumeet)

Koulutus kuuluu SORA-lainsäädännön alle.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta. 

Opiskelijalle tulee kustannuksia oppikirjoista (n. 200 €) ja työkengistä (n. 50 €). 

Hakulomakkeessa kysytään koulutuksen maksajaa, voit klikata tähän "HAKIJA" ja pääset eteenpäin. Maksajaa kysytään hakulomakkeessa, koska ammattitutkinnoissa ja erikoisammattitutkinnoissa on opiskelumaksu ja niissä käytetään samaa hakulomaketta kuin maksuttomissa perustutkinnoissa.

Opinto-ohjaajat

Tuusula, Kirkkotie: Outi Kari ja Päivi Nevalainen

Mäntsälä, Lukkarinpolku: Johanna Leinonen

Nurmijärvi, Lopentie: Kalle Määttä ja Eero Lounela

Järvenpää, Wärtsilänkatu: Minna Hirvonen

Järvenpää, Wärtsilänkatu (oppisopimus): Ulla-Riitta Kara

Mihin tähtäät opintojen jälkeen?

Valmistuttuasi Keudasta sinulla on uusi ammatti, joka tarjoaa sinulle uusia työmahdollisuuksia. Ura- ja rekrytointipalvelu Voima auttaa sinua kohti työelämää.

Ammatillinen perustutkinto antaa jatko-opintokelpoisuuden ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin. Keudan opiskelijana sinulla on myös mahdollisuus suorittaa ammattikorkeakouluopintoja jo opintojen aikana ns. väyläopintoina.

Myöhemmin työkokemusta hankittuasi voit jatkaa opintojasi Keudassa ammattitutkintoon ja erikoisammattitutkintoon.

Alalle sopivia ammatti- tai erikoisammattitutkintoja Keudassa:

Jos etenet urallasi esimies- tai johtotehtäviin, voit vahvistaa osaamistasi suorittamalla Keudassa:

Keudassa voit myös hankkia eri aloilla tarvittavia pätevyyksiä ja sertifikaatteja mm. korttikoulutuksiin tai muuhun täydennyskoulutukseen osallistumalla.

Toimipiste
Kirkkotie 31, Tuusula
Lukkarinpolku 2, Mäntsälä
Lopentie 20, Nurmijärvi

Yhteyshenkilöt

Opinto-ohjaaja

Outi Kari

050 434 4105

Opinto-ohjaaja

Kalle Määttä

050 439 7691

Opinto-ohjaaja

Eija Toivanen

050 321 9155

Opinto-ohjaaja

Minna Hirvonen

050 594 0165

Opinto-ohjaaja

Johanna Leinonen

040 174 5508

Opinto-ohjaaja

Päivi Nevalainen

050 441 9928

Opinto-ohjaaja

Eero Lounela

050 432 0425

Hakupalvelut

09 2738 3700
hakupalvelut@keuda.fi