Keudan toiminta epidemiatilanteen aikana. Lue tästä >

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus

Yleissivistävä koulutus

Opiskele suomen kieltä jatko-opintoja ja työelämää varten!

Hakeutuminen ei ole käynnissä.

Koulutus alkaa: Seuraava ajankohta ei ole vielä tiedossa.

Koulutuksen tavoitteena on oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai työelämää varten sekä saada tietoja ja taitoja arkielämään ja asioiden hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa. Opinnot sisältävät kieli- ja kulttuuriopintoja sekä työelämätietoutta. Lähiopetuksen lisäksi tehdään opintokäyntejä eri kohteisiin. Koulutus sisältää myös etätehtäviä.

Koulutus antaa perusvalmiudet ammatinvalintaan ja työkokeiluun. Koulutuksen jälkeen opiskelija voi hakeutua esimerkiksi opiskelemaan tutkinnon osaa tai työhön työkokeiluun.

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia ovat

  • suomen kieli ja viestintätaidot (mm. suomi toisena kielenä ja tieto- ja viestintätekniikka)
  • työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämätietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan peruspalvelut)
  • ohjaus (mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman tekeminen)

Koulutus toteutetaan päivä-monimuoto-opintoina. Lähiopetusta on kolmena päivänä viikossa (ma, ke ja to) klo 12-15.30. Tämän lisäksi on itsenäistä työskentelyä neljä tuntia viikossa. Opiskeluaika on yhteensä 16 tuntia/viikko. Aikataulu täsmentyy, kun opiskelijavalinnat on tehty.

Kenelle

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus on erityisesti maahanmuuttajille suunnattu kansanopistolinja. Se on tarkoitettu henkilölle, joka

  • on täyttänyt 25 vuotta
  • on luku- ja kirjoitustaitoinen
  • jonka suomen kieli on kehittyvällä tasolla.

Koulutus on tarkoitettu sellaisille hakijoille, joille Aikuisten perusopetus on liian pitkä koulutuspolku ja joiden opiskeluvalmiudet ja kielitaito tarvitsee tukea ennen työelämään tai tutkintokoulutukseen hakeutumista.

Kustannukset

Koulutus on rahoitettu opintoseteliavustuksella. Opiskelijan maksettavaksi jää omavastuuosuus 50 euroa. Opiskelu on opiskelijalle sivutoimista.

Toimipiste
Sarviniitynkatu 9, Kerava

Yhteyshenkilöt

Opettaja

Päivi Juntunen

040 174 4533

Koulutusjohtaja, vararehtori

Arja Koli

040 174 5362

Hakeutumispalvelut

09 2738 3700
hakeutumispalvelut@keuda.fi